Dodávateľ

Generali Poisťovňa a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Generali Poisťovňa, a. s.

IČO: 35709332

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1494

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Október 2019

Záznam platný do: 28. Október 2022

Posledná zmena: 6. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 103 839,00 EUR 3 3
2015 2 844 297,00 EUR 2 2
2016 5 597 455,00 EUR 6 6
2017 435 689,00 EUR 2 2
2018 2 331 145,41 EUR 6 6
2019 374 726,90 EUR 3 3
2020 2 473 141,99 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 194 800,00 EUR 1 1
2015 3 302 161,00 EUR 3 3
2016 2 324 658,00 EUR 4 4
2017 3 726 462,00 EUR 4 4
2018 2 289 711,41 EUR 6 6
2019 849 359,90 EUR 4 4
2020 2 446 444,99 EUR 5 5
2021 26 697,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 9 782 431,00 9782431.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 4 062 279,00 4062279.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 255 960,00 255960.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 52 485,00 52485.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 9 405,78 9405.78 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 2 987 620,00 2987620.00 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 4 10 113,52 10113.52 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852,00 81852.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 486 725,00 1486725.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 374 490,00 374490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 310 000,00 2310000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 393 122,00 2393122.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 508 488,00 508488.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 551,00 400551.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 451 175,00 451175.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 987 620,00 2987620.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 363 735,00 363735.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 372 617,00 372617.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 393 122,00 2393122.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 660 000,00 1660000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370 745,00 370745.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111,00 230111.0 EUR 2018 Služby Nie 1
havarijné poistenie motorových vozidiel Inšpektorát práce Bratislava 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov (PZP). Národné lesnícke centrum (NLC) 3 200,00 3200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
havarijné poistenie motorových vozidiel Inšpektorát práce Bratislava 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckej techniky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 474 633,00 474633.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov (PZP). Národné lesnícke centrum (NLC) 3 211,00 3211.0 EUR 2019 Služby Nie 1
havarijné poistenie motorových vozidiel Inšpektorát práce Bratislava 3 000,00 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 746 630,00 1746630.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 438 000,00 438000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov (PZP) na rok 2021 Národné lesnícke centrum (NLC) 3 158,00 3158.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistné služby pre Národnú banku Slovenska NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 352 000,00 352000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
havarijné poistenie motorových vozidiel Inšpektorát práce Bratislava 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 593 451,00 593451.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 368 872,00 368872.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+42158572177


michaela.durisinova@generali.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1051 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Michal Marendiak
Adresa:
Páričkova 1094 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrea Leskovská
Adresa:
Kostolište 125 Kostolište 90062
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Jurčík MBA
Adresa:
Hlavná 35 Lozorno 90055
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Palkovič
Adresa:
Bodrocká 5 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Georg Engl
Adresa:
Kreuzwiesengasse 8a/4 Viedeň 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. September 2019
Záznam do:
1. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Juráš
Adresa:
J.D. Matejovie 12 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
17. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Doubravský PhD., MBA
Adresa:
Křenova 13 Praha 6 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
31. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Hrotka PhD.
Adresa:
Hurbanova 10 Stupava 90031
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriele Galateri di Genola
Adresa:
Via Visconti di Modrone n. 18 Milano 20123
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Renzo Pellicioli
Adresa:
Corso di Porta Nuova 8 Milano 20142
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Clemente Rebecchini
Adresa:
Via Monforte n. 41 Milano
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Philippe Donnet
Adresa:
La Goronniere 45240 La Ferté Saint Aubin 45240
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ornella Barra
Adresa:
Chemin de Tenao 11 Monaco 98000
Krajina:
Monacké kniežatstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Flavio Cattaneo
Adresa:
Via Tibullo 10 Roma 00198
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Francesco Gaetano Caltagirone
Adresa:
Via U. Aldrovandi n. 25 Roma
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jean René Fourtou
Adresa:
Boulevard Maurice Barres n. 88 Neully sur Seine 92200
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Sabrina Pucci
Adresa:
Giulio Cesare 6 Roma 00198
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paola Sapienza
Adresa:
Park Place 2406, Evanston, Illinois
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alberta Figari
Adresa:
Via Archimide 4 Milano 20142
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MST PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Meno:
KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 1.10.2020 do: 8.03.2021

StiahniZáznam platný od: 17.09.2019 do: 1.10.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2019 do: 17.09.2019

StiahniZáznam platný od: 16.01.2018 do: 31.07.2019

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 16.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×