Dodávateľ

ENERGIO-PTS spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENERGIO-PTS spol. s r.o.

IČO: 36013498

Adresa: Kremnička 5A, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/12-PO-F5183

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. December 2020

Záznam platný do: 8. December 2023

Posledná zmena: 10. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 719,00 EUR 3 3
2016 1 537 622,33 EUR 5 5
2017 22 158,67 EUR 2 2
2018 161 905,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 719,00 EUR 3 3
2016 1 537 622,33 EUR 5 5
2017 22 158,67 EUR 2 2
2018 161 905,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 283,33 3283.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 25 569,00 25569.00 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 46 100,00 46100.00 EUR
TIS, v.o.s. 1 39 950,00 39950.00 EUR
AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 1 94 640,00 94640.00 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 2 1 393 599,00 1393599.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 14 666,67 14666.67 EUR
GET group, s.r.o. 1 57 200,00 57200.00 EUR
INCOMEX s.r.o. 1 161 905,00 161905.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 7 492,00 7492.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenia pre spracovanie surového ovčieho mlieka a výrobu ovčích výrobkov z neho AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 46 594,00 46594.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Projekt na spracovanie mlieka – mliekareň Dubník AT DUNAJ, spol. s r.o. 628 353,00 628353.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Nákup technologického zariadenia - chladiace boxy a mraziaci box Ústav na výkon trestu odňatia slobody 23 500,00 23500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technológia chladenia pre sklady zeleniny TIS, v.o.s. 42 952,00 42952.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chladiace a mraziace boxy, komplexné riešenie chladenia objektu na spracovanie mäsa GET group, s.r.o. 71 000,00 71000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie kapacity bitúnku v Skerešove o porážku ošípaných AT AGROTURIEC, spol. s r.o. 95 000,00 95000.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie zariadenia pre spracovanie surového kravského mlieka AT DUNAJ, spol. s r.o. 765 900,00 765900.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Incomex - inovácia výrobného procesu INCOMEX s.r.o. 393 862,00 393862.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosné klimatizačné zariadenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 560,00 4560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci box s agregátom predelený priečkou (dvojbox) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 700,00 9700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka chladiaceho boxu a mraziaceho boxu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 17 940,00 17940.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
+421484718401

+421484718401

+421905688060


info@energio.sk
lubos.koribana@energio.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 11 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
M.B.A. Ľuboš Koribaňa
Adresa:
Rubínová 16 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Serafín Koribaňa
Adresa:
Čerešnová 58 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
M.B.A. Ľuboš Koribaňa
Adresa:
Rubínová 16 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Serafín Koribaňa
Adresa:
Čerešnová 58 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AS Legal s.r.o.
Adresa:
Hlučínska 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×