CPV kód

18110000-3

Pracovné odevy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 5,852,368 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 650,800 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 789,819 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 11,507 EUR
Mesto Poprad 2 9,232 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 14 16,094,055 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 3,715 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 126,194 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 3,140 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 129,980 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4,660 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 25 33,453 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 7,490 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1,356,000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 24,291 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 24,850 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 1,108,150 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 11,653 EUR
Dopravný úrad 1 967 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 99,900 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 35 11,489 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 77,569 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 23,683 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 5,591 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 11,556 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 30,845 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 53,362 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 3,130 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 85,313 EUR
Slovenské národné múzeum 11 5,263 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 7,572 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 53,667 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 525 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 2,906 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 17 15,301 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 1 2,250 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 81,098 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4,125 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 633 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1,505 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 8,545 EUR
Záchranná služba 3 199,759 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 67,500 EUR
Slovenské národné divadlo 4 44,636 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 12 35,177 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3,900 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 5,924 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 535 EUR
Spišská katolícka charita 1 74 EUR
Zoologická záhrada 2 416 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 5,079,738 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1,462 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 446 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 6,548 EUR
Národný onkologický ústav 1 185 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 8,865 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1,383 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 6 4,137 EUR
Športové gymnázium 3 6,269 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 441,903 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 72,589 EUR
Centrum účelových zariadení 3 78,763 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 53,300 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 1,028 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3,439 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 3,968 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 7,934 EUR
Domov sociálnych služieb 2 1,633 EUR
Spojená škola 1 561 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 1,442 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1,620 EUR
Školský internát 3 1,000 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 4 0 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 65 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1,158 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1,977 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 3,907 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 3,423 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 4,672 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 1,630 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1,758 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 2,660 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6,558 EUR
OTV, s.r.o. 1 389 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 9 592,198 EUR
JANOLI, s.r.o. 35 2,241,154 EUR
KORAKO plus s. r. o. 30 435,896 EUR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 8 2,640,483 EUR
GEMOR Fashion s.r.o. 2 8,238,309 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 525 EUR
Rempo s.r.o. 30 16,471,461 EUR
ARTRA s.r.o. 1 64,195 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 3 32,075 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 818 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 4 13,666 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 5 4,386 EUR
KALMATEX s.r.o. 3 179,301 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 1 3,590 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 13 8,802 EUR
VALOR s.r.o. 1 1,356,000 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 2 7,934 EUR
Protech, spol. s r.o. 5 70,952 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 956 EUR
NIBIA s. r. o. 4 2,361 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 16 12,438 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 28 68,687 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 189 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 9 58,208 EUR
ACAPO,s.r.o. 20 32,920 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 14 16,739 EUR
PMB Slovakia, s.r.o. 1 24,990 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 184 EUR
JASTA Slovakia, s.r.o. 1 3,098 EUR
FIBI, s.r.o. 1 3,270 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 1 157 EUR
Ing. Eva Bašistová VENTEX 5 16,815 EUR
LM reklama s.r.o. 1 719 EUR
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 3 34,543 EUR
PILEX, s.r.o. 6 18,544 EUR
KEYmax s.r.o. 1 185 EUR
Ondrej Gergel MOGER 6 11,240 EUR
CIBEX, s.r.o. 7 7,443 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 4,660 EUR
FALKEN - JK, s. r. o. 6 6,377 EUR
EXIsport s.r.o. 1 3,227 EUR
GOLD WORK, s. r. o. 1 100 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 3 10,404 EUR
Cread Studio, s. r. o. 1 0 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 7 4,550 EUR
LVC s.r.o. 2 25,000 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 2 3,295 EUR
Anna Zemčáková - SARTEX 1 821 EUR
Povex s.r.o. 1 15,749 EUR
Mária Šimonová 1 120,166 EUR
Outland s.r.o. 1 816 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 1 11,992 EUR
BORTEX BOBROV, spol.s.r.o. 1 535 EUR
Alena Kuzmová - SAMSON 1 30 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 254 EUR
UNIMARKET, s.r.o. 1 74 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 21 39,547 EUR
ZEDA, s.r.o. 2 4,300 EUR
Tatiana Staňová MODEN 4 5,607 EUR
GOLD MÓDA s. r. o. 1 0 EUR
Saradam s.r.o. 1 2,297 EUR
Peter Staňo MODEN 9 5,802 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 21,296 EUR
TREKLAND s.r.o. 1 812 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 5 3,490 EUR
Tatiana Michalková 1 1,459 EUR
BASTAG OOPP, s.r.o. 1 229 EUR
KoHa pro s.r.o. 5 20,944 EUR
PP SAFETY s.r.o. 1 230 EUR
BRAKON s.r.o. 1 2,990 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné pomôcky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 99,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129,500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72,655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná rovnošata pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,587,618 EUR 2014 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73,723 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24,417 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 342 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 48,273 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46,523 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 349,995 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127,750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91,981 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21,960 EUR 2015 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76,295 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26,090 EUR 2015 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148,296 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, postelná bielizeň Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 650,800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 139,217 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,999 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43,286 EUR 2015 Tovary Áno 3
