CPV kód

18100000-0

Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 8 134 725 EUR
Slovenská správa ciest 8 11 694 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 150 829 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 2 1 857 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 6 813 EUR
Mesto Prešov 1 11 833 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 291 068 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 3 520 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 202 379 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 230 669 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 3 16 842 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 2 621 254 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 4 357 323 EUR
Mesto Trnava 8 58 717 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 5 13 869 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 141 621 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 166 836 EUR
Mesto Levice 2 14 542 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100 168 306 EUR
Národná transfúzna služba SR 4 134 053 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 770 919 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 19 540 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 60 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 237 500 EUR
Mesto Prievidza 5 36 588 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 53 2 755 705 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 825 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 3 395 429 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 2 147 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 2 474 EUR
Dopravný úrad 1 93 858 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 2 965 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18 42 510 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 2 508 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 22 538 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 14 250 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 076 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 12 438 EUR
Slovenská národná knižnica 1 42 000 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 3 1 539 EUR
Mesto Krompachy 6 0 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 6 855 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 770 000 EUR
Mesto Nové Zámky 4 16 643 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 26 037 EUR
Slovenské národné múzeum 4 1 428 EUR
Stredná odborná škola 3 6 937 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 364 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 946 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 487 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 3 114 283 EUR
Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 1 7 600 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 5 627 580 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 329 482 EUR
Slovenské národné divadlo 16 48 118 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 65 090 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3 92 762 EUR
Národné rehabilitačné centrum 14 16 791 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 19 11 398 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 9 040 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 3 400 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 60 000 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 3 99 458 EUR
Horská záchranná služba 2 43 774 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 8 636 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 1 363 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 3 2 212 EUR
Obec Tomášovce 1 200 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 10 23 477 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 17 850 EUR
Slovenská pošta, a.s. 8 1 660 128 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 49 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 79 700 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 494 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 9 083 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 17 054 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 6 531 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 7 899 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 7 657 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 617 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 2 650 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 14 36 087 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 1 2 417 EUR
Centrum sociálnych služieb - LÚČ 3 6 080 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 2 042 EUR
Pre Kysuce 1 18 375 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DeLUX - SM, s.r.o. 10 2 975 650 EUR
Lohmann & Rauscher, s.r.o. 1 90 EUR
JANOLI, s.r.o. 3 212 089 EUR
KORAKO plus s. r. o. 45 449 653 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 28 999 EUR
EuroFire SK, s.r.o. 1 7 600 EUR
VEP, spol. s r.o. 4 17 161 EUR
SPORT ELEMENT s.r.o. 1 5 799 EUR
MARTEK MEDICAL a. s. - organizačná zložka 2 1 550 EUR
VIDRA a spol. s.r.o. 2 3 602 EUR
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED 4 7 258 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 219 EUR
PYRA, spol. s r.o. 1 95 EUR
EXPORT-IMPORT, s.r.o. 1 643 EUR
Rempo s.r.o. 25 9 839 530 EUR
ABTEX s.r.o. 1 10 833 EUR
ARTRA s.r.o. 20 474 690 EUR
SIAD Slovakia spol. s r. o. 2 938 EUR
Margita Kubjatková - MARGITA 7 363 366 EUR
MIHI.sk, s.r.o. 1 24 EUR
KORAKO plus, s. r. o. 2 59 436 EUR
K&M MEDIA s. r. o. 1 483 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 14 156 413 EUR
MAJSTER CENTRUM s.r.o. 4 0 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 1 12 438 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 20 49 173 EUR
a-max sk, s.r.o. 1 60 000 EUR
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 4 295 728 EUR
Ľubica Podolcová ĽUBICA 9 74 888 EUR
HARTMANN - RICO spol. s r.o. 1 758 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 2 51 895 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 1 110 EUR
PYROKOMPLET s.r.o. 1 82 417 EUR
IMPENSA s.r.o. 1 600 000 EUR
VALOR s.r.o. 1 1 237 500 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 10 82 921 EUR
Protech, spol. s r.o. 11 3 244 383 EUR
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. 6 2 420 131 EUR
BVH, spol. s r.o. 9 5 487 501 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 14 559 EUR
NIBIA s. r. o. 6 6 997 EUR
JNL s.r.o. 2 771 310 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 30 221 542 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 1 253 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 204 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 18 375 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 51 48 163 EUR
Lukáš Minarovič 2 1 017 EUR
STEBERG s.r.o. 1 22 538 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 19 179 263 EUR
ACAPO,s.r.o. 32 62 518 EUR
Ing. Jaroslav Marinica-MARINI 1 2 818 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 45 542 EUR
BETALOV, s.r.o. 1 4 640 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 12 24 649 EUR
Ondrej Gergel MOGER 1 158 EUR
CIBEX, s.r.o. 10 28 902 EUR
MARTEX EU, s.r.o. 1 1 800 EUR
Hyacinta Bullová 1 3 083 EUR
Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY 9 30 903 EUR
TRISSAN s.r.o. NITRA 4 11 918 EUR
Gekkon s.r.o. 1 440 EUR
M.S.T. GROUP, s. r. o. 2 105 883 EUR
PROTECHNIK s.r.o. 1 1 850 EUR
PATIP s.r.o. 1 299 EUR
Outland s.r.o. 16 13 673 EUR
MIDITECH spoločnosť s ručením obmedzeným 2 1 531 EUR
ALFA PROGRESS SLOVAKIA, s.r.o. 2 44 505 EUR
PROMEDIA, spol. s r.o. 1 2 820 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 2 3 436 EUR
KARDAX, s. r. o. 1 118 360 EUR
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO 29 206 630 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 3 318 EUR
Tatiana Staňová MODEN 3 5 472 EUR
Peter Staňo MODEN 11 12 924 EUR
IMIDJEX spol. s r.o. 2 56 458 EUR
TREKLAND s.r.o. 1 288 EUR
ĽUBICA, s.r.o. 8 15 989 EUR
GIEGO s.r.o. 1 750 EUR
KoHa pro s.r.o. 7 18 503 EUR
T.Z.M., s.r.o. 1 121 EUR
Marek Špeťko - IMEX 1 24 EUR
JKBOZ s. r. o. 1 13 979 EUR
ATW Monitoring, s.r.o. 1 2 356 EUR
BRAKON s.r.o. 3 1 453 EUR
PharmaComp s.r.o. 1 53 EUR
NILTEX s. r. o. 3 4 961 EUR
Industrial Services Prešov, s.r.o. 3 13 362 EUR
SALESIANER MIETTEX s. r. o. 1 62 916 EUR
Breco s. r. o. 1 416 EUR
STATUS S, s.r.o. 1 249 EUR
THE ELIT TRADER CAPITAL s.r.o. 1 1 495 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 58 000 58000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup pracovných odevov a obuvi (EVO) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 172 000 172000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Osobné ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 23 135 23135.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov Rozhlas a televízia Slovenska 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 120 000 120000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 58 405 58405.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
