CPV kód

16000000-5

Poľnohospodárske stroje

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mikuláš Végh SHR 4 1,226,982 EUR
Végh Peter Agrochem 3 933,575 EUR
Roľnícke družstvo v Plavnici 1 478,542 EUR
Pivnica Radošina, s.r.o. 1 455,037 EUR
Žitava fruct s.r.o. 1 167,300 EUR
FRUCTOP, s.r.o. 1 998,370 EUR
Alžbeta Baginová - Farma Bagin 1 81,049 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 1 0 EUR
AGRIPENT spol. s r.o. 1 444,884 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 4,275 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 1,836 EUR
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 6 1,342,040 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 6,999 EUR
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 1 569,920 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 179 EUR
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 2 708,089 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 28,864 EUR
Obec Malé Ripňany 1 77,999 EUR
Mesto Topoľčany 5 936,989 EUR
Mesto Nitra 1 8,742 EUR
Obec Nitrianske Sučany 1 0 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 84,000 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 370 EUR
Nová Bodva družstvo 2 158,950 EUR
Obec Turňa nad Bodvou 1 9,999 EUR
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 110,833 EUR
Obec Žakovce 1 45,825 EUR
Jozef Mackaľ 1 148,408 EUR
Mesto Prievidza 6 2,028,355 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 13,478 EUR
Obec Čičarovce 1 52,992 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5,267 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 6 207,371 EUR
Obec Ptrukša 1 75,361 EUR
Obec Ladce 1 0 EUR
Obec Beluša 2 0 EUR
SS-GROUPE, s.r.o. 1 1,442,550 EUR
Obec Kuzmice 2 138,332 EUR
Obec Liptovská Teplička 1 0 EUR
Obec Krížovany 1 0 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 6,500 EUR
Ing. Slavomír Otrubčiak 1 106,435 EUR
Agro Ladzany s.r.o. 3 858,700 EUR
Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 1 230,575 EUR
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 1 706,225 EUR
AGRO HN, s.r.o. 2 442,250 EUR
EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 1 215,847 EUR
EKO OR, s.r.o. 1 927,741 EUR
František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník 1 1,001,537 EUR
AGRO - MOLD akciová spoločnosť 1 1,009,969 EUR
BÁLINT a spol. s r.o. 1 229,670 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 1,048 EUR
AGROPEST, spol. s r.o. 1 354,650 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 4 696,267 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1,208 EUR
Obec Kanianka 1 0 EUR
Družstvo Agrospol, družstvo 1 499,900 EUR
B.C.INVEST,a.s. 1 177,290 EUR
Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 1 28,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Važec 1 79,870 EUR
Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 2 161,520 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 14,728 EUR
Mesto Turzovka 1 6,750 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 1 66,400 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 6,798 EUR
AGRO EPEK, s. r. o. 1 81,470 EUR
Mesto Brezno 2 102,920 EUR
Obec Bzenica 1 70,996 EUR
Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom 1 119,327 EUR
Poľnohospodárske družstvo KOLTA 1 433,550 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 1 312,000 EUR
ATS IMPEX, s.r.o. 1 315,000 EUR
AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. 1 355,350 EUR
AGILE, s.r.o. 1 276,000 EUR
Mesto Kysucké Nové Mesto 7 1,745,842 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 2,333 EUR
Mesto Fiľakovo 7 191,340 EUR
Obec Moravany nad Váhom 1 68,160 EUR
AGROCHOV 1 90,240 EUR
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 1 102,900 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2,999 EUR
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň 1 436,000 EUR
AGRO - MAT, s.r.o. 2 637,366 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 2 1,288,354 EUR
MKM-STRED, spol. s r.o. 2 737,265 EUR
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 2 1,409,010 EUR
BIO - FARM, s.r.o. 1 130,700 EUR
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 2 311,648 EUR
Obec Radošovce 1 12,790 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sokolce 3 586,079 EUR
BALLA & BALLA, s.r.o. 2 880,540 EUR
SHR Csernus Ladislav 1 111,000 EUR
Adrian Nagy - ADOREX 1 180,980 EUR
Gabriel Zsigmond SHR 1 145,273 EUR
Ing.Peter Miklóš 1 101,900 EUR
Mesto Senec 1 5,854 EUR
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 1 335,808 EUR
’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 1 113,700 EUR
Obec Švošov 1 0 EUR
Obec Pata 5 59,100 EUR
Obec Liesek 1 45,742 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 4 140,883 EUR
Obec Sačurov 1 0 EUR
Mestské služby Nitra 1 25,991 EUR
OPTIMUS s.r.o. 2 302,713 EUR
Obec Hranovnica 1 41,483 EUR
VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 1 64,974 EUR
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 3 2,093,651 EUR
Agro Boleráz, s.r.o. 2 1,515,709 EUR
AGRO MALINOVO, a.s. 2 1,064,641 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 121,667 EUR
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 1 32,846 EUR
Novogal a.s. 1 66,300 EUR
VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 1 223,136 EUR
Obec Horné Lefantovce 1 81,666 EUR
Obec Horná Mariková 1 0 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 7,350 EUR
Obec Budimír 1 32,458 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 43,940 EUR
Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1 1,544,694 EUR
Obec Hliník nad Hronom 2 33,743 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 3 139,900 EUR
Emil Krajčík Agro, s.r.o. 1 537,500 EUR
RAVENA, s.r.o. 2 632,872 EUR
Dionýz Szabó 1 78,439 EUR
Juraj Koszorús 1 199,839 EUR
Sankt Hubert SK, a.s. 1 265,155 EUR
Poľnohospodárske družstvo Strekov 1 217,793 EUR
Stanislav Pálinkáš 1 130,198 EUR
Roľnícke družstvo Prameň v Santovke 1 162,498 EUR
RAB, s.r.o. 2 576,090 EUR
Krížový dvor s.r.o. 1 53,568 EUR
Poľnohospodárske družstvo Mlynica 2 1,061,993 EUR
Martin Kubulák 1 155,200 EUR
LESY ZLIECHOV, s.r.o. 2 201,335 EUR
Mesto Ružomberok 5 1,693,650 EUR
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 2 1,791,886 EUR
Juraj Majovský SHR 1 223,135 EUR
Ing. Marián Mikula-M CONSULT 1 233,503 EUR
Obec Dolné Orešany 1 2,290 EUR
Pro Wood, a.s. 1 191,650 EUR
Mária Molnárová 2 2,523,580 EUR
Agrodružstvo Kameničná 2 110,308 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 2 87,860 EUR
Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 1 522,000 EUR
Mesto Poltár 1 150,000 EUR
Obec Rakúsy 1 38,544 EUR
Obec Janov 1 0 EUR
AGROPROFIT, spol. s r.o. 1 59,900 EUR
AGROTERRA, spol. s r.o. 1 70,900 EUR
Peter Fellner 1 119,700 EUR
AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 1 649,000 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 1 91,600 EUR
Obec Vojka 1 41,250 EUR
AGRO-REAL, s.r.o. 1 199,580 EUR
Radar s.r.o. 1 76,300 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 5,656 EUR
Ponti-M, s.r.o. 2 1,117,400 EUR
Obec Ľubiša 1 70,429 EUR
AGRO MERNÍK, s.r.o. 1 55,100 EUR
Obec Veľké Ripňany 2 110,833 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Obec Klubina 1 0 EUR
VINICA a.s. 1 133,350 EUR
AGROSKOT, s.r.o. 1 70,650 EUR
AGROEM Rokytov spol. s r.o. 1 138,000 EUR
Mesto Hnúšťa 2 49,249 EUR
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 2 332,762 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 3 94,789 EUR
LÚČNICA, spol. s r.o. 1 147,600 EUR
Poľnonákup Galanta, a.s. 1 333,200 EUR
Podielnicke družstvo DUNAJ 3 4,430,820 EUR
Obec Skýcov 1 41,658 EUR
Obec Trenčianska Teplá 1 52,917 EUR
Obec Rišňovce 1 130,420 EUR
Donau farm Lok, s.r.o. 1 1,791,900 EUR
JUVIMA, s.r.o. 2 2,066,403 EUR
Obec Čaradice 1 34,167 EUR
Obec Ostrovany 1 1,333 EUR
Obec Plaveč 1 160,742 EUR
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 5 113,200 EUR
AT GEMER, spol. s r.o. 1 1,280,000 EUR
Obec Marcelová 5 205,015 EUR
Obec Čereňany 1 0 EUR
AGROSEV, spol. s r.o. 8 805,685 EUR
Jastrabá agro s.r.o. 1 49,200 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 14,950 EUR
Mesto Hurbanovo 1 14,730 EUR
Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 235,128 EUR
Sky Group Slovakia, s.r.o. 1 907,343 EUR
Poľnohospodárske družstvo 2 424,441 EUR
Zoltán Uhrík 1 245,925 EUR
SHR Ing. Šebeň Dušan 1 204,048 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 15,116 EUR
Združenie agropodnikateľov, družstvo 2 1,098,080 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 29,000 EUR
AGRO - GOMBÁR, s.r.o. 2 609,095 EUR
ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 1 254,800 EUR
András Fazekas, PhD. 1 290,315 EUR
DUFREX, s.r.o. 1 1,760,280 EUR
AGROSUN, spol. s r.o. 1 317,159 EUR
Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 2 750,094 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 2 31,439 EUR
Roľnícke družstvo 2 720,050 EUR
Agrodružstvo Španie Pole 1 685,493 EUR
Ján Vrábeľ - SHR 1 566,385 EUR
SEKOPOL, s.r.o. 1 546,246 EUR
Obec Hrubá Borša 1 34,567 EUR
Obec Pavlovce nad Uhom 1 46,665 EUR
Obec Chrenovec - Brusno 1 0 EUR
Marta Kozárová 2 456,560 EUR
TOKAJ GOLD s.r.o. 1 161,290 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jahodná 1 195,000 EUR
Obec Uhorská Ves 1 52,750 EUR
TOP TERMAL PLUS spol. s r.o. 1 110,760 EUR
Juraj Tamási - TAMÁSI 1 154,467 EUR
TOPP-TRADE s.r.o. 1 292,895 EUR
Karin Ožvaldová 1 151,141 EUR
Medzičilizie, a.s. 1 484,334 EUR
Marián Lábodi 1 364,844 EUR
Ľudovít Kiss 1 89,957 EUR
F.R.O., s.r.o. 1 197,085 EUR
Peter Bukor 1 92,483 EUR
Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET 1 175,557 EUR
Rudolf Bartalos 1 106,961 EUR
Ing. Mária Ballová 1 278,649 EUR
Pavel Bábics 1 402,782 EUR
AGRO IVÁN s.r.o. 1 172,683 EUR
AGRO Cereal s.r.o. 1 85,989 EUR
AGROALGABE, s. r. o. 1 143,709 EUR
AGRA - CAK, s.r.o. 1 200,008 EUR
BOMINA s.r.o. 1 225,667 EUR
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 1 619,138 EUR
Magdaléna Szárazová 1 444,472 EUR
AGRO-S spol.s r.o. 1 414,104 EUR
Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 2 757,641 EUR
Zlatica Kovaľová 1 82,344 EUR
Ing. Peter Kováč 1 1,560,970 EUR
TATRA-AGROLEV, s.r.o. 1 1,334,970 EUR
BOS-POR AGRO s.r.o. 1 702,220 EUR
OSEVA Slovakia, s.r.o. 1 78,080 EUR
H & O Construktion, s.r.o. 1 90,649 EUR
SLOV - MART, s.r.o. 2 754,084 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 1 260,000 EUR
AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 1 266,119 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 2 163,200 EUR
VINAPO, s.r.o. 1 109,752 EUR
Ferenc Csepregi 2 425,620 EUR
TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 1 156,730 EUR
Obec Kozárovce 1 184,167 EUR
STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 1 275,390 EUR
Arrow Business Consulting, s.r.o. 1 169,823 EUR
ANDORA s.r.o. 1 318,786 EUR
DIVO s.r.o. 1 369,680 EUR
Bc. Štefan Pšenák - JONAGOLD 1 136,690 EUR
MA : AGRO - ALFA s.r.o. 1 455,250 EUR
Anton Édes 1 150,491 EUR
Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 1 86,900 EUR
Družstvo AGRA Litava 1 52,280 EUR
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 2 99,290 EUR
J.V.&T., s.r.o. 1 409,350 EUR
Ing. Tibor Böjtös - TIBO 1 120,050 EUR
Agropotravinárske družstvo Malčice 1 1,004,112 EUR
VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 6 216,188 EUR
AGROPARTNER spol. s r.o. 1 929,100 EUR
EuroGen, spol. s r.o. 1 1,331,000 EUR
Milan Behyňa - SHR 1 747,910 EUR
Alica Bertóková AGROALYA 1 159,485 EUR
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 1 467,817 EUR
TANKÓ ŠTEFAN 1 220,083 EUR
M-trade-Ag, s.r.o. 1 275,237 EUR
Arpád Bognár Mäso údeniny 2 207,700 EUR
Obec Hybe 1 67,353 EUR
