CPV kód

18110000-3

Pracovné odevy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 29 6 606 363 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 650 800 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 883 069 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 11 507 EUR
Mesto Poprad 2 9 232 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 31 698 945 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 3 715 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 126 194 EUR
Mesto Trnava 1 22 159 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 3 140 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 129 980 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 660 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 4 913 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31 55 098 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 7 490 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 356 000 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 24 291 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 39 149 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 9 2 036 686 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5 11 653 EUR
Dopravný úrad 1 967 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 99 900 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 43 15 317 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 77 569 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 35 933 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 5 591 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 18 205 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 49 918 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 81 053 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 3 496 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 20 117 052 EUR
Slovenské národné múzeum 15 6 016 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 16 7 986 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 60 320 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 525 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 2 906 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 16 521 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 21 17 432 EUR
Domov dôchodcov - Gerium 3 11 167 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 81 098 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 125 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 633 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 3 1 505 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 8 545 EUR
Záchranná služba 4 236 206 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 67 500 EUR
Slovenské národné divadlo 7 60 338 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 52 367 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 3 900 EUR
Zariadenie pre seniorov Komárno 1 5 924 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 535 EUR
Spišská katolícka charita 1 74 EUR
Zoologická záhrada 2 416 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 20 9 134 273 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 462 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 446 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 12 353 EUR
Národný onkologický ústav 1 185 EUR
Trenčianske múzeum v Trenčíne 2 3 281 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 12 625 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 383 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 7 11 920 EUR
Športové gymnázium 3 6 269 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 441 903 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 72 589 EUR
Centrum účelových zariadení 3 78 763 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 53 300 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 4 1 028 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 18 736 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 3 439 EUR
Stredná odborná škola - Szakközépiskola 3 3 968 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 2 7 934 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 2 708 EUR
Domov sociálnych služieb 2 1 633 EUR
Spojená škola 1 561 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 3 3 650 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 620 EUR
Školský internát 4 2 249 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 5 2 998 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 65 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 1 158 EUR
Inšpektorát práce Bratislava 1 1 283 EUR
Divadlo Aréna 2 4 925 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 977 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 8 961 EUR
Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 2 3 423 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 4 672 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 1 1 630 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 1 758 EUR
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 2 660 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 2 6 558 EUR
OTV, s.r.o. 1 389 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 9 592 198 EUR
JANOLI, s.r.o. 38 2 620 987 EUR
KORAKO plus s. r. o. 40 586 920 EUR
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce 11 3 019 479 EUR
GEMOR Fashion s.r.o. 10 21 609 389 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 525 EUR
Rempo s.r.o. 51 23 514 638 EUR
ARTRA s.r.o. 1 64 195 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 1 1 283 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 4 51 148 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 1 818 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 4 13 666 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 7 5 855 EUR
KALMATEX s.r.o. 3 179 301 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 5 8 350 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 13 8 802 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 22 159 EUR
VALOR s.r.o. 1 1 356 000 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 3 10 963 EUR
Protech, spol. s r.o. 5 70 952 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 956 EUR
NIBIA s. r. o. 5 2 451 EUR
JNL s.r.o. 3 11 653 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 27 52 488 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 34 70 535 EUR
Lukáš Minarovič 3 2 473 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 189 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 10 61 291 EUR
ACAPO,s.r.o. 20 32 920 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 14 16 739 EUR
PMB Slovakia, s.r.o. 1 24 990 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 1 184 EUR
JASTA Slovakia, s.r.o. 1 3 098 EUR
FIBI, s.r.o. 1 3 270 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 1 157 EUR
Ing. Eva Bašistová VENTEX 7 44 507 EUR
LM reklama s.r.o. 1 719 EUR
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. 4 38 460 EUR
PILEX, s.r.o. 8 29 084 EUR
KEYmax s.r.o. 1 185 EUR
Ondrej Gergel MOGER 6 11 240 EUR
CIBEX, s.r.o. 8 7 810 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 4 660 EUR
FALKEN - JK, s. r. o. 6 6 377 EUR
EXIsport s.r.o. 1 3 227 EUR
GOLD WORK, s. r. o. 1 100 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 3 10 404 EUR
Cread Studio, s. r. o. 1 0 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 7 4 550 EUR
LVC s.r.o. 2 25 000 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 3 7 055 EUR
Anna Zemčáková - SARTEX 1 821 EUR
Povex s.r.o. 1 15 749 EUR
Mária Šimonová 1 120 166 EUR
Outland s.r.o. 1 816 EUR
Peron Slovakia, s.r.o. 2 20 180 EUR
BORTEX BOBROV, spol.s.r.o. 1 535 EUR
Alena Kuzmová - SAMSON 1 30 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 254 EUR
UNIMARKET, s.r.o. 1 74 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 28 58 926 EUR
ZEDA, s.r.o. 2 4 300 EUR
Tatiana Staňová MODEN 4 5 607 EUR
GOLD MÓDA s. r. o. 1 0 EUR
Saradam s.r.o. 1 2 297 EUR
Peter Staňo MODEN 14 11 785 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 21 296 EUR
TREKLAND s.r.o. 1 812 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 9 20 908 EUR
Tatiana Michalková 1 1 459 EUR
BASTAG OOPP, s.r.o. 1 229 EUR
KoHa pro s.r.o. 10 78 841 EUR
PP SAFETY s.r.o. 1 230 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 900 EUR
BRAKON s.r.o. 3 7 339 EUR
BELARA s.r.o. 1 168 870 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pracovné pomôcky Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 99 900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 129 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 655 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná rovnošata pre príslušníkov PZ a príslušníkov HaZZ SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 587 618 EUR 2014 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 723 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 417 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 342 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 48 273 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Obstaranie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov vrátane doplnkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 523 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 349 995 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 127 750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91 981 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 960 EUR 2015 Tovary Nie 3
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 295 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26 090 EUR 2015 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 148 296 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lekárske a pracovné odevy, zdravotná a iná pracovná obuv, postelná bielizeň Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 650 800 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošatové súčasti pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 139 217 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 999 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 286 EUR 2015 Tovary Áno 3