DODÁVKA OOPP Slovenská inšpekcia životného prostredia 58 956 58956.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 614 1614.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 962 23962.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 333 333 1333333.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 319 68319.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 342 15342.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 088 1088.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za III.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 488 37488.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 098 3098.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 252 4252.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky. Objkednávky za II.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 940 16940.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 090 399090.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 678 3678.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 428 1428.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 49 920 49920.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 016 34016.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objkednávky za IV.kvartál 2014. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 39 903 39903.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 600 000 600000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 365 199365.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802 802.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 237 500 1237500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 329 482 329482.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 169 749 169749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka ochranných osobných pracovných prostriedkov. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 680 3680.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu. Objednávky za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 816 37816.0 EUR 2012 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 54 198 54198.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 501 70501.0 EUR 2012 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 304 214 304214.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY Slovenská národná knižnica 42 000 42000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 566 3566.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 227 513 227513.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 583 053 3583053.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 1 118 212 1118212.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 498 384 1498384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 478 412 478412.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 65 536 65536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 145 265 145265.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 123 600 123600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 729 671 729671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 398 72398.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 278 746 278746.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 56 078 56078.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 208 849 2208849.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 333 976 4333976.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
„Rovnošaty pre zamestnancov Dopravného úradu – divízia vnútrozemskej plavby“ Dopravný úrad 94 551 94551.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 290 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zateplené zimné odevy výstražné s reflexnými pásmi. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8 266 8266.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pracovné odevy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 146 146.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 470 470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Obec Jaslovské Bohunice 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Obec Streda nad Bodrogom 880 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 424 424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 287 287.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 559 558.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 656 1656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 347 346.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a pomôcky Slovenské národné múzeum 75 74.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 368 3368.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495 7495.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
osobné ochranné pracovné pomôcky, OOPP EKO - podnik verejnoprospešných služieb 60 000 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 145 5145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 495 7495.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 33 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 1 190 1190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Krompachy 345 345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky pre MŠ a ŠJ pri MŠ Mesto Prievidza 9 600 9600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 080 2080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
reflexné návleky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 736.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 312 312.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, respirátory Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 365 364.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 62 437 62437.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 794 793.86 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP Slovenská správa ciest 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv, pracovné doplnky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 224 223.97 EUR 2016 Tovary Nie 1
ochranné pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 9 506 9506.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 800 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné osobné pracovné pomôcky - ochrana pred röntgenovým žiarením Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 717 3717.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 19 630 19630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 138 1138.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 77 237 77236.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 811 810.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 906 1905.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná obuv Slovenské národné múzeum 71 71.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobne ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 500 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, vesta pánska, vesta dámska, vesta pracovná, Stredná odborná škola elektrotechnická 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 620 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 91 90.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2 183 2183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 2 183 2183.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 800 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 8 006 8006.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Prešov 17 554 17553.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 300 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 2 500 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, rukavice kombinované Ústav na výkon trestu odňatia slobody 250 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a doplnky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 939 939.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9 432 9432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 17 565 17565.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 600 7600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 4 080 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 200 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 650 3650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 60 60.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 170 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kľúčenka Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 925 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 40 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné pomôcky Ekonomická univerzita v Bratislave 2 550 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 585 585.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 380 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy, záchranná vesta Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 278 7278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný odev a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 124 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy zimné s reflexnými pásmi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 520 2520.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 336 4336.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre kuchárov a údržbárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 912 3912.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 345 4345.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 11 651 11650.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 120 2120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky Mesto Prievidza 2 640 2640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 240 5240.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49 48.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 33 108 33107.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 424 424.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 194 6194.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné odevy, pracovná obuv Slovenské národné múzeum 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 480 479.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Domov sociálnych služieb Hrabiny 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné oblečenie a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 350 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie Mesto Krompachy 4 289 4289.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranný odev a pomôcky Horská záchranná služba 16 035 16035.