Dodávateľ

MG PROJECT s.r.o.

Podolínec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MG PROJECT s.r.o.

IČO: 46324038

Adresa: sv. Anny 12, Podolínec

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9612

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Január 2019

Záznam platný do: 3. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 466 102,00 EUR 9 9
2017 35 633,33 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 000,00 EUR 1 1
2016 463 102,00 EUR 8 8
2017 35 633,33 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Trnava 1 0,00 EUR
Obec Klčov 3 73 990,00 EUR
Obec Lacková 2 149 886,00 EUR
Obec Hranovnica 2 5 800,00 EUR
Obec Údol 1 85 226,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 18 000,00 EUR
Obec Ňagov 2 29 833,33 EUR
Obec Červený Kláštor 1 3 000,00 EUR
Obec Vyšný Kazimír 2 136 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zlepšenie vzhľadu obce Lacková Obec Lacková 74 507,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku v obci Údol Obec Údol 85 226,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a záchytných parkovísk v obci Lacková Obec Lacková 74 878,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba miestnej komunikácie v obci Klčov Obec Klčov 73 990,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Chladiace zariadenie do domu smútku Obec Červený Kláštor 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Vyšný Kazimír 124 142,51 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Vyšný Kazimír 124 142,51 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Betónové oplotenie a kovová brána Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 18 500,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica - stavebná časť Obec Hranovnica 39 119,58 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Oprava drevených stánkov Mesto Trnava 17 000,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Samonosné prefabrikované betónové sklady Obec Hranovnica 9 792,80 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie vlečky za traktor a štiepkovača na kompostovisko Obec Ňagov 8 849,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia na kompostovisko Obec Ňagov 31 100,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie vlečky za traktor a štiepkovača Obec Klčov 8 849,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie technológie na kompostovisko Obec Klčov 31 100,00 EUR 2017 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Michal Marhefka
Adresa:
Gen. Štefánika 8 Podolínec 06503
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Marhefka
Adresa:
Gen. Štefánika 8 Podolínec 06503
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Apríl 2017
Záznam do:
13. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Marhefka
Adresa:
Gen. Štefánika 8 Podolínec 06503
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.04.2017 do: 13.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×