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár 1 200,400 EUR
Milan Tóth 1 137,800 EUR
OVOSAD spol. s r. o. 1 152,600 EUR
Víno Levice s.r.o. 1 348,000 EUR
AMAZONIT s.r.o. 1 84,470 EUR
Agrikolt, s.r.o. 2 305,728 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1 1,302,969 EUR
TinAGRO s.r.o. 1 40,092 EUR
Ing. Attila Fazekas SHR 1 483,425 EUR
POMI, s.r.o. 1 115,200 EUR
AGROQINTA, s.r.o. 1 371,000 EUR
AGRISLOV, s.r.o. 1 413,927 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Pribete 2 145,932 EUR
ASPARAGUS spol. s r.o. 1 191,070 EUR
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 4 572,295 EUR
Obec Východná 4 208,550 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 1 556,052 EUR
Benjamín Szuh - SZUHVIN 1 59,481 EUR
Chateau GRAND BARI s.r.o. 1 47,546 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 1 287,800 EUR
Ing. Peter Horváth - SHR 1 364,250 EUR
AGRONOVA Liptov, s.r.o. 1 792,255 EUR
AGRONOVA EKO, s.r.o. 1 549,314 EUR
Ing. Peter Badiar - BONUM 1 106,275 EUR
AGROECO, s.r.o. 1 1,100,405 EUR
AGROKORN, s.r.o. 1 576,000 EUR
Obec Červeník 1 203,250 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 105,260 EUR
ÁCS s.r.o. 1 47,755 EUR
Obec Vojany 2 99,450 EUR
BEMA - Združenie, Marek Nagy 1 81,471 EUR
Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 1 133,000 EUR
Obec Hrochoť 1 5,042 EUR
Mesto Lučenec 1 174,166 EUR
Obec Vinné 1 17,498 EUR
Eduard Krajčovič 1 419,045 EUR
Ekotrend agro s. r. o. 1 189,190 EUR
Obec Ráztočno 2 0 EUR
Obec Bojničky 1 152,150 EUR
Obec Horné Štitáre 3 261,325 EUR
Obec Lakšárska Nová Ves 1 11,990 EUR
AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 2 173,710 EUR
Obec Bystré 1 0 EUR
Obec Gajary 1 0 EUR
VK farm, s.r.o. 1 2,001,878 EUR
Obec Šutovce 1 83,250 EUR
Obec Trakovice 2 0 EUR
Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 1 117,000 EUR
Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 1 82,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dubovce 1 58,788 EUR
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 1 117,583 EUR
Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 1 64,190 EUR
Obec Prusy 1 254 EUR
Družstvo podielnikov Devín 1 20,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 1 74,000 EUR
Obec Horná Poruba 2 154,167 EUR
Obec Šalov 1 64,999 EUR
Obec Šoporňa 2 0 EUR
Družstvo NOVA Príbelce, družstvo 2 112,115 EUR
Mikuláš Takács 1 306,435 EUR
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 1 359,000 EUR
AGRODRUŽSTVO Príbelce 2 54,508 EUR
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 1 320,749 EUR
AGRIFOP, a.s. Stakčín 1 297,950 EUR
Anna Pribolová 1 83,250 EUR
AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 1 396,839 EUR
LACKOSPOL s.r.o. 1 246,393 EUR
N&B AGRO s.r.o. 1 110,000 EUR
AGRORENT, a.s. 1 96,700 EUR
Dan - Slovakia Agrar, a.s. 1 470,053 EUR
Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 2 271,872 EUR
Obec Ľubotín 1 0 EUR
Obec Kľačany 1 0 EUR
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 1 38,200 EUR
A-K-T Natural, spol. s r.o. 1 403,900 EUR
AGRO Hosťovce, s.r.o. 1 789,360 EUR
AZ FARM, s.r.o. 1 426,690 EUR
DAKNA Námestovo, družstvo 1 362,500 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jarok 1 324,500 EUR
PD Klatov, a.s. 1 140,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Rastislavice 1 385,500 EUR
Agrodružstvo Turňa 1 92,700 EUR
Vojtech Adam - SHR 1 337,550 EUR
AGRO-VALALIKY a.s. 1 647,586 EUR
Ryníková Ľubica 1 312,950 EUR
BASTAV, s.r.o. 1 891,450 EUR
Viktor Lestyánszky LY-agri 1 231,409 EUR
Milan Dolinský - LKW 1 155,000 EUR
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA 1 360,000 EUR
BARTRANZ AGRO s.r.o. 1 147,000 EUR
TURIEC - AGRO s.r.o. 1 445,000 EUR
ORAGRO-V, s.r.o. 1 445,000 EUR
AGRONATUR, s.r.o. 1 449,500 EUR
Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. 1 235,000 EUR
PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 1 306,897 EUR
DAN-FARM s.r.o. 1 482,500 EUR
Obec Bešeňov 1 0 EUR
Obec Kvetoslavov 1 0 EUR
AGROBAN s.r.o. 1 365,461 EUR
Obec Lontov 1 60,832 EUR
AGROSINTER, s.r.o. 1 365,461 EUR
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 1 80,280 EUR
Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 1 72,000 EUR
Obec Hatné 2 0 EUR
Agrodružstvo Bánová 1 80,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 5 965,325 EUR
MVL AGRO, spol s r.o. 1 346,711 EUR
Vladimír Čarný - súkromný podnikateľ 1 318,207 EUR
Podielnické družstvo Gočaltovo 1 98,760 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Roštári 1 92,100 EUR
Poľno SME, s.r.o. 1 351,762 EUR
Poľnohospodárske družstvo Svodín 1 290,212 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov 1 87,400 EUR
AGRIMPEX, družstvo 1 125,000 EUR
Mária Malinová 1 112,800 EUR
Jozef Kapráľ 1 130,000 EUR
CONTAX EKO, s.r.o. 1 199,000 EUR
Ing. Ernest Molnár 1 368,000 EUR
AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. 1 79,390 EUR
AS-Avis, s.r.o. 1 164,202 EUR
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre 1 101,680 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Tomášove 1 420,040 EUR
Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru"Necpaly - Žabokreky 1 155,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 1 409,600 EUR
Radovan Čičko - REGNUM 1 49,995 EUR
AGROK, spol. s r.o. 1 213,472 EUR
LUPOL, spol. s r.o. 1 345,000 EUR
GRESCHNER TRADE s.r.o. 1 382,600 EUR
AT AGROCES, spol. s r.o. 1 175,000 EUR
Ing. Zoltán Horváth 1 250,160 EUR
Poľnohospodárske družstvo Komoča 1 277,683 EUR
AL Agroservis, s.r.o. 1 374,819 EUR
Radvaň s.r.o. 1 59,600 EUR
AGRO-RACIO s.r.o. 1 391,500 EUR
Družstvo Agria so sídlom v Gemerskom Jablonci 1 630,000 EUR
CEKOMI, s.r.o. 1 254,000 EUR
Šintavan s.r.o. 3 227,884 EUR
Obec Muráň 1 197,100 EUR
Obec Vlková 1 0 EUR
Obec Slavošovce 1 90,833 EUR
BESKYDIA s.r.o. 1 214,455 EUR
Špunta Viliam SHR 1 168,950 EUR
Obec Golianovo 1 186,125 EUR
Ján Neszméry 1 149,450 EUR
Bajan Jozef 1 148,900 EUR
Poľnovitis s.r.o. 1 320,300 EUR
AGROZDRUŽENIE s.r.o. 1 91,740 EUR
Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 1 169,800 EUR
AGRIFARM spol. s r.o. 1 175,200 EUR
Obec Čerhov 1 91,667 EUR
Obec Ružindol 1 0 EUR
Obec Prievaly 1 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 1 92,650 EUR
Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 1 264,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo Močenok 1 550,000 EUR
FIALA-VITALITA, s.r.o. 1 88,420 EUR
Poľnohospodárske družstvo Kútniky 1 459,732 EUR
Obec Liešťany 1 160,383 EUR
Obec Veľká Mača 1 26,750 EUR
Roľnícke družstvo Čereňany 1 179,070 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 6,417 EUR
PIENSPOL, s.r.o. 1 119,230 EUR
POĽNOCHOV , s.r.o. 1 79,000 EUR
CONTAX, s.r.o. 1 142,695 EUR
Jaroslav Dermek 1 407,200 EUR
AGROMINI, spol. s r.o. 1 274,900 EUR
AGREF, spol. s r.o. 1 375,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce 1 353,000 EUR
LESY SERVIS, s.r.o. 1 298,000 EUR
Jozef Borčík BORČIK 1 347,000 EUR
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne 1 368,000 EUR
Milan Sabo 1 245,525 EUR
Obec Chtelnica 2 9,758 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 16,666 EUR
Obec Hrabušice 2 0 EUR
Branislav Nichta - VÍNO NICHTA 1 198,901 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 0 EUR
GURMAN, s.r.o. 1 434,600 EUR
Obec Prašník 4 199,778 EUR
Obec Vlachovo 1 76,830 EUR
Obec Dolný Ohaj 1 116,071 EUR
VJARSPOL, s.r.o. 11 1,309,200 EUR
Obec Mužla 2 283,240 EUR
Obec Tesáre 2 121,375 EUR
Obec Senné 1 143,850 EUR
PLANTEX, s.r.o. 1 74,980 EUR
KIBUC s.r.o. 1 94,260 EUR
Obec Zliechov 1 53,333 EUR
AGRO - NV a.s. 1 291,500 EUR
Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 1 320,000 EUR
Pavol Timko AGROTIM – ÚPOR 1 359,066 EUR
Obec Lúčnica nad Žitavou 1 0 EUR
AGRO - PONIKY, s.r.o. 14 1,870,808 EUR
Vojenský historický ústav 1 458 EUR
Poľno-Čergov, s.r.o. 1 193,954 EUR
SPARK, s.r.o. 1 1,138,488 EUR
Obec Koškovce 1 128,083 EUR
Jozef Petík SHR 1 584,347 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 1 6,400 EUR
Obec Veľké Ludince 9 257,640 EUR
Obec Vyšné Ružbachy 1 127,069 EUR
Obec Hruštín 3 221,730 EUR
VITALITA n.o. 1 29,575 EUR
Obec Bíňa 1 0 EUR
Obec Plavnica 1 55,833 EUR
Obec Kojatice 1 0 EUR
Obec Palárikovo 1 8,783 EUR
Obec Hajná Nová Ves 1 0 EUR
Obec Kocurany 1 81,583 EUR
Obec Hubice 1 0 EUR
Obec Nitrianska Streda 1 142,208 EUR
Obec Poráč 2 109,333 EUR
Obec Podhorany 1 0 EUR
Obec Závada 1 0 EUR
Obec Kojšov 2 89,801 EUR
Obec Kalnište 1 0 EUR
Obec Bracovce 1 76,591 EUR
Obec Jablonové 1 0 EUR
Obec Hodruša - Hámre 1 0 EUR
Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 1 17,693 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 115,000 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 1 14,480 EUR
Obec Nitrianske Rudno 1 0 EUR
Obec Farná 1 61,167 EUR
Obec Kmeťovo 1 0 EUR
Obec Dubovce 1 50,208 EUR
Obec Dobroč 1 72,800 EUR
Obec Sirk 1 27,083 EUR
Obec Slivník 1 76,248 EUR
Stredná odborná škola 1 27,498 EUR
Obec Ľubá 1 2,163 EUR
TEPLO MODRA, s.r.o. 1 3,650 EUR
Obec Bolešov 1 49,323 EUR
Technické služby mesta Šahy 1 31,142 EUR
Obec Malé Ozorovce 1 19,500 EUR
Obec Poproč 1 2,983 EUR
Obec Sološnica 1 0 EUR
Obec Lubeník 1 188,333 EUR
Obec Čata 1 60,999 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 1 15,730 EUR
Obec Šávoľ 1 0 EUR
Obec Vinohrady nad Váhom 1 55,000 EUR
Firma Gulik s.r.o. 1 6,600 EUR
Obec Kráľovce 1 48,333 EUR
Obec Žitná-Radiša 1 40,000 EUR
Obec Chrabrany 1 108,333 EUR
Obec Vyšná Kamenica 1 0 EUR
Obec Uzovský Šalgov 1 0 EUR
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 2 663,899 EUR
Obec Kračúnovce 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Centex RS, spol. s r.o. 23 6,285,718 EUR
AGROINTER, s.r.o. 2 806,945 EUR
KVANT spol. s r.o. 1 573,333 EUR
TEAM AGRO, s.r.o. 26 12,671,972 EUR
AGRI CS Slovakia s.r.o. 1 78,080 EUR
MOREAU AGRI, s.r.o. 19 2,837,138 EUR
SOME SLOVAKIA, s.r.o. 6 1,251,521 EUR
MASTER CONSULTING ZVOLEN s.r.o. 1 455,037 EUR
Marián Šupa 68 2,382,635 EUR
AGRITEC, spol. s r.o. 7 2,258,415 EUR
POLYNOVA, spol. s r.o. 10 3,253,778 EUR
Buona s.r.o. 7 601,105 EUR
KWP s.r.o. 1 80,135 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 1 38,544 EUR
AGROPRET - PULZ, a. s. 10 2,106,996 EUR
Agroservis - Západ s.r.o. 2 698,473 EUR
AGRALL s. r. o. 35 15,189,519 EUR
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. 3 1,063,546 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 12 2,354,759 EUR
AGRA, s.r.o. 14 1,217,779 EUR
STROMC Slovakia, s.r.o. 2 1,459,148 EUR
BIOLIFE spol. s r.o. 43 15,389,169 EUR
EMATECH, s.r.o. 10 938,705 EUR
SOME JUH, s.r.o. 1 109,000 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 33 10,682,998 EUR
UNIAGRO, s.r.o. 3 339,452 EUR
SLOVAGRO s.r.o. 3 818,000 EUR
AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 14 2,186,883 EUR
W O O D spol. s r.o. 8 3,156,939 EUR
KomAgrartechnik, s.r.o. 13 782,435 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 2 817,319 EUR
APH Group Slovakia, s.r.o. 2 429,850 EUR
E.C.A. spol. s r.o. 1 312,000 EUR
AGROTEM-PULZ, .s.r.o. 9 1,122,768 EUR
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 2 83,224 EUR
ASTA spol. s r.o. 4 119,725 EUR
MaS technik s.r.o. 1 53,520 EUR
HYDREX, s.r.o. 4 259,208 EUR
ADACOM progatec, s.r.o. 2 127,449 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 6 368,171 EUR
Ematech - technológie, s.r.o. 6 967,409 EUR
FARMER Trade, s.r.o. 9 4,326,376 EUR
AGROMEPA, s.r.o. 3 342,435 EUR
HRIADEĽ, spol. s r.o. 1 217,793 EUR
EURIS PRO-AGRO, s.r.o. 6 976,829 EUR
AT Agrotyp, s.r.o. 3 216,065 EUR
GAMAQUA s.r.o. 2 2,629,386 EUR
AGROTIM spol. s r.o. 9 2,847,543 EUR
OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o. 1 47,546 EUR
MOLMAT Group, s. r. o. 1 530,230 EUR
HM, s.r.o. 2 308,653 EUR
C.E.I. consulting a.s. 2 481,965 EUR