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 90 129 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 459 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 368 EUR 2015 Tovary Nie 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 405 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 64 899 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského záchranného zboru a príslušníkov Finančnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 275 340 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodanie rovnošatových súčastí pre určených zamestnancov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 822 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 21 168 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Pracovné odevy a návrh kodifikačných údajov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 964 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vrchný odev služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 439 900 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 23 792 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 376 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 58 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 539 875 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 44 731 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 903 317 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833 EUR 2017 Tovary Nie 3
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 477 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 774 833 EUR 2017 Tovary Nie 2
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 166 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 287 153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - odevy Záchranná služba 174 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 707 675 EUR 2018 Tovary Nie 3
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 554 075 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 574 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oblečenie pracovné pre špecialistov LaPVO SPV-96 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48 392 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 290 382 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 99 996 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 083 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 708 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 055 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre opatrovateľský personál Domov sociálnych služieb 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-operačné prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 414 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pílčicke vybavenie a príslušenstvo k píle Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcka a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražno-ochranný odev oranžový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 675 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 257 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostreidky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 14 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Psychiatrická nemocnica Hronovce 857 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 154 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice dámske biele Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Katolícka univerzita v Ružomberku 833 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 50 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Košele a nohavice - bavlna Fakultná nemocnica Trnava 6 893 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 456 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 706 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 970 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 948 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP- ochranný pracovný odev- bavlna Zoologická záhrada 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Overal ochranný jednorázový Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zástera Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 84 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 34 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Centrum účelových zariadení 5 928 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 19 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a rovnošatové súčasti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 342 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev pracovný Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 7 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - nohavice Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 213 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné, čašnícke, kuchárske a zdravotnícke odevy a obuv Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 8 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 534 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA 3 086 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 395 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP pre zamestnancov Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 176 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky - ORO Národný onkologický ústav 185 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 208 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie, pracovná obuv a osobné ochranné a bezpečnostné pomôcky Úrad vlády Slovenskej republiky 7 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 647 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 823 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie lesníckej rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 17 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice s gumou Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 528 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pánske biele, pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné múzeum 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda s potlačou, zimná pracovná obuv Slovenské národné múzeum 1 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, ochranné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 95 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Poprad 6 484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 518 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) Pôdohospodárska platobná agentúra 72 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 435 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 373 EUR 2016 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pracovného odevu-Rybárske vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 485 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 179 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 645 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 012 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Spojená škola 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 294 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4 147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Zariadenie pre seniorov Komárno 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 473 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠI Športové gymnázium 1 782 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 281 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 198 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 10 808 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovná zimná bunda Slovenské národné múzeum 30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy - pánske košele biele Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a pracovná obuv OTV, s.r.o. 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy OOPP Nemocnica Poprad a. s. 29 509 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 647 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monterková súprava pre civilných zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 992 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranný pracovný odev pre upratovačky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 720 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 060 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plášte do stravovacej prevádzky Spišská katolícka charita 158 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná obuv, pracovné odevy UNIVERZITA J. SELYEHO 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 19 988 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pracovná obuv Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv Katolícka univerzita v Ružomberku 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 41 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 64 202 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé pánske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nepremokavé dámske outdoorové nohavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 395 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 379 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 742 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 186 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21 966 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 618 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a pracovné pomôcky pre zamestnancov Dopravný úrad 1 314 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 645 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy ochranné a pracovné, obuv bezpečnostná a pracovná, rukavice ochranné a pracovné, ochrana hlavy, ochrana zraku, ochrana sluchu a dýchacích ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 62 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 12 846 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy - tričká a polokošele Záchranná služba 21 966 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánske košele Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke a ochranné pracovné oblečenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné chranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 31 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná bunda zimná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 631 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 