Dodávateľ

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

IČO: 31320414

Adresa: Dúbravská cesta 14, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2413

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2020

Záznam platný do: 2. Marec 2023

Posledná zmena: 4. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 203 166,00 EUR 1 1
2016 232 963,00 EUR 2 2
2017 202 676,33 EUR 4 4
2018 30 000,00 EUR 1 1
2020 30 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 203 166,00 EUR 1 1
2016 270 963,00 EUR 3 3
2017 164 676,33 EUR 3 3
2018 30 000,00 EUR 1 1
2020 30 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Metodicko-pedagogické centrum 3 465 337,33 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 125 880,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 69 588,00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 38 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Licencie na prístup k digitalizovaným informačným databázam tlačovej agentúry Metodicko-pedagogické centrum 202 963,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Agentúrne spravodajstvo Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj 30 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie na prístup k digitalizovaným informačným databázam tlačovej agentúry Metodicko-pedagogické centrum 203 400,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Monitoring médií Národný bezpečnostný úrad 45 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Spravodajský servis, monitoring médií a služby s tým súvisiace Bratislavský samosprávny kraj 47 505,60 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávanie a sprístupnenie pravidelného spravodajského servisu, zabezpečovanie monitoringu médií, zverejňovanie správ, komplexné zabezpečovanie audiovizuálneho obsahu a poskytovanie služieb s tým súvisiace Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 79 056,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Licencie na prístup k digitalizovaným informačným databázam tlačovej agentúry Metodicko-pedagogické centrum 71 050,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prístupu do spravodajského servisu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 36 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prístupu do spravodajského servisu, online monitoring a uverejňovanie tlačových správ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 30 000,00 EUR 2020 Služby Nie 1http://www.tasr.sk


+42159210444

+42159210111


sekrgr@tasr.sk
jaroslav.reznik@tasr.sk
viera.netryova@tasr.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 388 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Jaroslav Rezník
Adresa:
Ladislava Dérera 8 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×