Dodávateľ

PPA INŽINIERING s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PPA INŽINIERING, s.r.o.

IČO: 31376045

Adresa: Vajnorská 137, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5173

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2020

Záznam platný do: 1. Jún 2023

Posledná zmena: 2. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 709 825,00 EUR 2 3
2015 2 208 894,00 EUR 5 7
2016 325 193,00 EUR 5 8
2017 77 663,00 EUR 3 5
2018 687 721,00 EUR 2 2
2019 22 739 081,00 EUR 6 6
2020 701 555,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 709 825,00 EUR 2 3
2015 2 205 322,00 EUR 4 5
2016 303 893,00 EUR 5 8
2017 42 532,00 EUR 3 5
2018 654 608,00 EUR 2 3
2019 22 832 197,00 EUR 7 7
2020 701 555,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 75 305,00 75305.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 33 27 314 649,00 27314649.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 59 978,00 59978.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava trafostanice na Triede SNP č.1,1.etapa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 75 305,00 75305.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí (ADR). Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 205 000,00 205000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia trafostaníc TS3 a TS4 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 49 982,00 49982.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 900,00 46900.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Bôrik podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Važec-Mengusovce-Jánovce, III. úsek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 032 134,00 2032134.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 644,00 3644.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 572,00 3572.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka, montáž, opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 525 000,00 525000.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 310,00 66310.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka,montáž,opravy a technický servis automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 572,00 3572.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 217 800,00 217800.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 872,00 24872.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 988,00 12988.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 672,00 4672.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 60 003,00 60003.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 594 605,00 594605.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka a montáž automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 93 116,00 93116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 711 407,00 3711407.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doplnenie, výmena a technický servis premenných dopravných značiek a dopravných zariadení pre riadenie dopravy cez tunel Horelica. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 818 237,00 818237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 559 900,00 1559900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 867 936,00 867936.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 868,00 3868.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 777 733,00 15777733.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup automatických sčítačov dopravy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 569 483,00 569483.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 725,00 66725.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 441,00 51441.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 906,00 13906.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Karol Pavlů
Adresa:
Kuzmányho 6 Bratislava 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Pavlů
Adresa:
Kuzmányho 6 Bratislava 811 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×