Dodávateľ

Dušan Jágerský

Nemce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Dušan Jágerský

IČO: 32024932

Adresa: Lúčna 78, Nemce

Registračné číslo: 2019/1-FO-E9644

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Január 2019

Záznam platný do: 10. Január 2022

Posledná zmena: 11. Január 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 797 017,00 EUR 14 28
2017 96 367,00 EUR 3 3
2018 50 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 699 981,00 EUR 1 2
2016 523 055,00 EUR 4 8
2017 571 089,00 EUR 6 9
2018 863 976,00 EUR 5 9
2019 285 283,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 3 844 443,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 98 900,00 EUR
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 2 41,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. 206 000,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch na OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 698 381,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch na OZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 441,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 256 585,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 963,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 489,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Kyslinky na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 285 200,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Kriváň, LS Divín na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 830,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 204 928,00 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 206 672,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 437 178,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 198 638,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 666,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Odvoz dreva Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 49 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz dreva Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 50 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 226 011,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 224 281,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Manipulácia na expedičných skladoch LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 122 760,00 ETB 2015 Služby Nie 2

dusan.jagersky@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 765 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dušan Jagerský
Adresa:
Lúčna 78 Nemce 974 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. September 1955
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
Dušan Jagerský
Adresa:
Lúčna 78 Nemce 974 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. September 1955
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×