Dodávateľ

MY DVA Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MY DVA Slovakia, s.r.o.

IČO: 35937548

Adresa: Polianky 11, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3580

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Jún 2020

Záznam platný do: 30. Jún 2023

Posledná zmena: 20. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 129 876,00 EUR 4 4
2015 674 353,00 EUR 4 4
2016 27 858,33 EUR 6 6
2017 8 299,99 EUR 1 1
2019 48 695,00 EUR 1 2
2021 18 169,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 129 876,00 EUR 4 4
2015 674 353,00 EUR 4 4
2016 27 858,33 EUR 6 6
2017 8 299,99 EUR 1 1
2019 48 695,00 EUR 1 2
2021 18 169,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 2 9 311,00 9311.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 602,00 602.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 28 025,00 28025.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 26 625,00 26625.00 EUR
Stredná priemyselná škola strojnícka 1 85 766,00 85766.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 1 16 883,00 16883.00 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 2 413 647,00 413647.00 EUR
Obec Bernolákovo 3 17 394,00 17394.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 18 169,00 18169.00 EUR
Obec Kráľová pri Senci 2 48 695,00 48695.00 EUR
Obchodná akadémia 1 8 299,99 8299.99 EUR
Základná škola 1 1 153,33 1153.33 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 232 681,00 232681.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
„Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky“ pre projekt Moderné vzdelávanie na SPŠ strojníckej Prešov. Stredná priemyselná škola strojnícka 92 406,00 92406.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 69 134,00 69134.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka nábytku v rámci rekonštrukcie objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni Prešovský samosprávny kraj 28 132,00 28132.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup šatníkových drevených a kovových skríň pre Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši Žilinský samosprávny kraj 21 500,00 21500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka kancelárskych stoličiek pre VšZP, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 34 470,00 34470.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Záhradné náradie, hry a nábytok Metodicko-pedagogické centrum 203 097,00 203097.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dielenské potreby Metodicko-pedagogické centrum 191 700,00 191700.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 437 034,00 33437034.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Učiteľský set - 1 ks katedra + 1 ks stolička Obec Bernolákovo 1 355,00 1355.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do kabinetu ZŠ alebo ekvivalent Obec Bernolákovo 4 910,00 4910.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatníková skrinka kovová Mesto Žilina 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok - školská lavica, stoličky, katedra, tabuľa Mesto Žilina 3 770,00 3770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský set - 1 lavica + 1 stolička (výškovo nastaviteľný) Obec Bernolákovo 15 840,00 15840.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Školské stoly a tapacírované stoličky do auly 2 Obchodná akadémia 11 316,78 11316.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“ Obec Kráľová pri Senci 94 903,00 94903.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Nábytok Stredná zdravotnícka škola 185 761,00 185761.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

bratislava@mydva.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Pszczólka
Adresa:
Osadní 28 Holešovice, Praha 7 17000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Pszczólka
Adresa:
Nad Okrouhlíkem 2365/17 Praha 8 18000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Apríl 2021
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marek Letkovský
Adresa:
Legionárska 1/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.04.2021 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×