CPV kód

18100000-0

Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 7 706 458 EUR
Slovenská správa ciest 8 11 694 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 1 207 EUR
Mesto Prešov 1 11 833 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 257 235 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 3 520 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 129 057 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 115 090 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 8 518 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 2 473 447 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 339 989 EUR
Mesto Trnava 5 30 230 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 8 143 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 49 141 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 166 836 EUR
Mesto Levice 2 14 542 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 122 984 EUR
Národná transfúzna služba SR 3 117 411 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 770 919 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 19 540 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 60 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 237 500 EUR
Mesto Prievidza 4 23 721 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 2 516 318 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 825 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 3 395 429 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 2 147 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2 474 EUR
Dopravný úrad 1 93 858 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 471 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 17 13 511 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 508 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 22 538 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 14 250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 076 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 12 438 EUR
Slovenská národná knižnica 1 42 000 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 1 539 EUR
Mesto Krompachy 6 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 4 950 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 600 000 EUR
Mesto Nové Zámky 4 16 643 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 23 150 EUR
Slovenské národné múzeum 3 988 EUR
Stredná odborná škola 3 6 937 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 364 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 946 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 487 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 7 600 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 5 185 958 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 329 482 EUR
Slovenské národné divadlo 11 37 478 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 65 090 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2 55 262 EUR
Národné rehabilitačné centrum 12 13 214 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 9 679 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 9 040 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 60 000 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 3 99 458 EUR
Horská záchranná služba 2 43 774 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 8 636 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 2 212 EUR
Obec Tomášovce 1 200 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 9 18 878 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 17 181 EUR
Slovenská pošta, a.s. 6 1 432 096 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 49 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 494 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 9 083 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 10 506 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6 531 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 7 899 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 2 4 407 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 617 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 2 650 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 14 36 087 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 2 417 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 4 250 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 042 EUR
Pre Kysuce 1 18 375 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 10 2 975 650 EUR
JANOLI, s.r.o. 3 212 089 EUR
KORAKO plus s. r. o. 38 271 390 EUR
EuroFire SK, s.r.o. 1 7 600 EUR
VEP, spol. s r.o. 4 17 161 EUR
SPORT ELEMENT s.r.o. 1 5 799 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 1 550 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 1 202 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 2 2 359 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 643 EUR
Rempo s.r.o. 16 9 224 304 EUR
ABTEX s.r.o. 1 10 833 EUR
ARTRA s.r.o. 20 474 690 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 1 498 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 5 346 032 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 1 21 936 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 483 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 13 143 546 EUR
MAJSTER CENTRUM s.r.o. 4 0 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 12 438 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 16 33 708 EUR
a-max sk, s.r.o. 1 60 000 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 3 144 899 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 9 74 888 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 1 758 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 33 333 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 110 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 1 82 417 EUR
IMPENSA s.r.o. 1 600 000 EUR
VALOR s.r.o. 1 1 237 500 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 10 82 921 EUR
Protech, spol. s r.o. 10 2 886 429 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 5 2 336 463 EUR
BVH, spol. s r.o. 5 5 059 533 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 14 559 EUR
NIBIA s. r. o. 5 6 900 EUR
JNL s.r.o. 1 770 919 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 19 26 517 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 204 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 18 375 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 42 37 802 EUR
Lukáš Minarovič 2 1 017 EUR
STEBERG s.r.o. 1 22 538 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 15 105 477 EUR
ACAPO,s.r.o. 32 62 518 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 2 818 EUR
BETALOV, s.r.o. 1 4 640 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 12 24 649 EUR
Ondrej Gergel MOGER 1 158 EUR
CIBEX, s.r.o. 8 27 090 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 1 800 EUR
Hyacinta Bullová 1 3 083 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 4 17 568 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 4 11 918 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 1 33 408 EUR
PROTECHNIK s.r.o. 1 1 850 EUR
Outland s.r.o. 8 8 382 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 2 1 531 EUR
ALFA PROGRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 44 505 EUR
PROMEDIA, spol. s r.o. 1 2 820 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 1 531 EUR
KARDAX, s. r. o. 1 118 360 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 22 111 305 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 3 318 EUR
Tatiana Staňová MODEN 3 5 472 EUR
Peter Staňo MODEN 8 6 007 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 2 56 458 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 6 10 809 EUR
GIEGO s.r.o. 1 750 EUR
KoHa pro s.r.o. 6 16 008 EUR
JKBOZ s. r. o. 1 13 979 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 2 356 EUR
BRAKON s.r.o. 1 942 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 58 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 172 000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 135 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov Rozhlas a televízia Slovenska 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 405 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA OOPP Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 956 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 614 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 962 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 333 333 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 319 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 342 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 088 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 488 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 098 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 252 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Objkednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 940 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 090 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 678 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 428 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 920 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 016 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 903 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 365 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 237 500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 329 482 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 749 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 680 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 816 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 198 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 501 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304 214 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY Slovenská národná knižnica 42 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 566 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 583 053 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 1 118 212 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 498 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 478 412 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 65 536 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 123 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 729 671 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 398 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 278 746 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 56 078 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 208 849 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 333 976 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Rovnošaty pre zamestnancov Dopravného úradu – divízia vnútrozemskej plavby“ Dopravný úrad 94 551 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zateplené zimné odevy výstražné s reflexnými pásmi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8 266 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 146 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Obec Streda nad Bodrogom 880 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 287 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 559 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 656 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 347 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Slovenské národné múzeum 75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 368 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky, OOPP EKO - podnik verejnoprospešných služieb 60 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 145 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1 190 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Krompachy 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky pre MŠ a ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
