Dodávateľ

RG ATELIÉR, s.r.o.

Stará Ľubovňa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RG ATELIÉR, s.r.o.

IČO: 45271011

Adresa: Námestie sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa

Registračné číslo: 2018/4-PO-D6942

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2018

Záznam platný do: 29. Apríl 2021

Posledná zmena: 24. Máj 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 162 330,00 EUR 1 1
2016 140 462,00 EUR 4 4
2017 16 500,00 EUR 1 1
2019 124 165,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 162 330,00 EUR 1 1
2016 140 462,00 EUR 4 4
2017 16 500,00 EUR 1 1
2019 124 165,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Klčov 1 53 349,00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 72 813,00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 16 500,00 EUR
Obec Lendak 3 138 465,00 EUR
Milan Rinkovský 1 162 330,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Doplnenie hydroizolácie budov súp.č. 1600, súp. č. 5120 a súp.č. 5121 v správe Základnej školy s materskou školou,
 Vagonárska 16 Základná škola s materskou školou 72 813,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Klcove, výmena výplní stavebných otvorov a úprava spevnených plôch Obec Klčov 53 349,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Reštaurácia Kolkáreň - rekonštrukcia a modernizácia Milan Rinkovský 168 201,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Osvetlenie multifunkčného ihriska Obec Lendak 17 351,62 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku - informovanosť a publicita Obec Lendak 8 793,33 EUR 2016 Služby Áno 1
Profesionálny bazénový vysávač Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 16 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie kompostérov Obec Lendak 181 536,56 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421915907696


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 41 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Guľaš
Adresa:
Družstevná 8 Podolínec 06503
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Marec 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Máj 2017

Meno:
Ing. arch. Radoslav Repka
Adresa:
Okružná 46 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Apríl 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Máj 2017

Meno:
Ing. arch. Radoslav Repka
Adresa:
Okružná 46 Stará Ľubovňa 06401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. Apríl 1974
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Máj 2017

Meno:
Ing. Jozef Guľaš
Adresa:
Družstevná 8 Podolínec 06503
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
9. Marec 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
5. Máj 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Patrik Kovalčík
Adresa:
Námestie sv. Mikuláša 20 Stará Ľubovňa 06401

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×