MANNET spol. s r.o. 16 767,872 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 2 222,599 EUR
KONNEX s.r.o. 3 41,682 EUR
MOREAU AGRI JUH , s.r.o. 16 1,218,680 EUR
AGRI-SERVIS, s.r.o., 6 1,709,793 EUR
AGROING Slovensko s.r.o. 1 333,200 EUR
AGROVOK - SERVIS s.r.o 3 3,086,400 EUR
VIN.TECH s.r.o. 1 1,760,280 EUR
MOVOB s.r.o. 1 2,001,878 EUR
APLITEC s.r.o. 3 232,524 EUR
AGROMIK, spol. s r.o. 1 70,500 EUR
CM Slovakia spol. s r.o. 1 60,340 EUR
AGRO - TECHNOLOGY, s. r. o. 2 1,694,273 EUR
Agrokov, spol. s r.o. 3 0 EUR
HYCA s.r.o. 1 203,250 EUR
DAH AGROBEN, s.r.o. 2 666,760 EUR
Nativa s.r.o.,Trieda SNP 68,97401 Banská Bystrica 1 891,450 EUR
Jozef Krkoška TRADE-AGRO-TRANSPORT 4 2,029,533 EUR
PREMETAL MON s.r.o. 1 702,220 EUR
INGOTTO, spol. s.r.o. 1 72,760 EUR
AGROBON Zvolen, spol. s r.o. 10 1,210,600 EUR
MB TRADING, s.r.o. 1 169,823 EUR
AGROPART, s.r.o. 2 52,010 EUR
Ing. Josef ŤULPÍK - WTC 1 20,750 EUR
CORMET, spol. s r.o. 2 2,260,100 EUR
MK TRAKTOR s.r.o. 6 361,529 EUR
AGRATECH s.r.o. 2 421,270 EUR
MAUTING spol. s r.o. 1 141,400 EUR
SINOP ALFA, s. r. o. 1 66,300 EUR
FERROKOV s.r.o. 1 200,400 EUR
Štefan Jendrušák AGRO - AUTO 3 248,050 EUR
BISO Schrattenecker, s.r.o. 1 40,092 EUR
Ag - pulz s.r.o. 1 214,455 EUR
Lasad, s.r.o. 1 115,200 EUR
Technagronic, s.r.l. 1 413,927 EUR
FINAGRI s.r.o. 4 898,202 EUR
Stanislav Mašek 1 338,632 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 1 186,125 EUR
Farma BLU s. r. o. 1 215,847 EUR
Bílek Filtry s.r.o. 1 32,846 EUR
P & L Slovakia, spol. s.r.o. 5 242,646 EUR
Ing. Richard Fabo - Triton 1 130,000 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 2 294,499 EUR
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o. 1 80,418 EUR
BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. 7 258,806 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 3 75,998 EUR
Agroservis - Stred s.r.o. 5 235,479 EUR
GAZDA, spol. s r.o. 2 6,476 EUR
Ing. Vít Drgon Fi DRGON 2 8,849 EUR
HM s.r.o. 1 907,343 EUR
FONTANA, a.s. 2 66,600 EUR
WSA s.r.o. 3 775,095 EUR
be FREE s.r.o. 3 926,142 EUR
Zeppelin SK s.r.o. 3 349,850 EUR
ANJA AGROTECHNIK, s. r. o. 2 219,052 EUR
Agropat s.r.o. 4 1,021,890 EUR
TOKO Beckov, s. r. o. 2 772,500 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 4 119,415 EUR
NAJSTROJE s. r. o. 6 374,330 EUR
TOMS - SK, s.r.o. 3 170,366 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 0 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 565 EUR
RAPPA, s.r.o. 1 168,950 EUR
GREENPON s.r.o. 1 148,900 EUR
GROSSA NOVA s.r.o. 5 66,800 EUR
PAK-INVEST, s.r.o. 1 0 EUR
FARMTECHNIK s.r.o. 1 117,583 EUR
ENERGY GREEN, s.r.o. 1 76,830 EUR
Nemeček SONES, spol. s r.o. 1 24,400 EUR
Bluetech s.r.o. 8 2,551,266 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 3 270 EUR
GTB a.s. 1 453,340 EUR
GROLOS, s.r.o. 2 208,560 EUR
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o. 2 63,302 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 4 4,783 EUR
TIMX Kft. 1 1,138,488 EUR
AGROMEGA spol. s r.o. 1 64,802 EUR
AZOR, s.r.o. 1 132,240 EUR
AGROBOR, s. r. o. 1 0 EUR
AgroMed, s.r.o. 1 6,798 EUR
BEL-ENERGY s.r.o. 1 181,250 EUR
KATIS s.r.o. 8 2,914,105 EUR
RAL, s.r.o. 1 10,960 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 1 2,290 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 2,670 EUR
JRK Slovensko s.r.o. 2 0 EUR
Jaroslav Vašulín 1 2,130 EUR
Ľubomír Tabaka - MOTOSPOL 1 1,160 EUR
ALRC, s.r.o. 5 246,107 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 5 9,938 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 5 9,018 EUR
OLIVEX, spol. s r.o. 1 0 EUR
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki 1 13,415 EUR
EURIS, spol. s r.o. 1 2,999 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 7 120,933 EUR
Ladislav Máté - FiMa 2 24,370 EUR
OBTULOWICZ, s.r.o. 1 6,950 EUR
JRK Waste Management s. r. o. 1 0 EUR
OLLÍK,s.r.o. 1 890 EUR
Marko MT, s.r.o. 1 41,250 EUR
CHROME s.r.o. 2 81,978 EUR
Ondrej Bencsö 1 27,083 EUR
Peter Vološin 1 242 EUR
Tribiano s. r. o. 4 0 EUR
Evotec s.r.o. 1 7,350 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 458 EUR
AGROMECHANIKA s.r.o 1 12,324 EUR
Július Oláh Ing. - Oláh - Pros 1 2,167 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 6 83,802 EUR
SIMA plus Krompachy, s.r.o. 1 23,129 EUR
TagriS s.r.o. 1 64,999 EUR
RIZNER s. r. o. 1 2,741 EUR
Profigrass SK s.r.o. 3 115,825 EUR
NIRA, s.r.o. 1 52,975 EUR
NON, s.r.o. 1 57,500 EUR
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. 2 87,833 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup linky na pozberovú úpravu koreňovej zeleniny Mikuláš Végh SHR 428,742 EUR 2016 Tovary Áno 2
Nákup poľnohospodárskej techniky. Végh Peter Agrochem 439,358 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo v Plavnici Roľnícke družstvo v Plavnici 479,081 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pivnica Radošina – poľnohospodárska technika Pivnica Radošina, s.r.o. 417,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných strojov Žitava fruct s.r.o. 178,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie technických prostriedkov FRUCTOP, s.r.o. 1,087,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskych strojov Alžbeta Baginová - Farma Bagin 68,677 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stroje Nová Bodva družstvo 158,950 EUR 2016 Tovary Áno 2
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Jozef Mackaľ 148,408 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - stroje - SS-GROUPE, s.r.o. SS-GROUPE, s.r.o. 1,450,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lesný kolesový traktor s navijakom Ing. Slavomír Otrubčiak Ing. Slavomír Otrubčiak 106,435 EUR 2014 Tovary Áno 1
Linka na výrobu peliet a poľnohospodárska technika Agro Ladzany s.r.o. 890,000 EUR 2014 Tovary Áno 3
Obstaranie strojnotechnologického vybavenia do spoločnosti Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 232,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno technologického vybavenia do spoločnosti AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 600,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia do spoločnosti AGRO HN, s.r.o. od 140,000 do 305,000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Dodanie poľnohospodárskych strojov BÁLINT a spol. s r.o. 230,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie technického a technologického vybavenia do spoločnosti AGROPEST, spol. s r.o. AGROPEST, spol. s r.o. 354,650 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Družstvo Agrospol, družstvo od 500,000 do 550,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny EKO OR, s.r.o. 929,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie strojového parku na pestovanie zeleniny František Oravec, samostatne hospodáriaci roľník 1,003,200 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie ťahanej súpravy na rozmetanie hnojív RDP Dolné Dubové Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové 66,830 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO EPEK, s. r. o. 81,470 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Roľnícke družstvo Vysoká n/Uhom 117,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Kolta Poľnohospodárske družstvo KOLTA 448,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch 320,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - ATS IMPEX ATS IMPEX, s.r.o. 300,666 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGROCONSULTING AGROCONSULTING SPOL, s.r.o. 364,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGILE, s.r.o. AGILE, s.r.o. 286,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investície do zvýšenia produkcie a jej kvality v živočíšnej výrobe- Anna Ruseková Agrochov AGROCHOV 78,250 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Slatina nad Bebravou Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 134,950 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Špačince Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 102,900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD Orechová Potôň Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň 436,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn AGRO - MAT, s.r.o. AGRO - MAT, s.r.o. 436,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD v Jurovej Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 436,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – MKM-STRED, spol. s r.o. MKM-STRED, spol. s r.o. 436,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn – PD vo Veľkom Blahove Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 436,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača BIO - FARM, s.r.o. 130,700 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157,320 EUR 2015 Tovary Áno 1
Investícia do strojového vybavenia PD Sokolce Poľnohospodárske družstvo Sokolce 455,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BALLA & BALLA-zmena BALLA & BALLA, s.r.o. 303,222 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov SHR Csernus Ladislav 111,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Adrian Nagy - ADOREX 181,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Gabriel Zsigmond SHR 173,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Ing.Peter Miklóš 120,200 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 336,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby – "H+H UNIPO", spol. s r.o. ’’H+H UNIPO’’, spol. s r.o. 113,700 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka rotačného preosievača kompostu Mestské služby Nitra 35,500 EUR 2015 Tovary Nie 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny OPTIMUS s.r.o. 318,000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia strojového vybavenia vo vinohrade. VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. 105,840 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Agro Spišské Vlachy, s.r.o. Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 594,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Agro Boleráz, s.r.o. Agro Boleráz, s.r.o. 762,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. AGRO MALINOVO, a.s. 430,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby na Farme B+B VIERA BAHNOVÁ FARMA B+B 223,136 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika Poľnohospodárske družstvo Uhrovec, družstvo 1,544,694 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 139,900 EUR 2016 Tovary Áno 3
Stroje pre zeleninársku výrobu a sadenice Dionýz Szabó 49,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Juraj Koszorús 186,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ovocný sad - stroje a zariadenia Sankt Hubert SK, a.s. 373,740 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem PD Strekov Poľnohospodárske družstvo Strekov 214,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Stanislav Pálinkáš Stanislav Pálinkáš 127,315 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo "Prameň" v Santovke Roľnícke družstvo Prameň v Santovke 165,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Pridávanie hodnoty- RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 215,020 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia Krížový dvor s.r.o. 44,647 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Mlynica Poľnohospodárske družstvo Mlynica 683,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investície do strojov na pestovanie zeleniny Martin Kubulák 156,200 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lesy ZLiechov, s.r.o., zriadením minimliekarne s predajňou a nákupom ďalších technológií LESY ZLIECHOV, s.r.o. 109,864 EUR 2014 Tovary Nie 1