reflexné návleky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 312 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, respirátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 794 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP Slovenská správa ciest 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv, pracovné doplnky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 9 506 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné osobné pracovné pomôcky - ochrana pred röntgenovým žiarením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 717 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 19 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 138 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 77 237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 811 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 906 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobne ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, vesta pánska, vesta dámska, vesta pracovná, Stredná odborná škola elektrotechnická 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 620 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2 183 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8 006 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Prešov 17 554 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, rukavice kombinované Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a doplnky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 939 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 17 565 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 4 080 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 1 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 925 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 585 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy, záchranná vesta Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 278 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy zimné s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 336 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre kuchárov a údržbárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 912 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 11 651 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky Mesto Prievidza 2 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 108 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 424 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 194 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv Slovenské národné múzeum 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 4 289 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev a pomôcky Horská záchranná služba 16 035 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a obuv Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 318 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 777 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 686 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Slovenské národné divadlo 2 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 190 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 397 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 222 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná kombinéza s kapucňou, ochranný tvárový štít, ochranné okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy pre zamestnancov vlastnej ochrany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 652 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 726 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 653 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 47 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv a rukavice. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov Pre Kysuce 22 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Výskumný ústav vodného hospodárstva 105 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 961 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy - OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 832 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, pomôcky a potreby do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 596 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne poľovnícke oblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 495 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 076 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné odevy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre vyšetrovateľov leteckých udalostí/alebo ekvivalent/alebo s lepšími technickými vlastnosťami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 009 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná ochranná obuv. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 199 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 848 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 3 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 055 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 771 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 2 392 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 785 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 23 640 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 568 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 838 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 507 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špec.prac.odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 717 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 983 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 635 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 803 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Okuliare, polomaska Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 367 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 021 EUR 2017 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 125 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 5 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 13 979 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prilby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstroj na štvorkolky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre obsluhu ručných motorových píl Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 869 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 346 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky IV.Q.2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 16 128 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termooblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 40 531 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné a pracovné odevy a obuv pre opatrovateľskú službu Mesto Nové Zámky 1 030 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 3 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 665 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 782 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 451 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 868 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 355 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 553 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 304 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slávnostná uniforma Horská záchranná služba 57 886 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Rukavice jednorazové latexové Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 080 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - laboratórne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 84 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové laboratórne plášte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 159 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 215 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 704 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 010 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 980 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 691 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 535 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 407 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Mesto Nové Zámky 18 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 968 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 272 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 538 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 2 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 086 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 626 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zimný NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 921 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné divadlo 2 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 210 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 357 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky- Rybárske potreby, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 332 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zváračský NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - montérky a profesný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 712 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dojacia a umývacia zástera Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 406 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 799 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 872 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky, Ochranná obuv Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 612 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček-záhradnícke potreby Metodicko-pedagogické centrum 26 100 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 17 308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 818 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranná prilba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 677 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv a rukavice pre pracovníkov mestského cintorína Mesto Nové Zámky 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysoké nitrilové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Mesto Krompachy 283 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164 730 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 370 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 136 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Obec Tomášovce 450 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 033 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 50 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 941 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 296 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 710 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 637 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hasičské zásahové prilby GALLET F1XF alebo ekvivalent Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 773 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 49 999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 14 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné odevy a špeciálne doplnky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 139 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 577 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy v.18 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17 991 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 806 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 802 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Okuliare športové strelecké, Okuliare pre vodiča, Chrániče kolien Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošata pre príslušníka mestskej polície Mesto Nové Zámky 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 395 429 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 444 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 559 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325 514 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 011 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 499 447 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 584 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 220 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 003 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 33 359 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 980 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 630 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 003 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obuv a odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 914 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 065 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 815 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 938 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky - rukavice, okuliare, masky, respirátory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 832 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 951 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 824 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 88 269 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 963 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 618 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 560 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 237 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 188 878 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 375 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 219 989 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 113 304 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 53 583 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×