Dodávateľ

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

Lužianky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.

IČO: 31434347

Adresa: Korytovská 20, Lužianky

Registračné číslo: 2016/10-PO-D1572

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Október 2016

Záznam platný do: 18. Október 2019

Posledná zmena: 19. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 853 244,00 EUR 5 9
2015 97 343,00 EUR 4 4
2016 4 586 017,00 EUR 10 10
2017 149 597,50 EUR 6 6
2018 7 125,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 826 295,00 EUR 4 8
2015 83 380,00 EUR 4 4
2016 4 599 932,00 EUR 10 10
2017 176 594,50 EUR 7 7
2018 7 125,00 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 276 960,50 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 211 195,00 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 1 30 163,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 0,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 205,00 EUR
Mesto Šaľa 1 4 339 390,00 EUR
Obec Mostová 1 184 523,00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 2 70 665,00 EUR
Obec Veľký Kýr 1 45,00 EUR
Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 1 579 180,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Mostová Obec Mostová 186 420,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 745,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Ký Obec Veľký Kýr 45,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 579 180,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 095,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 545,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 604,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 30 386,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 296 487,00 EUR 2014 Služby Nie 5
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 31 201,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 483,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 65 007,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 983,00 EUR 2015 Služby Áno 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 294 427,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa Mesto Šaľa 4 339 390,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zhodnotenie / zneškodnenie nebezpečných a ostatných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 34 656,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
ZBER, ODVOZ A ZNEŠKODNENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 30 163,00 EUR 2017 Služby Nie 1
„Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Trnovec nad Váhom“. Obec Trnovec nad Váhom 70 665,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz, likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Trnovec nad Váhom 32 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie ostatného (nie nebezpečného) odpadu kategórie "O" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Vytiahnutie, odvoz a likvidácia odpadu zo žúmp a septikov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 430,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 970,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Znehodnotenie/zneškodnenie odpadov kategórie nebezpečných odpadov s katalógovým číslom 13 05 08/N/. zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 404,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesi tukov a olejov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+421377723050


envigeos@envigeos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 88 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Doc. Ing. CSc. Štefan Sklenár
Adresa:
Hornozoborská 41 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
8. Október 1954
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×