Pivotový zavlažovací systém Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 1,529,558 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskych technológií Mária Molnárová 525,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu Agrodružstvo Kameničná 87,931 EUR 2014 Tovary Áno 1
Mulčovač poľných plodín Agrodružstvo Kameničná 22,272 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopického manipulátora AGROPROFIT, spol. s r.o. 59,900 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopického manipulátora AGROTERRA, spol. s r.o. 70,900 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby Peter Fellner 119,790 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Nižné Repaše a farmy Krúžok - stroje do ŽV AGRO-REAL, s.r.o. 199,580 EUR 2016 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Radar s.r.o. 77,800 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - VINICA VINICA a.s. 133,350 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby - AGROSKOT AGROSKOT, s.r.o. 70,650 EUR 2016 Tovary Áno 1
Stroje, náradie pre potreby živočíšnej výroby AGRO MERNÍK, s.r.o. 57,680 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky. AGROEM Rokytov spol. s r.o. 118,481 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika LÚČNICA, spol. s r.o. 147,600 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku – Poľnonákup Galanta, a.s. Poľnonákup Galanta, a.s. 333,200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ Podielnicke družstvo DUNAJ 1,456,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ Podielnicke družstvo DUNAJ 1,475,400 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Donau farm Lok, s.r.o. Donau farm Lok, s.r.o. 1,792,900 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku – ISTRA – Malé Dvorníky, spol. s.r.o. / Tovar ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 221,137 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - JUVIMA, s.r.o. JUVIMA, s.r.o. 1,760,697 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového parku pre špeciálnu rastlinnú výrobu SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť 113,200 EUR 2016 Tovary Áno 5
Poľnohospodárska technika zákazka sa delí na dve časti: I.časť rozdeleného predmetu zákazky: 2 ks prepravník kontajnerov, 80 ks kontajnerov na zemiaky, predpokladaná hodnota zákazky: 80.000 eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky: aplikátor hno AGROSEV, spol. s r.o. 200,000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie poľnohospodárskej techniky- predmet zákazky sa delí na šesť častí: I. časť rozdeleného predmetu zákazky - 2 traktory; predpokladaná hodnota zákazky : 176 000 Eur bez DPH II. časť rozdeleného predmetu zákazky postrekovač;predpokladaná hodnota z AGROSEV, spol. s r.o. 619,300 EUR 2014 Tovary Áno 6
Obstaranie strojno-technologického zariadenia Ing. František Mrázik - AGROPOL 220,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Podielnicke družstvo DUNAJ 1,500,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo 439,000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup poľnohospodárskej techniky. RAVENA, s.r.o. 161,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia pri pestovaní zeleniny Zoltán Uhrík 246,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov SHR Ing. Šebeň Dušan 220,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Združenie agropodnikateľov, družstvo 450,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojového vybavenia do spoločnosti/výsadba jahodových plantáží AGRO - GOMBÁR, s.r.o. od 100,958 do 441,800 EUR 2014 Tovary Áno 2
Obstaranie strojno-technologického zariadenia do zeleninársko potravinárskeho družstva ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo 255,861 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky DUFREX, s.r.o. 1,489,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem- András Fazekas, PhD. András Fazekas, PhD. 299,650 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem B.C.INVEST, a.s.-stroje B.C.INVEST,a.s. 177,290 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROSUN, spol. s r.o.-stroje AGROSUN, spol. s r.o. 318,780 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom-stroje Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 328,014 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. - stroje EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 157,320 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojného vybavenia Agrodružstvo Španie Pole 702,300 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Ján Vrábeľ - SHR 579,798 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojných zariadení SEKOPOL, s.r.o. 555,501 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje a zariadenia pre zeleninársky podnik Marta Kozárová 552,000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia fariem - technológia - Pro Wood Pro Wood, a.s. 193,300 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investície do nákupu techniky. Poľnohospodárske družstvo Jahodná 215,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje TOP TERMAL PLUS spol. s r.o. 99,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Juraj Tamási - TAMÁSI 145,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje TOPP-TRADE s.r.o. 290,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Karin Ožvaldová 144,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Medzičilizie, a.s. 149,672 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Marián Lábodi 340,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ľudovít Kiss 83,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 94,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu F.R.O., s.r.o. 196,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Peter Bukor 68,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ing. Arpád Beringer - BERINGER-AGROMARKET 110,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Rudolf Bartalos 110,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Ing. Mária Ballová 280,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu Pavel Bábics 352,556 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRO IVÁN s.r.o. 149,672 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRO Cereal s.r.o. 69,935 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGROALGABE, s. r. o. 125,327 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu AGRA - CAK, s.r.o. 195,580 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BOMINA, s.r.o. BOMINA s.r.o. 172,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 628,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Magdaléna Szárazová Magdaléna Szárazová 445,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRO-S, s.r.o. AGRO-S spol.s r.o. 429,304 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Vechec Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 428,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Zlatica Kovaľová Zlatica Kovaľová 82,344 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Ing. Peter Kováč Ing. Peter Kováč 1,560,970 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby TATRA-AGROLEV, s.r.o. TATRA-AGROLEV, s.r.o. 1,334,970 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov v spoločnosti BOS-POR AGRO s.r.o. BOS-POR AGRO s.r.o. 702,220 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov v spoločnosti OSEVA Slovakia, s.r.o. OSEVA Slovakia, s.r.o. 97,290 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky do vinohradu. H & O Construktion, s.r.o. 91,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem RAB, s.r.o. RAB, s.r.o. 361,659 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo Roľnícke družstvo 648,228 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 280,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia spoločnosti AGRO-KREDIT, spol. s r. o. so sídlom v Štvrtku na Ostrove AGRO-KREDIT, spol. s r.o. 352,695 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 83,750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny Ponti-M, s.r.o. 783,809 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky do ovocného sadu Ing. Marián Mikula-M CONSULT 235,523 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem VINAPO, s.r.o.- stroje VINAPO, s.r.o. 109,752 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 396,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Ferenc Csepregi Ferenc Csepregi 34,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje pre zeleninársku výrobu JUVIMA, s.r.o. 169,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o.-stroje STAVIVÁ TREBIŠOV s.r.o. 308,270 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - ABC Arrow Business Consulting, s.r.o. 220,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - ANDORA s.r.o.-strojno - technologické vybavenie. ANDORA s.r.o. 320,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka strojov a techniky pre spracovanie orechov DIVO s.r.o. 420,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno technologického vybavenia do ovocného sadu Bc. Štefan Pšenák - JONAGOLD 135,371 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem MA:AGRO-ALFA s.r.o. MA : AGRO - ALFA s.r.o. 474,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy - Anton Édes Anton Édes 160,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem BALLA & BALLA, s.r.o. BALLA & BALLA, s.r.o. 611,300 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a technológia do ovocného sadu Štefan Sarka - kovo-drevo-elektro 73,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky v spoločnosti J.V.&T.,s.r.o. na pestovanie tekvice J.V.&T., s.r.o. 448,300 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie vinohradníckej technológie Ing. Tibor Böjtös - TIBO 120,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem APD Malčice Agropotravinárske družstvo Malčice 1,004,623 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika pri modernizácií pestovania zeleniny VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 143,000 EUR 2014 Tovary Áno 4
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGROPARTNER spol. s r.o. 766,200 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky EuroGen, spol. s r.o. 1,103,170 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o.-stroje TOKVIN-SLOVAKIA, s.r.o. 178,790 EUR 2014 Tovary Áno 1
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam-technologická linka Milan Behyňa - SHR 747,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA Alica Bertóková AGROALYA 159,485 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny II. Ponti-M, s.r.o. 342,314 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Abrahám Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 475,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do rastlinnej výroby Štefan Tankó TANKÓ ŠTEFAN 220,800 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zlepšenie výkonnosti spoločnosti M-trade-Ag, s.r.o. so zámerom diverzifikácie výrobného programu M-trade-Ag, s.r.o. 275,550 EUR 2014 Tovary Áno 1
MODERNIZÁCIA STROJNÝCH ZARIADENÍ KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 581,536 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárska technika s príslušenstvom TOKAJ GOLD s.r.o. 165,155 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie spoločnosti Arpád Bognár Mäso údeniny od 66,440 do 155,540 EUR 2014 Tovary Áno 2
Poľnohospodárska technika Združené poľnohospodárske družstvo Poltár 167,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre pestovanie a zber zemiakov Milan Tóth 157,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje do ovocného sadu OVOSAD spol. s r. o. 153,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstranie strojno-technologického vybavenia II Agrikolt, s.r.o. 158,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstranie strojno-technologického vybavenia I Agrikolt, s.r.o. 159,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia skladov a nákup technológie pre zriadenie ovocného sadu - obstaranie technológie Ing. Attila Fazekas SHR 490,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Strojové vybavenie do ovocného sadu AMAZONIT s.r.o. 85,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia haly na klimatizovaný sklad zemiakov - obstaranie technológie TinAGRO s.r.o. 39,300 EUR 2014 Tovary Áno 1
