Dodávateľ

EuDent, spol. s r.o.

Trenčín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EuDent, spol. s r.o.

IČO: 30997399

Adresa: Švermova 1/1601, Trenčín

Registračné číslo: 2018/5-PO-D7174

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Máj 2018

Záznam platný do: 20. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 106 458,00 EUR 1 2
2016 99 268,33 EUR 2 2
2017 87 376,59 EUR 4 4
2018 228 643,70 EUR 6 6
2019 87 600,72 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 106 458,00 EUR 1 2
2016 99 268,33 EUR 2 2
2017 87 376,59 EUR 4 4
2018 228 643,70 EUR 6 6
2019 87 600,72 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 413 488,51 413488.51 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 7 660,00 7660.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 19 139,83 19139.83 EUR
ŠAÁRDENT, s.r.o. 1 169 059,00 169059.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stomatologický spotrebný materiál a stomatologické prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 109 376,00 109376.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Obstaranie technológií na výrobu zubných náhrad- ŠAÁRDENT, s.r.o. ŠAÁRDENT, s.r.o. 149 584,00 149584.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zubolekársky ortodontický spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 58 046,00 58046.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 61 078,00 61078.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 224,80 33224.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekársky materiál pre stomatológov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 160,00 65160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zubolekárske prístroje - fantómové hlavy s torzom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál a nástroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 067,33 10067.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stomatologický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 493,93 26493.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinovaný prístroj na kompletnú údržbu a sterilizáciu násadcov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 989,83 14989.83 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na obturáciu koreňových kanálikov hriatou gutaperčou metódou vertikálnej kondenzácie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 150,00 4150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stomatologický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 556,97 14556.97 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zubolekársky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 39 876,95 39876.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zubolekársky spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

kyjovska.katarina@eudent.sk
jaros.juraj@eudent.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 133 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Jaroš
Adresa:
Švermova Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroš Martin
Adresa:
Devínska 4 Martin 03608
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Jaroš
Adresa:
Švermova Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. Júl 2017
Záznam do:
20. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Jaroš
Adresa:
Švermova Vrútky 03861
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroš Martin
Adresa:
Devínska 4 Martin 03608
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr.Juraj Klimčo a spol. s.r.o.
Adresa:
Smetanova 7 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefánikova 9 Trenčianske Teplice 91451
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.11.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 4.07.2017 do: 20.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×