580 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 167 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb 3 666 EUR 2017 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie a pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - KOLONKA 1 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv - OOPP al. ekvivalent Centrum účelových zariadení 36 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Domov sociálnych služieb - LIBERTAS 4 327 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy,pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 75 069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 8 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Panské polokošele s nášivkou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 928 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 21 776 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 943 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 818 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 985 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 865 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - pracovná obuv a odev ŠJ Športové gymnázium 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 391 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160 019 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 013 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 754 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 275 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb 2 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup – ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 112 112 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 539 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 754 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 22 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 723 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné odevy Slovenské národné divadlo 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 681 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy: Plášť dámsky farebný bez rukávov – šatová zástera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 465 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tričká s výšivkou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky - odevy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 556 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 29 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bielizeň osobná, operačná Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 18 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 3 132 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 238 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 222 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 228 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 227 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 804 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 622 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné nohavice pekárske Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Stredná odborná škola letecko technická 2 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 552 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 420 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie rovnošaty a jej súčastí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 265 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola - Szakközépiskola 814 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 530 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 798 EUR 2018 Tovary Nie 1
pánsky pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a ochranná pracovná obuv Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 665 EUR 2018 Tovary Nie 1
oopp Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 850 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 305 591 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 450 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Trenčianske múzeum v Trenčíne 3 870 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 640 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 43 946 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 564 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne pracovné odevy Trenčianske múzeum v Trenčíne 303 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 9 930 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 276 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výstroj materiálu pre mestskú políciu Mesto Trnava 26 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 960 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 693 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 565 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné a pracovné prostriedky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 356 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačné prádlo Ľubovnianska nemocnica, n. o. 18 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 298 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 178 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 16 803 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 826 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s vyšitým názvom a logom zamestnávateľa, pracovná obuv Divadlo Aréna 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zbor Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 146 027 EUR 2018 Tovary Nie 2
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 336 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných odevov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 87 783 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné bundy Inšpektorát práce Bratislava 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s vyšitým názvom a logom zamestnávateľa, pracovná obuv Divadlo Aréna 2 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 087 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 23 129 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 243 381 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - zdravotnícke prevázdky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 24 591 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné prádlo pre zdravotníckych zamestnancov a pacientov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 15 550 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Slovenské národné múzeum 490 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plášť do dažďa Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 80 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pilčícke oblečenie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 555 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, kombinézy, bundy a doplnky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 378 997 EUR 2019 Tovary Nie 3
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 125 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy ZZS BA a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 20 393 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 601 884 EUR 2019 Tovary Nie 5
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 588 080 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrchné odevy služobnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 783 000 EUR 2019 Tovary Nie 7
Pracovné a ochranné odevy Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 325 653 EUR 2019 Tovary Nie 5
certifikovaný pracovný odev a pracovná obuv - dámska Slovenské národné múzeum 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 210 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 160 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 510 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky 2019-2020 Stredná odborná škola letecko technická 3 668 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy-zamestnanecké prádlo Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 154 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 4 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv. OOPP Technické služby mesta Humenné 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie lesníckej rovnošaty a jej súčastí 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 19 073 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - mikina na zips, bunda zimná reflexná 5v1, obuv Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 25 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 365 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 165 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné oblečenie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 855 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 7 320 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - tričká, mikiny, polokošele Záchranná služba 63 254 EUR 2019 Tovary Nie 1
zimná pracovná bunda a zimná obuv Slovenské národné múzeum 120 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovné rukavice, ochranná obuv Školský internát 1 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné odevy a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 520 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi Stredisko sociálnej starostlivosti 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 3 727 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 395 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uniformy a výstrojné súčasti Záchranná zdravotná služba Bratislava 202 647 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - oblečenie Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv a pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 240 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 3 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 784 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky 7/2020 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 600 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, rukavice Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 9 359 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka pracovných odevov pre oštrovateľský a opatrovateľský personál Domov dôchodcov - Gerium 6 000 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×