kúpa traktora Obec Rakúsy 32,120 EUR 2014 Tovary Nie 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 852,354 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 973,010 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál 1,302,969 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby AGRO – MAT, s.r.o. AGRO - MAT, s.r.o. 201,366 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby MKM-STRED, spol. s r.o. MKM-STRED, spol. s r.o. 301,265 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výsadba a modernizácia ovocných sadov Látkovce - technologická časť POMI, s.r.o. 115,200 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický čelný nakladač Jastrabá agro s.r.o. 65,574 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre rastlinnú výrobu a ovocný sad. AGRIPENT spol. s r.o. 444,900 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie a modernizácia ovocných sadov Zalaba - technologická časť AGRISLOV, s.r.o. 413,750 EUR 2014 Tovary Áno 1
Investícia do strojno-technologického vybavenia Poľnohospodárske družstvo v Pribete 70,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka záhradných strojov ASPARAGUS spol. s r.o. 189,500 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie kolesového traktora a ťahaného postrekovača AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 119,829 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia linky na výrobu zemiakových vločiek SLOV - MART, s.r.o. 369,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem PD Liptovská Osada Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 393,420 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup traktora a náradí pre vinohradníctvo Benjamín Szuh - SZUHVIN 54,838 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre práce vo vinohrade Chateau GRAND BARI s.r.o. 47,546 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA Liptov, s.r.o. AGRONOVA Liptov, s.r.o. 792,259 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGRONOVA EKO, s.r.o. AGRONOVA EKO, s.r.o. 549,315 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. EUROPEAN FRUIT GROUP, spol. s r.o. 220,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROECO, s.r.o. AGROECO, s.r.o. 1,100,476 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem AGROKORN, s.r.o. AGROKORN, s.r.o. 576,449 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia technológie vinárskych závodov. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 35,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zberací voz Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 38,000 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka strojno - technologických vinohradníckych zariadení Víno Levice s.r.o. 348,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia pestovania a pozberovej úpravy koreňovej zeleniny - technika ÁCS s.r.o. 50,387 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Lesy Zliechov, s.r.o., zavádzaním novej techniky a technológií LESY ZLIECHOV, s.r.o. 60,010 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obnovenie / rozšírenie strojového parku BEMA - Združenie, Marek Nagy 81,471 EUR 2014 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo „Valča“, družstvo 133,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre spoločnosť Ekotrend agro s.r.o. Ekotrend agro s. r. o. 205,441 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova strojového parku živočíšnej výroby PD Čingov Smižany - Čelný teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 65,700 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obnova strojového parku živočíšnej výroby PD Čingov Smižany - Kŕmny voz Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 37,150 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka poľnohospodárskej techniky AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 112,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Traktor so žacími strojmi a čelným nakladačom AGROFARMA Brvnište, s. r. o. 62,410 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vinozávod - technológia Sky Group Slovakia, s.r.o. 897,891 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovatívna technológia pre obilný mlyn. VK farm, s.r.o. 2,094,370 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 119,090 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do živočíšnej výroby AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 181,173 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nakladač pre ŽV Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča 112,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske podielnicke družstvo Liptovská Teplička 82,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie nakladača a cisterny Poľnohospodárske družstvo Dubovce 49,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kŕmny voz – PD Vlára Nemšová Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová 50,312 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Mier Dubinné Poľnohospodárske družstvo MIER Dubinné 64,300 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby DP Devín Družstvo podielnikov Devín 30,590 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a búdky pre teľatá Združenie agropodnikateľov, družstvo 635,780 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopických nakladačov Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 147,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 74,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Litava Družstvo AGRA Litava 56,332 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan. Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 102,733 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - NOVA Družstvo NOVA Príbelce, družstvo 114,190 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie žacieho kombajnu Mikuláš Takács 319,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie žacieho kombajnu Roľnícke družstvo Veľké Kapušany 365,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Príbelce AGRODRUŽSTVO Príbelce 55,099 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie žacieho kombajnu Juraj Majovský SHR 238,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku 341,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Novogal a.s. 55,251 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGROQINTA, s.r.o. 376,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGRIFOP, a.s. Stakčín 298,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 88,950 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do živočíšnej výroby Anna Pribolová 87,200 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - AGRIA Liptovský Ondrej - zmena AGRIA Liptovský Ondrej a.s. 398,380 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - kombajn Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 466,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn LACKOSPOL s.r.o. 238,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač a hnojovicová cisterna N&B AGRO s.r.o. 120,200 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v spoločnosti AGRORENT, a.s. AGRORENT, a.s. 96,700 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn - Dan Slovakia Agrar, a.s. - zmena Dan - Slovakia Agrar, a.s. 471,200 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Inovec Trenčianske Stankovce Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 226,560 EUR 2015 Tovary Áno 2
Obstaranie kŕmneho voza Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 36,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť A-K-T Natural, spol. s r.o. A-K-T Natural, spol. s r.o. 458,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o. AGRO Hosťovce, s.r.o. 850,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre AZ FARM, s.r.o. AZ FARM, s.r.o. 429,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre DAKNA Námestovo, družstvo DAKNA Námestovo, družstvo 385,250 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre PD Jarok Poľnohospodárske družstvo Jarok 325,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača a cisterny pre PD Klátov PD Klatov, a.s. 162,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre PD Rastislavice Poľnohospodárske družstvo Rastislavice 425,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického kĺbového nakladača a cisterny pre Agrodružstvo Turňa Agrodružstvo Turňa 111,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Ing. Petra Horvátha SHR Ing. Peter Horváth - SHR 458,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť SLOV - MART, s.r.o. SLOV - MART, s.r.o. 458,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Vojtecha Adama - SHR Vojtech Adam - SHR 344,301 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť AGRO-VALALIKY a.s. AGRO-VALALIKY a.s. 660,537 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača pre Ing. Petra Badiara - BONUM Ing. Peter Badiar - BONUM 108,400 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Ľubicu Rynikovú Ryníková Ľubica 319,209 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilných kombajnov pre spoločnosť BASTAV, s.r.o. BASTAV, s.r.o. 899,450 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Viktor Lestyánszky LY-agri Viktor Lestyánszky LY-agri 238,170 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre Milana Dolinského - LKW Milan Dolinský - LKW 155,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA 360,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - BARTRANZ AGRO BARTRANZ AGRO s.r.o. 157,666 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - TURIEC AGRO TURIEC - AGRO s.r.o. 453,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - ORAGRO-V ORAGRO-V, s.r.o. 453,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu do spoločnosti AGRONATUR s.r.o. AGRONATUR, s.r.o. 500,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu pre spoločnosť Emil Krajčík Agro, s.r.o. Emil Krajčík Agro, s.r.o. 539,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. Lukáš Krajčík Agro, s.r.o. 240,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu PROMETEUS - SLOVAKIA, s.r.o. 308,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn - rotorový stroj DAN-FARM s.r.o. 409,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