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 90,129 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44,459 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44,368 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,405 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64,899 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a príslušníkov Finančnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4,275,340 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13,822 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21,168 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36,964 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vrchný odev služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,439,900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 23,792 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19,376 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58,209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2,539,875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44,731 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 903,317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32,240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,774,833 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477,158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,774,833 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166,670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 287,153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy Záchranná služba 174,759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 707,675 EUR 2018 Tovary Nie 3
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 554,075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 574,610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290,382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99,996 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2,055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre opatrovateľský personál Domov sociálnych služieb 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-operačné prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pílčicke vybavenie a príslušenstvo k píle Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcka a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 257 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostreidky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 14,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Psychiatrická nemocnica Hronovce 857 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice dámske biele Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 50,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Košele a nohavice - bavlna Fakultná nemocnica Trnava 6,893 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3,312 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9,706 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6,948 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Overal ochranný jednorázový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástera Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Centrum účelových zariadení 5,928 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1,530 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 19,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a rovnošatové súčasti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5,232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2,634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - nohavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2,534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné, čašnícke, kuchárske a zdravotnícke odevy a obuv Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 8,730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2,534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3,086 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,395 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP pre zamestnancov Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2,912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky - ORO Národný onkologický ústav 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie, pracovná obuv a osobné ochranné a bezpečnostné pomôcky Úrad vlády Slovenskej republiky 7,230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola, Prakovce 282 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 4,823 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie lesníckej rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice s gumou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pánske biele, pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné múzeum 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda s potlačou, zimná pracovná obuv Slovenské národné múzeum 1,370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, ochranné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6,484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) Pôdohospodárska platobná agentúra 72,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 6,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2,373 EUR 2016 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu-Rybárske vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1,485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2,179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3,880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 1,012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Spojená škola 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7,294 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4,147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Zariadenie pre seniorov Komárno 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠI Športové gymnázium 1,782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 281 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10,808 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3,180 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda Slovenské národné múzeum 30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29,509 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy - pánske košele biele Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a pracovná obuv OTV, s.r.o. 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29,509 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8,647 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monterková súprava pre civilných zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4,992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný pracovný odev pre upratovačky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3,720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2,060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášte do stravovacej prevádzky Spišská katolícka charita 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná obuv, pracovné odevy UNIVERZITA J. SELYEHO 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19,988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64,202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé pánske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé dámske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,742 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21,966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2,645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,618 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a pracovné pomôcky pre zamestnancov Dopravný úrad 1,314 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2,645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12,846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21,966 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánske košele Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161,770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné chranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31,308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná bunda zimná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 167,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 3,666 EUR 2017 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1,999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4,327 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy,pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 75,069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panské polokošele s nášivkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38,448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3,928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21,776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,818 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14,391 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160,019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3,013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,754 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb 2,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup – ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 112,112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 539 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,754 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 723 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy Slovenské národné divadlo 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9,057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 681 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1,570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy: Plášť dámsky farebný bez rukávov – šatová zástera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s výšivkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6,670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 29,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3,132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1,215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 222 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4,560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19,265 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 814 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranná pracovná obuv Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1,665 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 305,591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1,550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 43,946 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1,356,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 178,810 EUR 2017 Tovary Nie 1