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Pracovné odevy a obuv Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 4 470 4470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 318 318.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 050 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 777 3777.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 700 5700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 686 4685.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Slovenské národné divadlo 2 405 2405.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 190 190.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, obuv, rukavice, reflexná vesta Obec Streda nad Bodrogom 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 397 397.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 222 1221.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranná kombinéza s kapucňou, ochranný tvárový štít, ochranné okuliare Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 59 58.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odevy pre zamestnancov vlastnej ochrany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 652 2652.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 451 451.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 726 5726.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 653 4653.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 47 350 47350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv a rukavice. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 590 590.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednotný komplet a vybavenie pre dobrovoľných záchranáárov Pre Kysuce 22 500 22500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovná obuv Výskumný ústav vodného hospodárstva 105 105.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 961 2961.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 490 1490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 9 340 9340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy - OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 150 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 12 000 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 832 161832.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 219 218.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 680 1680.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné zdravotné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 495 495.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, pomôcky a potreby do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 596 4596.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne poľovnícke oblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 495 2495.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 135 2135.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 328 3328.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 480 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPDN SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 480 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 70 70.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 076 1076.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 431 430.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - ochranné odevy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 220 1219.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 51 600 51600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 415 1415.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
ochranné pracovné pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky pre vyšetrovateľov leteckých udalostí/alebo ekvivalent/alebo s lepšími technickými vlastnosťami Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 204 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 009 1009.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pracovná ochranná obuv. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 232 2231.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 309 1309.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 055 1054.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 199 6199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásahové rukavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 848 156848.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Stredná odborná škola 3 990 3990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 055 1054.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre SPdV - obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 309 1309.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 220 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 771 771.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540 540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 560 4560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 2 392 2392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 424 423.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 785 2785.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 23 640 23640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 568 567.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 430 3430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 7 838 7838.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
OOPP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 507 507.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špec.prac.odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 717 1717.03 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 998.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 814 814.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 999 998.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 983 2983.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 635 635.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 803 3802.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 540 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 196 4195.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pánska lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Okuliare, polomaska Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 367 367.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 540 2540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 3 950 3950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 021 2021.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
prokurátorský talár Krajská prokuratúra v Prešove 125 125.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 870 870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 5 550 5550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Levice 13 979 13978.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prilby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 66 600 66600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výstroj na štvorkolky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 24 420 24420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre obsluhu ručných motorových píl Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 869 2868.61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 231 8231.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - Pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 550 1550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 346 2346.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky IV.Q.2017 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 16 128 16127.82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termooblečenie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 460 459.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
pracovné odevy, pracovná obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 404 403.7 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 40 531 40531.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné a pracovné odevy a obuv pre opatrovateľskú službu Mesto Nové Zámky 1 030 1030.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 3 492 3491.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 600 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 960.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 665 664.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 782 1782.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky a obuv SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 451 2451.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 868 1867.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 355 355.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 553 2553.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 304 1304.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Slávnostná uniforma Horská záchranná služba 57 886 57886.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Rukavice jednorazové latexové Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 080 1080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy - laboratórne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 84 84.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové laboratórne plášte Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 159 1159.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 215 215.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 485 2485.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 704 704.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkove súpravy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 500 4500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 010 4010.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 400 3400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 11 980 11980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 691 691.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pracovné odevy a obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 535 535.