MF - kombajn -Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom - zmena Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 423,700 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu s prislušenstvom AGROBAN s.r.o. 370,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn s príslušenstvom AGROSINTER, s.r.o. 370,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 66,900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Roľnícka a obchodná spoločnosť, a.s. 72,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 90,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Agrodružstvo Bánová 80,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem Roľnícke družstvo- zmena Roľnícke družstvo 72,900 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - PD Mlynica Poľnohospodárske družstvo Mlynica 438,128 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 93,500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby pre spoločnosť MVL AGRO, s.r.o. MVL AGRO, spol s r.o. 397,051 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Vladimír Čarný Vladimír Čarný - súkromný podnikateľ 318,829 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor s príslušenstvami Podielnické družstvo Gočaltovo 100,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Poľnohospodárske družstvo v Roštári 77,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem POD Vechec-kombajn Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec 262,783 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn Poľno SME, s.r.o. 351,462 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Roľnícke družstvo podielníkov 87,400 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie samohybného kŕmneho voza pre Agrimpex družsvo AGRIMPEX, družstvo 125,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje pre živočíšnu výrobu Mária Malinová 112,800 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - CONTAX EKO CONTAX EKO, s.r.o. 200,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Ernest Molnár Ing. Ernest Molnár 368,443 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor pre spoločnosť AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. 85,459 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie hnojovicovej cisterny do ŽV v spoločnosti AS-Avis, s.r.o. AS-Avis, s.r.o. 165,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača do ŽV v PD Ivanka pri Nitre Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre 106,764 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD v Tomášove Poľnohospodárske družstvo v Tomášove 424,313 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Necpaly Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru"Necpaly - Žabokreky 163,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Vráble Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 422,100 EUR 2015 Tovary Áno 1
Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Radovan Čičko - REGNUM 50,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopických nakladačov do ŽV spoločnosti AGROK, spol. s r.o. AGROK, spol. s r.o. 234,820 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - LUPOL LUPOL, spol. s r.o. 358,333 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - GRESCHNER TRADE GRESCHNER TRADE s.r.o. 384,933 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor pre spoločnosť AT AGROCES, spol. s r.o. AT AGROCES, spol. s r.o. 193,138 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 407,146 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - Ing. Zoltán Horváth Ing. Zoltán Horváth 265,064 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - PD Komoča Poľnohospodárske družstvo Komoča 294,523 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AL Agroservis AL Agroservis, s.r.o. 396,918 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - DAP Mužla Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo 466,121 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kŕmneho voza Radvaň s.r.o. 69,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu a kŕmneho voza AGRO-RACIO s.r.o. 415,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Družstvo Agria so sídlom v Gemerskom Jablonci 644,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Podielnicko poĺnohospodárske družstvo Bakov 549,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn CEKOMI, s.r.o. 269,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber a úpravu obecnej zelene Obec Moravany nad Váhom 57,080 EUR 2015 Tovary Nie 1
Investície do nákupu techniky Mikuláš Végh SHR 358,300 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje Šintavan s.r.o. 250,000 EUR 2014 Tovary Áno 2
Poľnohospodárske stroje Šintavan s.r.o. 250,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Boleráz, s.r.o. - zmena Agro Boleráz, s.r.o. 782,009 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy AGRO MALINOVO, a.s. - zmena AGRO MALINOVO, a.s. 531,448 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia farmy Agro Spišské Vlachy, s.r.o. - zmena Agro Spišské Vlachy, s.r.o. 580,208 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 762,689 EUR 2014 Tovary Áno 2
Modernizácia fariem - stroje - BESKYDIA s.r.o. BESKYDIA s.r.o. 222,455 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Špunta Viliam SHR 200,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Ján Neszméry 150,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby - Bajan Jozef Bajan Jozef 148,900 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky Poľnovitis s.r.o. 350,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky a nákup meteorologickej stanice. RAVENA, s.r.o. 463,990 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup poľnohospodárskej techniky AGROZDRUŽENIE s.r.o. 91,740 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka zariadení pre spracovanie krmovín - PD Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 81,163 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie efektívnosti v živočíšnej výrobe - PD Hrochoť Poľnohospodárske družstvo Hrochoť 173,988 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samochodná rezačka AGRIFARM spol. s r.o. 175,200 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 551,488 EUR 2016 Tovary Áno 3
Stroje do špeciálnej rastlinnej výroby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 177,004 EUR 2016 Tovary Áno 4
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby Eduard Krajčovič 419,845 EUR 2016 Tovary Áno 1
Modernizácia techniky v záhradníctve Mikuláš Végh SHR od 498,000 do 500,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov a technológií pre špeciálnu rastlinnú výrobu AT GEMER, spol. s r.o. 1,280,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje pre ŽV Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 92,650 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 280,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilné kombajny Poľnohospodárske družstvo Močenok 560,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov FIALA-VITALITA, s.r.o. 89,420 EUR 2015 Tovary Áno 1
Náves na prepravu živých zvierat a fréza na kukuricu Poľnohospodárske družstvo Kútniky 459,732 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby Poľnohospodárske družstvo Svodín 290,212 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samohybný miešací kŕmny voz a zhrňovač krmovín Roľnícke družstvo Čereňany 180,465 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje PIENSPOL, s.r.o. 119,230 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač POĽNOCHOV , s.r.o. 79,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje CONTAX, s.r.o. 142,695 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn Jaroslav Dermek 415,344 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - kombajn - AGROMINI AGROMINI, spol. s r.o. 279,260 EUR 2015 Tovary Áno 1
Žací kombajn AGREF, spol. s r.o. 395,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce 348,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn LESY SERVIS, s.r.o. 319,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nakladača do ŽV pre spoločnosť AT DUNAJ, spol. s r.o. AT DUNAJ, spol. s r.o. 101,365 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie žacieho kombajnu Jozef Borčík BORČIK 398,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne 372,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu Milan Sabo 249,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup traktora a ťahaného samozberača hrozna - VÍNO NICHTA Branislav Nichta - VÍNO NICHTA 198,901 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a zariadenia VJARSPOL, s.r.o. 1,309,200 EUR 2016 Tovary Áno 11
Nákup strojov a príslušenstva Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 127,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre poľnohospodársku výrobu Obec Vlachovo 76,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia technologického vybavenia Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 109,650 EUR 2016 Tovary Áno 1
Obstaranie linky slúžiacej na balenie zemiakov Jozef Kapráľ 150,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do ovocného sadu PLANTEX, s.r.o. 75,000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Výsadba, modernizácia ovocného sadu - obstaranie techniky do ovocného sadu KIBUC s.r.o. 78,550 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obilný kombajn AGRO - NV a.s. 295,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obilný kombajn Poľnohospodárske družstvo TRÍBEČ Nitrianska Streda 323,000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia fariem - Pavol Timko Pavol Timko AGROTIM – ÚPOR 354,018 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 89,630 EUR 2016 Tovary Áno 2
Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky Mesto Lučenec 219,625 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obecné kompostovisko Senné - obstaranie techniky Obec Senné 216,181 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu Mária Molnárová 1,993,350 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky AGRO - MOLD akciová spoločnosť 1,009,969 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1,866,068 EUR 2016 Tovary Neuvedené 7
Nákup poľnohospodárskej a manipulačnej techniky. Végh Peter Agrochem 527,915 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Technika na zber a spracovanie fytomasy Poľno-Čergov, s.r.o. 193,954 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky pre prevádzku bioplynovej stanice SPARK, s.r.o. 1,138,488 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1,870,708 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Poľnohospodárske stroje EKO-Produkt, s.r.o. 287,800 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technologická modernizácia živočíšnej výroby AGRO - PONIKY, s.r.o. 1,866,068 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup poľnohospodárskych strojov Jozef Petík SHR 584,347 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup rezačky AGROPROFIT Bešeňov, a.s. 649,000 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 945,555 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Technika pre zberný dvor v obci Červeník Obec Červeník 203,250 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Pata Obec Pata 59,630 EUR 2016 Tovary Áno 5
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 142,001 EUR 2017 Tovary Áno 5
Nákup techniky GURMAN, s.r.o. 434,600 EUR 2017 Tovary Áno 1
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce – strojo-technologické vybavenie I Poľnohospodárske družstvo Sokolce 100,311 EUR 2016 Tovary Áno 1
Investícia do poľnohospodárskej prvovýroby - PD Sokolce – miešací voz Poľnohospodárske družstvo Sokolce 24,589 EUR 2016 Tovary Áno 1
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Dolný Ohaj Obec Dolný Ohaj 118,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Investícia do strojno-technologického vybavenia ŽV Poľnohospodárske družstvo v Pribete 65,750 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nákup strojov Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré 762,175 EUR 2016 Tovary Áno 3
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 131,290 EUR 2017 Tovary Áno 4
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1,693,650 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok - technické vybavenie Mesto Ružomberok 1,693,650 EUR 2018 Tovary Áno 4
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi - technické vybavenie Mesto Prievidza 2,028,355 EUR 2018 Tovary Áno 6
Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla Obec Mužla 283,240 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technické a technologické zariadenie Mesto Kysucké Nové Mesto 1,692,867 EUR 2018 Tovary Áno 6
