Dodávateľ

BOLEX, s.r.o.

Bolešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Farmárik, s.r.o.

IČO: 36745057

Adresa: 448, Bolešov

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6887

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2018

Záznam platný do: 27. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 548 826,00 EUR 2 2
2016 8 641,67 EUR 2 2
2018 402 750,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 548 826,00 EUR 2 2
2016 8 641,67 EUR 2 2
2018 402 750,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 8 641,67 EUR
Dunaj Fruit s. r. o. 1 59 926,00 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 0,00 EUR
Dezerice2 s.r.o. 1 1 488 900,00 EUR
APEKA, s. r. o. 1 64 450,00 EUR
Hrhovské služby, s.r.o. 1 0,00 EUR
Vladimír Lazorik - KOMES 2 125 000,00 EUR
Radovan Kašička K-Fruct 3 213 300,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup ovocných stromov Dunaj Fruit s. r. o. 60 000,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Linka na spracovanie a skladovanie mäsa Dezerice2 s.r.o. 1 489 000,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovácie produkcie spoločnosti APEKA APEKA, s. r. o. 260 257,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Destilačný prístroj s rektifikačnou kolonou pre pestovateľské pálenice a ovocné liehovary Hrhovské služby, s.r.o. 50 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplôtky a vybavenie na pastvu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 748,60 EUR 2016 Tovary Áno 1
Germicídny žiarič Národný ústav reumatických chorôb 320,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Destilačný kotol pálenice 600 l s príslušenstvom, Komínový výmenník tepla 1 m, Predlohová nádrž s predohrevom 300 l zateplená Vladimír Lazorik - KOMES 100 398,67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stroje na čistenie a prípravu ovocia a čistenie fliaš Vladimír Lazorik - KOMES 25 858,34 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológie na prípravu kvasov Radovan Kašička K-Fruct 62 000,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológia pre destilovanie Radovan Kašička K-Fruct 135 093,34 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológie pre plnenie a manipuláciu s fľašami Radovan Kašička K-Fruct 17 156,67 EUR 2018 Tovary Áno 1
+421905755895

+421424493053

+421905755895


info@bolex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 23 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jaroslav Kvasnica
Adresa:
Bolešov 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Chlebana
Adresa:
Bolešov 01853
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Adresa:
Piaristická 46 Trenčín 91140

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 14.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×