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 407 3407.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Mesto Nové Zámky 18 000 18000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 968 1967.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 272 1272.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 538 1537.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 2 970 2970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 5 086 5086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 872 7872.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 26 626 26625.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 300 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 900 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zimný NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 500 6500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 800 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 921 921.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Slovenské národné divadlo 2 760 2760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 210 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 357 2357.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a doplnky- Rybárske potreby, vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 332 1331.54 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - zváračský NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 000 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev - montérky a profesný odev NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 11 712 11712.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dojacia a umývacia zástera Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 650 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 53 406 53406.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 4 799 4799.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 872 7872.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky, Ochranná obuv Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 2 612 2612.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktický balíček-záhradnícke potreby Metodicko-pedagogické centrum 26 100 26100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 17 308 17308.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochrané osobné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 818 3818.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15 600 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, ochranná prilba Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 677 677.49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 280 2280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy, obuv a rukavice pre pracovníkov mestského cintorína Mesto Nové Zámky 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysoké nitrilové rukavice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 242 242.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Mesto Krompachy 283 283.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 290 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 28924.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 164 730 164730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 370 2370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 136 3135.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Obec Tomášovce 450 450.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 033 73033.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 514 514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 50 418 50418.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 941 941.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné odevy, obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 296 296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 1 710 1710.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 28924.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 637 2637.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hasičské zásahové prilby GALLET F1XF alebo ekvivalent Letisko Košice - Airport Košice, a.s. 10 773 10773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 900 2900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky - pre zdravotnícky personál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 460 1460.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Správa mestskej zelene v Košiciach 49 999 49999.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 950 3950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 14 000 14000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 940 3940.47 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 28 925 28924.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné odevy a špeciálne doplnky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 47 139 47138.65 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 577 576.7 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178 178.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy v.18 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 17 991 17991.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 806 806.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Pomôcky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 802 5802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
OOPP - Okuliare športové strelecké, Okuliare pre vodiča, Chrániče kolien Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 950 950.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérková zástera s náprsenkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rovnošata pre príslušníka mestskej polície Mesto Nové Zámky 2 000 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Montérkové nohavice Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150 1150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 395 429 3395429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 444 444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 559 559.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325 514 325514.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 101 011 101011.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 499 447 499447.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 584 49584.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 220 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 003 12002.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 33 359 33358.92 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 13 980 13980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícka uniforma Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 130 5130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 3 630 3630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 003 12002.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obuv a odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 914 914.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 900 1899.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 065 1065.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 6 815 6815.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 580 580.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 938 16938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky - rukavice, okuliare, masky, respirátory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 832 831.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 951 134951.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 824 33824.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 88 269 88269.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 963 1963.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 500 500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 150 1150.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 3 000 3000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - odev Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 3 618 3618.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 14 560 14560.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 237 1237.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 188 878 188878.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 218 375 218375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 219 989 219989.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 113 304 113304.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 53 583 53583.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 68 880 68880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 031 9031.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97 102 97102.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 441 622 441622.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 778 22778.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245 245.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obväzový materiál, náplasti a iné Národný ústav reumatických chorôb 3 400 3400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 600 5600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46 000 46000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy do kuchyne Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 792 792.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné pomôcky Mesto Prievidza 15 600 15600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 586 586.48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 203 1203.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 18 055 18055.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 630 629.83 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 000 1000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139 139.