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany technické vybavenie Obec Malé Ripňany 77,999 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie Mesto Topoľčany 340,482 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technológia pre projekt: Zberný dvor na separáciu odpadu- obec Hruštín Obec Hruštín 221,730 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technológia zberného dvora pre obec Marcelová Obec Marcelová 208,740 EUR 2018 Tovary Áno 5
Rýpadlo nakladač CASE model 695ST Mesto Brezno 109,596 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na asfalt Simex model PL35.15 Mesto Brezno 13,908 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sejací stroj na širokoriadkové plodiny AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 54,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovno-komunálny stroj-používaný Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drvič komunálneho odpadu s diesel motorom na podvozkom za osobné auto Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 30,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor s odnímateľnou kabínou a prídavnými zariadeniami Správa mestskej zelene v Košiciach 25,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom 117,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom na leasing Obec Hliník nad Hronom 23,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 490 C-EM, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie nože tvaru Y 6mm, otvor pre uchytenie 14x30 prípadne 16x40 + strmeň noža a skrutka s maticou na svah. kosačky Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie obojživelného stroja na čistenie vodnej plochy Mesto Nové Mesto nad Váhom 117,957 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci. Obec Liešťany 200,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 170,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Univerzálny preosievač sypkých materiálov Obec Trnovec nad Váhom 7,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Stihl MS 261 C-M - 11412003080 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez na odstraňovanie trávy a húštin Správa mestskej zelene v Košiciach 9,882 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Bojničky 195,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent Mesto Hnúšťa 50,760 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Stihl MS 261 C-M - 11412003080 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový príves nákladný za traktor Mesto Hnúšťa 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Obec Horné Štitáre 165,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zakúpenie zariadení na zber, separáciu a zhodnocovanie BRO v obci Obec Nitrianska Streda 178,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Mulčovacie nože - kat. číslo Gira 16.039 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Hrubá Borša 45,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 95,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Lakšárska Nová Ves 16,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Palárikovo 10,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálna technika pre účely nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom Obec Slivník 91,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvetvovacia motorová píla Husqvarna 525PT5S, alebo ekvivalent ; Reťazová motorová píla Husqvarna 550 XP, alebo ekvivalent ; Ručný motorový krovinorez Husqvarna 555RXT, alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7,940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka benzínová s pojazdom a mulčovaním Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25,946 EUR 2016 Tovary Áno 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 60,692 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nakladač Mesto Fiľakovo 40,640 EUR 2016 Tovary Áno 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent Obec Vojany 63,035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom s vysypaním do kontajnera VEPOS, spol. s r.o. 14,490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekvivalent s prídavným zariadením Obec Vojany 63,035 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup komunálnej techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Čerhov 120,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre vyžínače a krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 475 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nesený ramenový mulčovač Mesto Turzovka 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s príslušenstvom a agregovateľnými kompostérmi, kosou, mulčovačom a štiepovačom. Obec Rišňovce 157,755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový s paralelogramickým ramenom Obec Chtelnica 6,550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnové žacie stroje s trojbodovým závesom Správa ciest Košického samosprávneho kraja 11,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom, kabínou a zimným príslušenstvom na leasing Technické služby mesta Šahy 38,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie BRO Obec Veľká Mača 32,532 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zber a úprava bioodpadu – nákup techniky Obec Vojka 60,168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na likvidáciu buriny horúcou vodou EKO - podnik verejnoprospešných služieb 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktor s kabínou pre komunálne účely Obec Malé Ozorovce 23,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krovinorez Sthil FS 360 C-E LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priekopové mulčovacie rameno za traktor AGRIMASTER Shark R550-125 alebo adekvátny ekvivalent Mesto Nitra 12,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Zetor Major 80 4x4 so zadnou otočnou traktorovou radlicou ZRH 2600 ( alebo ekvivalent ) Obec Sirk 32,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný motorový fúkač a vysávač Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Ladce 117,042 EUR 2016 Tovary Áno 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Beluša 114,445 EUR 2016 Tovary Áno 1
Komunálny traktor John Deere 1026R alebo jeho ekvivalent s príslušenstvom na lízing VITALITA n.o. 36,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Turňa nad Bodvou 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypové komunálne rozmetadlo Mesto Hurbanovo 17,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Hliník nad Hronom 20,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny mulčovač KUHN- VKM 305 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Plavnica 67,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Záhradný motorový fúkač a vysávač alebo ekvivalent Obec Prusy 370 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový kolesový traktor Zetor Major 80 alebo ekvivalent s čelným nakladačom Obec Sološnica 40,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypové samonakladacie rozmetadlo Obec Hrochoť 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky traktora s kabínou a postrekovačom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 14,791 EUR 2016 Tovary Nie 1
ručný motorový krovinorez, ručná motorová píla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,714 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mulčovač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5,510 EUR 2016 Tovary Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica - traktor s príslušenstvom Obec Hranovnica 49,867 EUR 2016 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Obec Trakovice 229,256 EUR 2016 Tovary Áno 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 98,308 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom v počte 1 ks Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 14,388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kosačka s diesel motorom a s nulovým polomerom zatočenia s košom v počte 1 ks a 1 ks žacie ústrojenstvo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 17,790 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229,763 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Radošovce 15,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku krovinorezom Stihl FS 450 a FS 460 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu KO Obec Horná Mariková 131,832 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138,792 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Beluša 114,444 EUR 2017 Tovary Áno 1
Štiepkovač elektrický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 239 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Uhorská Ves 77,100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 77,100 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Trenčianska Teplá 78,779 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Zliechov 78,779 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Veľké Ripňany 81,744 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Lontov 73,401 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Farná 78,211 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov Obec Čata 73,401 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zametacia metla a štiepkovač k traktoru Kubota L4100 Obec Kľačany 13,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Trakovice 228,486 EUR 2017 Tovary Áno 1
4-taktný motorový krovinorez Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 325 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 419 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dúchadlo so štvortaktným motorom a príslušenstvom na vysávanie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 269 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Starjet UJ102-22 P1 a krovinorez Stihl FS410 alebo ekvivalent TEPLO MODRA, s.r.o. 3,650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Predné pracovné rameno KKM 4000 s montážou na podvozok Obec Lúčnica nad Žitavou 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom Starjet Challenge AJ 92-20 B Obec Ľubá 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie na zariadenie zberných dvorov - samochodný manipulačný stroj Obec Veľké Ripňany 81,744 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová diesel kosačka s košom a príslušenstvom Mesto Senec 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač pre údržbu krajníc KUHN - TB 211 Select s kladivami alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Obec Šávoľ 103,656 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup mulčovacieho zariadenia za traktor Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 12,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom, vlečkou, štiepkovačom a agregovateľnými kompostermi. Obec Bzenica 86,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Kuzmice 83,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s mulčovacou hlavou Obec Ružindol 9,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Obec Hrabušice 12,393 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor AGT 850 T s kabínou a príslušenstvom pre poľnohospodárske účely Stredná odborná škola 33,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač svahový ramenový, prekopávač kompostu, vibračné sito na kompost Obec Budimír 42,000 EUR 2017 Tovary Áno 1
