CPV kód

16311000-8

Kosačky trávnikov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 12 071 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 4 708 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 49 625 EUR
Mesto Žilina 1 292 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 133 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 6 094 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 303 EUR
Mesto Rožňava 2 26 457 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 470 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 299 579 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 871 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 33 199 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 12 075 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 3 34 369 EUR
Obec Podbrezová 1 8 800 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 1 7 000 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 623 EUR
Mestské lesy v Bratislave 1 5 815 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 105 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 370 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 5 000 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 4 15 782 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 297 198 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 150 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 23 980 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 968 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 1 113 160 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 14 988 EUR
Obec Malé Dvorníky 1 20 583 EUR
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 1 2 575 EUR
Vojenský historický ústav 1 499 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 442 EUR
Športové centrum polície 1 6 583 EUR
Obec Slivník 1 75 953 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 36 198 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 2 367 EUR
ONDAVA - Domov sociálnych služieb 1 3 750 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej 1 2 333 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Marián Šupa 7 328 392 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 1 113 160 EUR
PROTES – UNI s.r.o. 1 15 999 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 1 75 953 EUR
FINAGRI s.r.o. 1 74 000 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 155 989 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 2 52 898 EUR
GAZDA, spol. s r.o. 3 45 688 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 2 883 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 2 8 670 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 2 4 700 EUR
AJFA + AVIS, s.r.o. 1 5 000 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 2 205 EUR
ALRC, s.r.o. 1 16 091 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 6 71 672 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 2 14 574 EUR
EURIS, spol. s r.o. 1 10 367 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 10 9 905 EUR
Juraj Žákovský - INTEC 2 5 835 EUR
Kravec, s.r.o. 1 216 EUR
European Peripherals spol. s r.o. 1 5 815 EUR
Ing. Radek Godora Hsq - Team 1 8 800 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 497 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 1 4 708 EUR
Davide s.r.o. 1 1 480 EUR
Anton Beláň 1 6 583 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 1 1 270 EUR
RIZNER s. r. o. 7 12 180 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 1 67 900 EUR
Renáta Hrobová STEPS NITRA 1 2 575 EUR
BTPS s.r.o. 2 1 745 EUR
RAMOTECH s. r. o. 1 3 720 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poľnohospodárska technika AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 86 927 86927.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka s košom Kubota G 26 HD na operatívny lízing 48 mesiacov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16 700 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Kubota G 26 HD na operatívny lízing 48 mesiacov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16 700 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 28 776 28776.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Kubota G 26 HD na operatívny lízing 48 mesiacov Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16 700 16700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálna technika pre účely nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom Obec Slivník 91 500 91500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GR 2120 Mesto Rožňava 12 500 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GZD 21 HD alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Rusovce 18 000 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový benzínový krovinorez Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 440 19440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálna kosačka Rider 316Ts AWD + Combi Clip 103 alebo ekvivalent Mestské lesy v Bratislave 6 660 6660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rider Husqvarna R 422 Ts AWD + Combi 112 + kefa zametacia 120 Obec Podbrezová 12 000 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Mesto Kysucké Nové Mesto 9 800 9800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradné fúkače Stihl BG 56 alebo ekvivalent a Stihl BR 600 alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota G23 so žacím strojom a zberným košom alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18 330 18330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432 432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Parkový traktor s príslušenstvom ONDAVA - Domov sociálnych služieb 7 000 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 375 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s vozíkom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej 2 800 2800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svahová kosačka s mulčovačom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 36 200 36200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradná kosačka Mesto Žilina 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka motorová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Správa mestskej zelene v Košiciach 1 350 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálna kosačka na dialkové ovládanie Obec Malé Dvorníky 25 000 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
benzínový krovinorez Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 598 598.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka Husqvarna LC 347V alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 442 442.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektricky krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 126 126.38 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Stiga ESTATE 7122 HWS alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GZD21HD Mesto Rožňava 19 310 19310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný traktor Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 3 679 3678.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Krovinorez a drvič vetiev Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 275 1275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka Rider Husqvarna R214T AWD alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota G23 so žacím strojom a zberným košom alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24 000 24000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Strunová motorová kosačka Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrická kosačka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 199 199.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný a parkový Rider Husqvarna R 316TXs AWD alebo ekvivalent s príslušenstvom Športové centrum polície 11 000 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku krovinorezom Stihl FS 450 a FS 460 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 100 2100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rider so žacím zariadením Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 8 433 8433.34 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika na údržbu zelene Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 946 1946.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická rotačná kosačka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiom riadená svahová kosačka s min. svahovou dostupnosťou 45° Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 156 000 156000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka na trávu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 353V Vojenský historický ústav 600 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie elektrické a príslušenstvo Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 473 473.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny traktor určený na celoročnú údržbu s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Petržalka 256 800 256800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka Husqarna LC 347V alebo ekvivalent Múzeum v Kežmarku 530 530.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Záhradný traktor Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová") 3 272 3272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komunálny kosiaci traktor John Deere X950R a traktor John Deere 1026R alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Rača 63 190 63190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiom riadená svahová kosačka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 000 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiom riadená svahová kosačka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 78 000 78000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna kosačka s nulovým polomerom otáčania (tzv. zero turn) a zberným košom a komunálny traktor určený na celoročnú údržbu s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Petržalka 100 100 100100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez, kosačka na trávnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 618 618.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez, kosačka na trávnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 136 136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez, kosačka na trávnik Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 096 1096.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka na trávnik, motorová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 457 1456.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 583 582.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyrezávač trávnika Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 3 917 3916.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vyrezávač trávnika Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 2 750 2750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 575 4575.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 598 1598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 598 1598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka motorová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 872 1872.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 338 338.27 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez, kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 981 980.99 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup motorovej kosačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 331 331.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc s kladivami Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 7 000 7000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínová Kosačka STIHL RM 545 T LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 860 860.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínová Kosačka STIHL RM 545 VM LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 480 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×