Dodávateľ

POLYNOVA, spol. s r.o.

Kvetoslavov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: POLYNOVA, spol. s r.o.

IČO: 34138056

Adresa: Kvetoslavov 212, Kvetoslavov

Registračné číslo: 2020/6-PO-F3385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Jún 2020

Záznam platný do: 12. Jún 2023

Posledná zmena: 13. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 472 116,00 EUR 25 26
2015 197 856,00 EUR 1 1
2020 135 706,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 6 364 216,00 EUR 24 25
2015 305 756,00 EUR 2 2
2020 135 706,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
FRUCTOP, s.r.o. 1 998 370,00 998370.00 EUR
Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 235 128,00 235128.00 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 249 200,00 249200.00 EUR
Víno Hubinský, s.r.o. 1 83 365,00 83365.00 EUR
MOVINO, spol. s r.o. 2 351 802,00 351802.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 362 172,00 362172.00 EUR
MOKAS, a.s. 1 82 343,00 82343.00 EUR
TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 1 156 730,00 156730.00 EUR
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 2 1 307 762,00 1307762.00 EUR
DIVO s.r.o. 1 369 680,00 369680.00 EUR
A.O.D. TRADE s.r.o. 1 83 380,00 83380.00 EUR
Ing. Tibor Böjtös - TIBO 1 120 050,00 120050.00 EUR
Milan Behyňa - SHR 1 747 910,00 747910.00 EUR
Biodynamic Libichava, s. r. o. 1 100 490,00 100490.00 EUR
AMAZONIT s.r.o. 1 84 470,00 84470.00 EUR
ASPARAGUS spol. s r.o. 2 541 220,00 541220.00 EUR
DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 2 58 270,00 58270.00 EUR
Tibor Piling - Agroobchod 1 52 100,00 52100.00 EUR
Bioaspa, spol. s r.o. 2 394 640,00 394640.00 EUR
DEMETRIS s.r.o. 1 107 900,00 107900.00 EUR
Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS 1 108 010,00 108010.00 EUR
PLANTEX, s.r.o. 1 74 980,00 74980.00 EUR
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 1 135 706,00 135706.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie technických prostriedkov FRUCTOP, s.r.o. 1 087 000,00 1087000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického zariadenia Ing. František Mrázik - AGROPOL 220 000,00 220000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti AGROSUN spol. s r.o. investíciami do areálu ovocného sadu- výsadba ovocného sadu. AGROSUN, spol. s r.o. 250 000,00 250000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Technika do vinohradu Víno Hubinský, s.r.o. 71 365,00 71365.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Vybudovanie vinohradu MOVINO, spol. s r.o. 260 000,00 260000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Výsadba ovocného sadu Jahodná. Poľnohospodárske družstvo Jahodná 400 000,00 400000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rekonštrukcia vinohradu na ovocný sad – MOKAS a.s. MOKAS, a.s. 82 522,00 82522.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Obstaranie techniky do vinohradu MOVINO, spol. s r.o. 115 000,00 115000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.-stroje STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 308 270,00 308270.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka strojov a techniky pre spracovanie orechov DIVO s.r.o. 420 000,00 420000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - nákup techniky do ovocného sadu A.O.D. TRADE s.r.o. 79 870,00 79870.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 1 035 300,00 1035300.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Obstaranie vinohradníckej technológie Ing. Tibor Böjtös - TIBO 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o.-stroje TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 178 790,00 178790.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam-technologická linka Milan Behyňa - SHR 747 500,00 747500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre pestovanie a zber ovocia Biodynamic Libichava, s. r. o. 374 970,00 374970.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie do ovocného sadu AMAZONIT s.r.o. 85 000,00 85000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka fóliovníka a ostatného záhradného materiálu ASPARAGUS spol. s r.o. 396 500,00 396500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných strojov ASPARAGUS spol. s r.o. 189 500,00 189500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Protiľadovcová ochrana sadov a technika DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 652 620,00 652620.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie techniky pre pestovanie zemiakov Tibor Piling - Agroobchod 51 320,00 51320.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Premiestniteľný fóliovníkový tunel - 54 ks s tienením Bioaspa, spol. s r.o. 198 432,00 198432.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup vinohradníckeho traktora s príslušenstvom DEMETRIS s.r.o. 112 694,00 112694.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do vinohradu Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS 131 481,00 131481.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Premiestniteľný tunelový fóliovník – 56 ks Bioaspa, spol. s r.o. 194 208,00 194208.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu PLANTEX, s.r.o. 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Sadenice viniča SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 135 706,00 135706.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421315624889

+421905718742


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 12 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Knezovič
Adresa:
Požiarnická 8 Šamorín 931 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Knezovič
Adresa:
Požiarnická 6 Šamorín 931 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Knezovič
Adresa:
Krátka 14 Šamorín 931 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.12.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×