Skvalitnenie separácie a zberu bilogicky rozložiteľných odpadov Obec Bolešov 59,196 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Obec Švošov 52,632 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Obec Bíňa 23,978 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nový traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom, Traktorový náves, Mulčovač, Drvič drevnej hmoty, kompostéry Obec Šalov 101,160 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovacie rameno s teleskopickým ramenom s mulčovacou hlavou Technické služby mesta Galanta 12,483 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technológia na zhodnocovanie BRKO Obec Kuzmice 83,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,609 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3,540 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ručný motorový krovinorez Stihll FS 240 s príslušenstvom Vojenský historický ústav 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Údržba verejnej zelene Technické služby mesta Levoča 16,667 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová kosačka s košom Slovenské národné múzeum 3,250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manipulačná technika pre zberný dvor Obec Horná Poruba 100,498 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pre zberný dvor Obec Šoporňa 3,540 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rotačný horizontálny mulčovač Obec Ostrovany 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač Firma Gulik s.r.o. 11,119 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technológia pre triedený zber v obci Obec Golianovo 223,370 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia zberného dvora Obec Bešeňov 136,640 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ráztočno 229,763 EUR 2017 Tovary Áno 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,088 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nakladač Mesto Fiľakovo 38,497 EUR 2017 Tovary Áno 1
Drvič biologického odpadu Mesto Fiľakovo 62,480 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25,296 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom a príslušenstvom Obec Liesek 55,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové krovinorezy a akumulátorové píly s príslušenstvom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4,152 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor Zetor (alebo ekvivalent) s čelným nakladačom. Obec Vinohrady nad Váhom 68,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Obec Ivanka pri Dunaji 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 6,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pňová fréza Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 2,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kotúčový orezávač drevín - 6 ks Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 28,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mulčovač Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1,691 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov Obec Liptovská Teplička 22,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drvič biologického odpadu Obec Hrabušice 14,520 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138,792 EUR 2017 Tovary Áno 1
Stroj na údržbu plôch zelene a spevnených plôch Obec Jablonové 27,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravné prostriedky pre zberný dvor Obec Kráľovce 83,331 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálna technika - Traktor s príslušenstvom Obec Tesáre 98,368 EUR 2017 Tovary Áno 1
Malé zariadenie John Deere 4049M s príslušenstvo alebo adekvátny ekvivalent Obec Horné Lefantovce 98,709 EUR 2017 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Skýcov 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Žitná-Radiša 50,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Kocurany 100,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Šutovce 100,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Čaradice 70,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komunálna technika - Traktor s príslušenstvom Obec Tesáre 99,386 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Prievaly 81,600 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prepravník zvierat Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 7,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku – Klubina Obec Klubina 50,560 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup stroja na ekologickú likvidáciu buriny Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 30,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Ľubotín 105,104 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dopravné prostriedky pre zberný dvor Obec Hybe 80,828 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 73,670 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorová profesionálna samochodná kosačka s košom Obec Vinné 21,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Pavlovce nad Uhom 56,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technické vybavenie pre zberné dvory Obec Poráč 83,331 EUR 2017 Tovary Áno 1
Prekopávač Mesto Fiľakovo 25,296 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Obec Poproč 3,660 EUR 2018 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska technika Mesto Kysucké Nové Mesto 64,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 490 C-EM, alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drvič komunálneho odpadu a traktorový mulčovač Obec Čičarovce 63,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálna technika s príslušenstvom na leasing Obec Vyšné Ružbachy 152,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor CASE IH FARMALL 85 A s čelným nakladačom TL 140 SL a traktorový náves TN NKR 9,6 Obec Dobroč 87,372 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie kompostárne Obec Bystré 45,840 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie kompostárne- traktor s čelným nakladačom, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, prekopávač kompostu, mulčovač so zberom Obec Janov 70,136 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Obec Gajary 42,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Strojné vybavenie Kompostárne Obec Sačurov 242,840 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky Obec Ptrukša 90,434 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor Obec Hrnčiarske Zalužany 134,135 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Mesto Poltár 195,067 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Lubeník 226,720 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu Obec Hubice 98,920 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu Obec Kvetoslavov 108,032 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Žakovce 55,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mulčovacie nože tvaru Y 6mm, otvor pre uchytenie 14x30 prípadne 16x40 + strmeň noža a skrutka s maticou na svah. kosačky Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Ľubiša 84,520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora - časť 1 Mesto Myjava 171,304 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fréza na pne SKORPION F 400 alebo ekvivalen , samochodný mulčovač so zberom , komunálny (svahový) mulčovač , mulčovač so zberom, štiepkovač LS 150 DW alebo ekvivalent Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 105,264 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor Obec Horné Štitáre 97,386 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Hajná Nová Ves 157,395 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor Obec Chrabrany 134,849 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Koškovce 153,956 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup techniky (časť1) Obec Hrabovec nad Laborcom 153,956 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Obec Družstevná pri Hornáde 3,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Hodruša - Hámre 104,168 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Nitrianske Rudno 242,067 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technika Obec Čereňany 250,680 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora v obci Obec Chrenovec - Brusno 133,745 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technické vybavenie zberného dvora Obec Kanianka 248,463 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor technické vybavenie Obec Nitrianske Sučany 250,680 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie Obec Kozárovce 224,352 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie -traktor, čelný nakladač, vlečka, štiepkovač drevnej hmoty Obec Dubovce 60,600 EUR 2018 Tovary Áno 1
Príslušenstvo pre motorové krovinorezy Stihll Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,547 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 75,910 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika na zberný dvor vo Vyšnej Kamenici Obec Vyšná Kamenica 150,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup nového, nepoužívaného teleskopického manipulátora Obec Kmeťovo 103,670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Štiepkovač Obec Východná 18,468 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Východná 91,092 EUR 2018 Tovary Áno 1
Drvič konárov Mesto Nové Mesto nad Váhom 60,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika na likvidáciu invazívnych rastlín Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 99,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rotavátora Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 3,360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Teleskopický manipulátor Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 90,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disková kosačka predná. Disková kosačka zadná. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 24,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Podhorany 104,340 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradná technika a mechanizmy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6,480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rezačka Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 457,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
lesný pásový vyťahovač Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín 18,878 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kompostárne Obec Slavošovce 138,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie kompostárne Obec Muráň 239,840 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kračúnovce 104,340 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky na podporu triedeného zberu Obec Vlková 90,964 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre nakladanie s odpadmi- vakovač kompostu, osievač kompostu Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 176,563 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Uzovský Šalgov 103,680 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rezačka Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce 380,833 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa 21,232 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kojatice 105,368 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Krížovany 105,368 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technológie Obec Plaveč 193,000 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 460 C-EM Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,440 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup techniky Obec Bracovce 95,996 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany Obec Dolné Orešany 220,403 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie na spracovanie BRO Mesto Topoľčany 592,040 EUR 2018 Tovary Áno 2
Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník Obec Prašník 219,301 EUR 2018 Tovary Áno 4
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Kalnište 104,280 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu Obec Závada 104,436 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vybavenie zberného dvora obce Kojšov Obec Kojšov 89,801 EUR 2018 Tovary Áno 2