Dodávateľ

KomAgrartechnik, s.r.o.

Marcelová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KomAgrartechnik, s.r.o.

IČO: 36537756

Adresa: Hlavná 1444, Marcelová

Registračné číslo: 2016/11-PO-E2913

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. November 2016

Záznam platný do: 16. November 2019

Posledná zmena: 16. December 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 802 564,00 EUR 5 5
2015 528 300,00 EUR 4 4
2016 239 466,66 EUR 3 7
2017 220 240,00 EUR 2 2
2018 488 255,00 EUR 2 7
2019 199 150,00 EUR 1 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 802 564,00 EUR 5 5
2015 528 300,00 EUR 4 4
2016 239 466,66 EUR 3 7
2017 220 240,00 EUR 2 2
2018 488 255,00 EUR 2 7
2019 199 150,00 EUR 1 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Kolta 1 106 068,00 EUR
Adrian Nagy - ADOREX 1 180 980,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 6 603,33 EUR
Obec Lendak 1 125 833,33 EUR
Mesto Veľké Kapušany 1 176 040,00 EUR
Obec Búč 1 111 860,00 EUR
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 5 113 200,00 EUR
Obec Marcelová 6 328 615,00 EUR
Obec Komjatná 1 43 950,00 EUR
AGROITAL PLUS s. r. o. 1 118 270,00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 214 070,00 EUR
Obec Čechynce 1 358 236,00 EUR
Obec Moča 1 111 860,00 EUR
Obec Mužla 2 283 240,00 EUR
VIPET s.r.o. 4 199 150,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Kolta Obec Kolta 126 540,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Adrian Nagy - ADOREX 181 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 113 200,00 EUR 2016 Tovary Áno 5
Zberné vozidlo s kontajnermi. Obec Komjatná 153 495,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia vybavenia zberného dvora Mesto Veľké Kapušany 148 900,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie a technologická linka pre pestovanie a pozberovú úpravu zeleniny a zemiakov AGROITAL PLUS s. r. o. 235 464,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálne zametacie vozidlo Obec Marcelová 103 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Moča 112 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo Obec Búč 112 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Čechynce – technická časť Obec Čechynce 358 236,00 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora obce Bátorové Kosihy Obec Bátorove Kosihy 216 179,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla Obec Mužla 283 240,00 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technológia zberného dvora pre obec Marcelová Obec Marcelová 208 740,00 EUR 2018 Tovary Áno 5
Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom Obec Lendak 191 356,80 EUR 2016 Tovary Áno 1
Náhradné diely na traktor FARMTRAC 675 DTN Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci systém pre kosačku typu Pronar WWT 480 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Linka na pečenie bezlepkových oplátok - VIPET, s.r.o. (VO2) VIPET s.r.o. 341 950,00 EUR 2019 Tovary Áno 4
+421357705130


info@komagratechnik.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zoltán Lampert
Adresa:
Radvanská cesta 74 Marcelová 94632
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pál Tamás Pohárnok
Adresa:
Mayer Lajos utca 71. Györ 9026
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
22. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pál Pohárnok
Adresa:
Mayer Lajos u. 71 Györ 9062
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Nagyová
Adresa:
Jókaiho 26 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.03.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.02.2019 do: 21.03.2019

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 22.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×