CPV kód

90900000-6

Čistiace a sanitárne služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 449 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 43,171 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 24,989 EUR
Domov seniorov Lamač 2 167,334 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1,133,839 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 16,925 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 1,143,016 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 15,707 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 4,662,300 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2,858,250 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 39,900 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 11,501 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45 42,700,584 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 42,480 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 103,792 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 105,577 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 61 54,987,916 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 12,667 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 7,500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ORIOLA SK s.r.o. 2 16,925 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 1 43,171 EUR
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 1,133,839 EUR
AMG Security s.r.o. 2 154,989 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 12 12,300,707 EUR
AB Facility s. r. o. 10 11,956,571 EUR
STAEG Slovakia, spol. s r. o. 1 17,350 EUR
KLINTON, s. r. o. 1 149,984 EUR
Global Facility a. s. 1 39,900 EUR
Mgr. Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN 1 42,480 EUR
cata-REAL, s.r.o. 4 8,766,530 EUR
EUROCLEAN s.r.o. 61 54,987,916 EUR
AKS group s.r.o. 1 3,500 EUR
METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť 9 6,233,987 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 10 6,205,407 EUR
Peter Duchyňa - HOPOS 1 4,662,300 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 105,577 EUR
NIBIA s. r. o. 1 159,999 EUR
ATALIAN SK s. r. o. 2 243,412 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 7,500 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 11,501 EUR
Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS 1 449 EUR
Sanita a technika, s.r.o. 2 8,317 EUR
Jan Múdry - A.D.S 1 3,890 EUR
AMG Facility s.r.o. 2 103,792 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 1 12,667 EUR
EXIN clean s.r.o. 3 507,239 EUR
ips cleaning s.r.o. 1 197,998 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 39,900 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Mesto Liptovský Mikuláš 38,780 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 160,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39,900 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Krajská prokuratúra Nitra 39,210 EUR 2014 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 795,693 EUR 2015 Služby Nie 3
POSKYTOVANIE SLUŽIEB ČISTENIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14,980,196 EUR 2016 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11,809 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 843,349 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666,009 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5,467,091 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 796,848 EUR 2014 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 691,935 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,133,839 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,662,300 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 853,291 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 699,394 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 776,023 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 942,272 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE UPRATOVANIE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MEDIK - M, n. o. 134,880 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 181,034 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 741,258 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 333,040 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 566,686 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 331,382 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 862,793 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367,814 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 887,851 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 334,900 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864,636 EUR 2017 Služby Nie 3
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby Fakultná nemocnica Trenčín 2,858,250 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25,597,082 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 362,524 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 221,851 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5,846,921 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258,597 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77,495 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,616,770 EUR 2018 Služby Nie 4
Zmluva o servisnom prenájme čistiacich rohožiek Úrad vlády Slovenskej republiky 29,337 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 55,688 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4,999 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4,999 EUR 2016 Služby Nie 1
tepovanie matracov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9,990 EUR 2016 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4,999 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet (CC) Centrum výcviku Lešť 6,100 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 9,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby Seniorcentrum Staré Mesto 15,240 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, ekologické a bez chlórové SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208,489 EUR 2018 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208,489 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265,975 EUR 2018 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,584,000 EUR 2018 Služby Nie 4