Dodávateľ

BISMONT, s. r. o.

Vranov nad Topľou
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BISMONT, s. r. o.

IČO: 45402582

Adresa: Cintorínska 330, Vranov nad Topľou

Registračné číslo: 2018/5-PO-E8042

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Máj 2018

Záznam platný do: 14. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 427 845,67 EUR 11 13
2017 17 040,00 EUR 3 3
2018 65 474,17 EUR 3 3
2019 18 383,32 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 427 845,67 EUR 11 13
2017 17 040,00 EUR 3 3
2018 65 474,17 EUR 3 3
2019 18 383,32 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 22 966,66 22966.66 EUR
Mesto Prešov 1 1 416,67 1416.67 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 30 749,17 30749.17 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 25 358,32 25358.32 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 37 341,00 37341.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 25 000,00 25000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 4 400,00 4400.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 650,00 1650.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 2 416,67 2416.67 EUR
HYDINA KUBUS s.r.o. 3 351 100,00 351100.00 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 11 666,67 11666.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 11 799,00 11799.00 EUR
Fond na podporu vzdelávania 1 2 879,00 2879.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia hydinového bitúnku - tovary HYDINA KUBUS s.r.o. 362 600,00 362600.0 EUR 2016 Tovary Áno 3
Dodanie a montáž klimatizácie Fond na podporu vzdelávania 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek. Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 30 193,80 30193.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
výmena klimatizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Klimatizácia (doplnková) do serverovne Mesto Prešov 3 100,00 3100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrola úniku fluorovaných sklenníkových plynov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Mraziaca technológia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a oprava vzduchotechnických zariadení Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis a oprava chladiacich zariadení Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 000,00 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena stavajúcej a inštalácia nových klimatizačných jednotiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 161,92 9161.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záložná klimatizačná jednotka Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava klimatizačných a vzduchotechnických zariadení výmenou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia a servis vzduchotechniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 310,40 4310.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Rekuperačná vzduchotechnická jednotka na sušenie prádla Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 14 159,44 14159.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia - vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka KWX-24HRDI, KWX-24HRDO) s ovládačom alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 74 097,16 74097.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky, servisné kontroly a oprava VZT a klimatizačných jednotiek Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 127 800,00 127800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
OPaOS vzduchotechniky a klimatizačných zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Klimatizačné zariadenia LG a MIDEA s montážou alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 500,00 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 560,00 560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421907976148


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 3150 zmlúv. Pri tak veľkom počte sa práca s tabuľkou môže spomaliť.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Bančanský
Adresa:
Dargovská 331/15 Sačurov 09413
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Bančanský
Adresa:
Dargovská 331/15 Sačurov 09413
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Adamová Tomková
Adresa:
Boženy Nemcovej 1 Vranov nad Topľou 09301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×