CPV kód

79993000-1

Správa budov a zariadení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 58,560 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 103,800,000 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6,667 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 15,000,000 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 800,000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 3,572,398 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 2,286,369 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 187,000 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 86,999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Construction, s.r.o. 3 4,800,000 EUR
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 3 9,600,000 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 3 20,858,767 EUR
AMG Security s.r.o. 1 58,560 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 6 19,787,000 EUR
AB Facility s. r. o. 7 25,800,000 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 6,667 EUR
TRANSTECH, a.s. 2 7,400,000 EUR
GAJOS, s.r.o. 1 400,000 EUR
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 3 9,600,000 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 8 27,400,000 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 1 86,999 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,572,398 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 363,750 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31,400,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Facility management Slovenský metrologický ústav 2,286,369 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prevádzka, údržba a opravy majetku BSK Bratislavský samosprávny kraj 15,000,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále Slovenská správa ciest 58,560 EUR 2017 Služby Nie 1
Správa a údržba Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 238,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa a údržba MH Invest II, s.r.o. 165,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarske práce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 34,800 EUR 2017 Služby Nie 1