CPV kód

18100000-0

Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 7,145,631 EUR
Slovenská správa ciest 7 10,752 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1,207 EUR
Mesto Prešov 1 11,833 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 257,235 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 3,520 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 129,057 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 67,140 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 8,518 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 2,237,485 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 120,000 EUR
Mesto Trnava 4 29,752 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 5,530 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 758 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 166,836 EUR
Mesto Levice 2 14,542 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 40 87,572 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 89,762 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 770,919 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 19,540 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 60,000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1,237,500 EUR
Mesto Prievidza 4 23,721 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 2,353,430 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1,825 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 3,395,429 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 2,147 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2,474 EUR
Dopravný úrad 1 93,858 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 307 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15 10,599 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 508 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 22,538 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 14,250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2,076 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 12,438 EUR
Slovenská národná knižnica 1 42,000 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 1,539 EUR
Mesto Krompachy 6 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 3,315 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 600,000 EUR
Mesto Nové Zámky 3 15,779 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 23,150 EUR
Slovenské národné múzeum 3 988 EUR
Stredná odborná škola 3 6,937 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 364 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2,946 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 487 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 4,463,810 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 329,482 EUR
Slovenské národné divadlo 9 27,749 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 65,090 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 55,262 EUR
Národné rehabilitačné centrum 10 10,359 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 7,741 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 9,040 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 60,000 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 54,558 EUR
Horská záchranná služba 2 43,774 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 2,997 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 2,212 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 12,787 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 14,852 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 1,290,244 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 49 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 494 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 6,263 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6,531 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 7,899 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 2,617 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5,617 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 2,650 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 14 36,087 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 2,417 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 1 2,417 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2,042 EUR
Pre Kysuce 1 18,375 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 10 2,975,650 EUR
JANOLI, s.r.o. 3 212,089 EUR
KORAKO plus s. r. o. 31 216,954 EUR
VEP, spol. s r.o. 3 16,297 EUR
SPORT ELEMENT s.r.o. 1 5,799 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 1,550 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 202 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 1 512 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 643 EUR
Rempo s.r.o. 10 8,683,602 EUR
ABTEX s.r.o. 1 10,833 EUR
ARTRA s.r.o. 20 474,690 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 4 126,043 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 21,936 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 483 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 13 143,546 EUR
MAJSTER CENTRUM s.r.o. 4 0 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 12,438 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 10 21,706 EUR
a-max sk, s.r.o. 1 60,000 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 2 99,999 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 9 74,888 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 1 758 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 33,333 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 110 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 1 82,417 EUR
IMPENSA s.r.o. 1 600,000 EUR
VALOR s.r.o. 1 1,237,500 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 10 82,921 EUR
Protech, spol. s r.o. 7 2,439,010 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 3 2,039,234 EUR
BVH, spol. s r.o. 2 4,498,706 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 14,559 EUR
NIBIA s. r. o. 5 6,900 EUR
JNL s.r.o. 1 770,919 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 14 22,442 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 204 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 18,375 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 37 31,889 EUR
Lukáš Minarovič 2 1,017 EUR
STEBERG s.r.o. 1 22,538 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 13 96,493 EUR
ACAPO,s.r.o. 32 62,518 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 2,818 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 12 24,649 EUR
Ondrej Gergel MOGER 1 158 EUR
CIBEX, s.r.o. 8 27,090 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 1,800 EUR
Hyacinta Bullová 1 3,083 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 4 17,568 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 4 11,918 EUR
PROTECHNIK s.r.o. 1 1,850 EUR
Outland s.r.o. 4 5,780 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 2 1,531 EUR
ALFA PROGRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 44,505 EUR
PROMEDIA, spol. s r.o. 1 2,820 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 1,531 EUR
KARDAX, s. r. o. 1 118,360 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 18 81,507 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 3,318 EUR
Tatiana Staňová MODEN 2 2,752 EUR
Peter Staňo MODEN 6 4,048 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 2 56,458 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 4 9,617 EUR
KoHa pro s.r.o. 3 4,384 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 2,356 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 58,000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 172,000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23,135 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov Rozhlas a televízia Slovenska 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58,405 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA OOPP Slovenská inšpekcia životného prostredia 58,956 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,614 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23,962 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,333,333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68,319 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15,342 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,088 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,488 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,098 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,252 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Objkednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16,940 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399,090 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,678 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,428 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49,920 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34,016 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39,903 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199,365 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1,237,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 329,482 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169,749 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,680 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37,816 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54,198 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70,501 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304,214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY Slovenská národná knižnica 42,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,566 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227,513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,583,053 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 1,118,212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,498,384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 478,412 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 65,536 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145,265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 123,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 729,671 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72,398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 278,746 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 56,078 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,208,849 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,333,976 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Rovnošaty pre zamestnancov Dopravného úradu – divízia vnútrozemskej plavby“ Dopravný úrad 94,551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zateplené zimné odevy výstražné s reflexnými pásmi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8,266 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Obec Streda nad Bodrogom 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1,656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 347 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Slovenské národné múzeum 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,495 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky, OOPP EKO - podnik verejnoprospešných služieb 60,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1,190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Krompachy 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky pre MŠ a ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