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 880 4880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rybárske čižmy - prsačky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 55 55.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu a turistický batoh Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 294 293.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 499 3499.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice, pracovný plášť Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 39 38.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 306 3306.38 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 800 800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 890 890.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pršiplášť pončo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 263 263.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 673 673.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 898 1897.75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranná polomaska a filter Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 120 120.02 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovné odevy a špeciálne doplnky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 123 089 123089.27 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 509 20508.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 156 156.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 50 418 50417.87 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a doplnky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 500 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 981 1980.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špecifické pracovné a ochranné prostriedky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 9 990 9989.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 211 3210.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 639 2639.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 600 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup výstrojného materiálu pre cyklohliadku Mesto Trnava 22 280 22280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 417 1417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 020 1020.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy Slovenské národné divadlo 6 100 6100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Centrum sociálnych služieb - LÚČ 2 200 2199.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 780 2780.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Výskumný ústav vodného hospodárstva 774 774.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 50 418 50417.87 EUR 2020 Tovary Nie 1
Montérkova súprava Ústav na výkon trestu odňatia slobody 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy Národné rehabilitačné centrum 4 590 4590.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 2 200 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné osobné pracovné prostriedky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 601 40600.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Národná transfúzna služba SR 20 877 20877.25 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné a ochranné pracovné prostriedky Mestská časť Bratislava - Petržalka 8 420 8420.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 815 6815.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 830 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 700 15700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Univerzita Komenského v Bratislave 206 733 206732.59 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 58 853 58853.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - bavlnené (dvojvrstvové) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 840 840.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 755 755.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 14 765 14765.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné prostriedky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 181 909 181908.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 536 66536.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 470 1470.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 239 978 239978.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 93 750 93750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 142 544 142544.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 329 106329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - bavlnené (dvojvrstvové) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 400 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 127.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
ochranné prostriedky Slovenské národné múzeum 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 62 716 62716.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - bavlnené (dvojvrstvové) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 128 127.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bavlnené rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 29.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové vinylové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 108 108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové vinylové rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 30.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bavlnené rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 29.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisný prenájom pracovného oblečenia Mestská časť Bratislava - Petržalka 57 370 57369.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 180 180.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov - pracovných odevov a obuvi Mesto Trnava 1 910 1910.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 205 205.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv, ochranné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky a Odevy 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 170 170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servisný prenájom pracovného oblečenia Mestská časť Bratislava - Petržalka 77 414 77414.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 103 971 103971.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 850 850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - odev, obuv Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 5 250 5250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lesnícke rovnošaty a OOPP pre THZ Štátnych lesov TANAP-u ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 569 2569.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 90 188 90188.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov Slovenská pošta, a.s. 85 488 85488.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 9 669 9669.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 962 1961.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné odevy a obuv Národné rehabilitačné centrum 1 604 1603.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie do laboratória Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 37 330 37330.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
OOPP - Okuliare strelecké, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 416 416.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 637 1637.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Turistický batoh Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140 139.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výstroj - Ochranný pracovný výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 841 840.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 7 170 7170.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie rukavice nitrilové Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 580 3580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranné rúško - jednorázové Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 365 365.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovná odevy, obuv a pomôcky do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 252 1252.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
OOPP - ochranné pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 46 787 46787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 3 663 3663.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 005 1005.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové a bavlnené rúška s gumičkami za uši Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 786 30786.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovný batoh do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350 349.55 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgická ochranná maska na tvár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 500 500.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové rukavice nitrilové, jednorázové ochranné rúška Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 737 1737.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorazové a bavlnené ochranné rúška s gumičkami za uši Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 990 990.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 60 000 60000.0 EUR 21. Január 2016 9. Február 2016 Nie 2016-01-21 00:00:00 UTC 2016-02-09 10:00:00 UTC
COVID 19 - Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava od do EUR 22. Jún 2020 26. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-22 00:00:00 UTC 2020-06-26 10:00:00 UTC
Osobné ochranné pracovné prostriedky n Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 950 000 950000.0 EUR 17. Júl 2020 14. August 2020 Nie 2020-07-17 00:00:00 UTC 2020-08-14 10:00:00 UTC
Dodávka osobných ochranných pracovných doplnkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 000 130000.0 EUR 23. December 2014 29. Január 2015 Nie 2014-12-23 00:00:00 UTC 2015-01-29 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×