Dodávateľ

APH Group Slovakia, s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: APH Group Slovakia, s.r.o.

IČO: 36654060

Adresa: Dostojevského 4532/67, Poprad

Registračné číslo: 2019/7-PO-F864

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Júl 2019

Záznam platný do: 25. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 129 636,00 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 129 636,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
AGROPLANT 1 20 900,00 20900.00 EUR
KRÁĽOVSKÁ s.r.o. 1 519 500,00 519500.00 EUR
AGROMAČAJ s.r.o. 1 469 990,00 469990.00 EUR
Marta Kozárová 1 383 800,00 383800.00 EUR
Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 1 12 258,00 12258.00 EUR
SHR Peter Hatala 1 127 497,00 127497.00 EUR
Ľubomír Kliský 1 67 446,00 67446.00 EUR
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 1 46 050,00 46050.00 EUR
Záhorie Farms s.r.o. 1 147 295,00 147295.00 EUR
AGROCROP a.s. 2 334 900,00 334900.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vzduchotechnika a chladenie KRÁĽOVSKÁ s.r.o. 520 000,00 520000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dvojposteľový nakladač cibule AGROMAČAJ s.r.o. 470 000,00 470000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje a zariadenia pre zeleninársky podnik Marta Kozárová 552 000,00 552000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ing. Ľuboš Miklovič - LM Farm - Dodávka strojov. Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 159 269,00 159269.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre pozberovú úpravu zemiakov SHR Peter Hatala 128 000,00 128000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup koncovky pre pozberovú úpravu zemiakov Ľubomír Kliský 68 000,00 68000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika pri modernizácií pestovania zeleniny VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 143 000,00 143000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Linka pre manipuláciu a balenie zemiakov a Traktor s príslušenstvom Záhorie Farms s.r.o. 573 492,00 573492.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rotačný hrobkovač AGROPLANT 25 000,00 25000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vyorávač cibule AGROCROP a.s. 76 000,00 76000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Samochodný postrekovač do zeleniny AGROCROP a.s. 260 000,00 260000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
+421527884105

+421527884105
+421527884106


milan.toma@aph.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Arendje Hiltje Oosterbaan - de Jong
Adresa:
Garde Jagerswei 23 ZP Grou 9001
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Toma
Adresa:
Kišovce 382 Hôrka 05912
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wijtse Oosterbaan
Adresa:
Garde Jagerswei 23 ZP Grou 9001
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mačaj
Adresa:
Dolná 7 Banská Štiavnica 96901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.01.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×