reflexné návleky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, respirátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62,437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP Slovenská správa ciest 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv, pracovné doplnky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 9,506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné osobné pracovné pomôcky - ochrana pred röntgenovým žiarením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3,717 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 19,630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 77,237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1,906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobne ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, vesta pánska, vesta dámska, vesta pracovná, Stredná odborná škola elektrotechnická 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2,183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8,006 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Prešov 17,554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, rukavice kombinované Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a doplnky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9,432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 17,565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 4,080 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 1,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy, záchranná vesta Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,278 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy zimné s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4,336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre kuchárov a údržbárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 11,651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2,120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky Mesto Prievidza 2,640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5,240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33,108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6,194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv Slovenské národné múzeum 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Domov sociálnych služieb Hrabiny 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 4,289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev a pomôcky Horská záchranná služba 16,035 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a obuv Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4,470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,777 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,686 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Slovenské národné divadlo 2,405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná kombinéza s kapucňou, ochranný tvárový štít, ochranné okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy pre zamestnancov vlastnej ochrany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2,652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5,726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 47,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv a rukavice. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov Pre Kysuce 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Výskumný ústav vodného hospodárstva 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,961 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1,490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy - OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 12,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161,832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, pomôcky a potreby do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4,596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne poľovnícke oblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné odevy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,415 EUR 2017 Tovary Nie 1
ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre vyšetrovateľov leteckých udalostí/alebo ekvivalent/alebo s lepšími technickými vlastnosťami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná ochranná obuv. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2,232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,199 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156,848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 3,990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 2,392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 23,640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7,838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špec.prac.odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1,717 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3,803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4,196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Okuliare, polomaska Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,021 EUR 2017 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 5,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 13,979 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prilby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstroj na štvorkolky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24,420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre obsluhu ručných motorových píl Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1,550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky IV.Q.2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 16,128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termooblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 40,531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné a pracovné odevy a obuv pre opatrovateľskú službu Mesto Nové Zámky 1,030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 3,492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1,868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2,553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1,304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slávnostná uniforma Horská záchranná služba 57,886 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Rukavice jednorazové latexové Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1,080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - laboratórne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové laboratórne plášte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1,159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11,980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 691 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3,407 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Mesto Nové Zámky 18,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1,968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1,272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 2,970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5,086 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7,872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26,626 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zimný NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 921 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné divadlo 2,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2,357 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky- Rybárske potreby, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,332 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zváračský NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - montérky a profesný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11,712 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dojacia a umývacia zástera Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53,406 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4,799 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7,872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky, Ochranná obuv Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2,612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček-záhradnícke potreby Metodicko-pedagogické centrum 26,100 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 17,308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,818 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranná prilba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv a rukavice pre pracovníkov mestského cintorína Mesto Nové Zámky 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysoké nitrilové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Mesto Krompachy 283 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28,925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164,730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2,370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73,033 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 50,418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3,395,429 EUR 2018 Tovary Nie 1