Dodávateľ

PETRUS s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PETRUS s.r.o.

IČO: 36401951

Adresa: Ul. Kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2729

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2020

Záznam platný do: 7. Apríl 2023

Posledná zmena: 8. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 215 529,00 EUR 2 2
2015 78 804,00 EUR 1 1
2016 260 164,00 EUR 1 1
2017 212 895,00 EUR 1 1
2018 282 086,00 EUR 1 1
2019 636 261,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 597,00 EUR 1 1
2015 215 736,00 EUR 2 2
2016 260 164,00 EUR 1 1
2017 212 895,00 EUR 1 1
2018 282 086,00 EUR 1 1
2019 636 261,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Liptovský Mikuláš 2 419 018,00 419018.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 78 804,00 78804.00 EUR
Obec Bobrovec 3 699 147,00 699147.00 EUR
Obec Východná 1 275 875,00 275875.00 EUR
Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 1 212 895,00 212895.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZŠ Bobrovec - úpravy kotolne Obec Bobrovec 220 000,00 220000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Chodník pre chodcov Bobrovec – Huraj Obec Bobrovec 114 000,00 114000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy v objekte Školiaceho strediska Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v Liptovskom Jáne - protipožiarne opatrenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy časti Základnej školy ul. Okoličianska L.Mikuláš so zmenou účelu na materskú školu. Mesto Liptovský Mikuláš 142 188,00 142188.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zriadenie Evanjelickej materskej školy v Liptovskom Mikuláši Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji 212 895,00 212895.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 282 086,00 282086.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec. Obec Bobrovec 367 150,00 367150.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kultúrno-komunikačné a výchovné centrum – stavebné úpravy, dostavba, nadstavba a zmena užívania existujúcich objektov Obec Východná 275 875,00 275875.0 EUR 2019 Práce Nie 1
+421445514324


petrus@petruslm.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Pieter
Adresa:
Jalovec 03221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Pieter
Adresa:
Jalovec 03221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jana Pieterová
Adresa:
76 Jalovec 03221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Pieter
Adresa:
76 Jalovec 03221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ľuboš Kráľ
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×