Dodávateľ

DUGYTECH, s.r.o.

Rimavská Sobota
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 159 626,00 EUR 3 3
2016 745 359,07 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 159 626,00 EUR 3 3
2016 745 359,07 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 25 000,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 34 952,40 EUR
Obec Rakytník 1 60 000,00 EUR
Obec Veľké Dravce 1 51 710,00 EUR
Obec Hodejovec 2 121 916,00 EUR
Obec Ochtiná 1 92 000,00 EUR
Obec Petrovo 1 93 900,00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 990,83 EUR
Obec Koceľovce 1 93 900,00 EUR
Obec Brdárka 1 93 900,00 EUR
Obec Slavoška 1 77 382,50 EUR
Obec Hanková 1 74 166,67 EUR
Obec Markuška 1 85 166,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Obec Ochtiná 95 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Obec Petrovo 95 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Hodejovec Obec Hodejovec 79 210,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Hodejovec Obec Hodejovec 108 760,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch pre obec Rakytník Obec Rakytník 123 340,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Veľké Dravce Obec Veľké Dravce 49 200,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Koceľovce Obec Koceľovce 95 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Obec Brdárka 95 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka,implementácia kamerového systému a strážny monitoring Obec Slavoška 95 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka,implementácia kamerového systému a strážny monitoring /h/ Obec Hanková 114 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka,implementácia kamerového systému a strážny monitoring/m/ Obec Markuška 114 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Informačno-bezpečnostný kamerový systém Národné rehabilitačné centrum 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronický zabezpečovací systém Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 33 397,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 040,00 EUR 2016 Služby Nie 1
+421915042637


riaditel@dug.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Bartosiewicz
Adresa:
Soľné 950 Veľké Rovné 01362
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×