CPV kód

90900000-6

Čistiace a sanitárne služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 449 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2 866 413 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 43 171 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 24 989 EUR
Domov seniorov Lamač 2 167 334 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 1 133 839 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 16 925 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 1 143 016 EUR
Centrum výcviku Lešť 4 15 707 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 141 667 EUR
Slovenské národné múzeum 1 468 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 4 662 300 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 2 858 250 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 39 900 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 11 501 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 54 43 815 858 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 1 42 480 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 2 103 792 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 105 577 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 89 94 592 287 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 12 667 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 1 7 500 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ORIOLA SK s.r.o. 2 16 925 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 1 43 171 EUR
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 1 133 839 EUR
AMG Security s.r.o. 2 154 989 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 16 12 642 292 EUR
AB Facility s. r. o. 12 12 287 945 EUR
STAEG Slovakia, spol. s r. o. 1 17 350 EUR
KLINTON, s. r. o. 1 149 984 EUR
Global Facility a. s. 1 39 900 EUR
Mgr. Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN 1 42 480 EUR
cata-REAL, s.r.o. 6 11 687 752 EUR
EUROCLEAN s.r.o. 74 69 561 740 EUR
AKS group s.r.o. 1 3 500 EUR
METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť 9 6 233 987 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 10 6 205 407 EUR
Peter Duchyňa - HOPOS 1 4 662 300 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 105 577 EUR
NIBIA s. r. o. 1 159 999 EUR
ATALIAN SK s. r. o. 4 630 918 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 1 7 500 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 11 501 EUR
Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS 1 449 EUR
Sanita a technika, s.r.o. 2 8 317 EUR
Jan Múdry - A.D.S 1 3 890 EUR
AMG Facility s.r.o. 2 103 792 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 2 154 333 EUR
EXIN clean s.r.o. 3 507 239 EUR
ips cleaning s.r.o. 1 197 998 EUR
ZET dip s. r. o. 1 468 EUR
SOLUTION s.r.o. 15 25 030 547 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 39 900 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Mesto Liptovský Mikuláš 38 780 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby Domov seniorov Lamač 160 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39 900 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Krajská prokuratúra Nitra 39 210 EUR 2014 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 795 693 EUR 2015 Služby Nie 3
POSKYTOVANIE SLUŽIEB ČISTENIA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 980 196 EUR 2016 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 809 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 843 349 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 666 009 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 467 091 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 796 848 EUR 2014 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 691 935 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 133 839 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 662 300 EUR 2015 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 853 291 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 699 394 EUR 2015 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 776 023 EUR 2014 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 942 272 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE UPRATOVANIE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MEDIK - M, n. o. 134 880 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 181 034 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 741 258 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 333 040 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 566 686 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 331 382 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 862 793 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 367 814 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 887 851 EUR 2017 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 334 900 EUR 2016 Služby Nie 3
Poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 636 EUR 2017 Služby Nie 3
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby Fakultná nemocnica Trenčín 2 858 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 597 082 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 362 524 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 221 851 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 846 921 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 258 597 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 77 495 EUR 2016 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 616 770 EUR 2018 Služby Nie 4
Zmluva o servisnom prenájme čistiacich rohožiek Úrad vlády Slovenskej republiky 29 337 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 55 688 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 EUR 2016 Služby Nie 1
tepovanie matracov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990 EUR 2016 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet Centrum výcviku Lešť 4 999 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie mobilných toaliet (CC) Centrum výcviku Lešť 6 100 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 9 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 165 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby Seniorcentrum Staré Mesto 15 240 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, ekologické a bez chlórové SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 56 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 489 EUR 2018 Služby Nie 1
Denné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby, denný dovoz, rozvoz a manipulácia so stravou pre pacientov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 208 489 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265 975 EUR 2018 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 584 000 EUR 2018 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 332 446 EUR 2018 Služby Nie 3
Upratovacie služby v zdravotníckom zariadení Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 170 000 EUR 2019 Služby Áno 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 484 530 EUR 2018 Služby Nie 4
tepovanie stoličiek Slovenské národné múzeum 1 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 291 718 EUR 2019 Služby Nie 4
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 387 838 EUR 2019 Služby Nie 3
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 800 000 EUR 2019 Služby Nie 3
Čistenie železničných koľajových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 210 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 290 323 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 371 076 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 867 528 EUR 2019 Služby Nie 1
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 689 000 EUR 2019 Služby Nie 4
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 529 070 EUR 2019 Služby Nie 4
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 177 645 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 314 862 EUR 2018 Služby Nie 2
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 841 029 EUR 2020 Služby Nie 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×