CPV kód

79993000-1

Správa budov a zariadení

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 58 560 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 115 270 000 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 667 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 15 000 000 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 800 000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 3 572 398 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 2 286 369 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 1 187 000 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 86 999 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Construction, s.r.o. 3 4 800 000 EUR
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 3 9 600 000 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 3 20 858 767 EUR
AMG Security s.r.o. 1 58 560 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 11 23 677 000 EUR
AB Facility s. r. o. 16 32 030 000 EUR
MAPEKA s.r.o. 1 6 667 EUR
TRANSTECH, a.s. 2 7 400 000 EUR
GAJOS, s.r.o. 1 400 000 EUR
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. 3 9 600 000 EUR
IBEG, a.s. 2 1 350 000 EUR
ISS Facility Services spol. s r.o. 8 27 400 000 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 1 86 999 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 572 398 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 363 750 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 27
Facility management Slovenský metrologický ústav 2 286 369 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prevádzka, údržba a opravy majetku BSK Bratislavský samosprávny kraj 15 000 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Správa školiaceho a rekreačného zariadenia Tále Slovenská správa ciest 58 560 EUR 2017 Služby Nie 1
Správa a údržba Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 238 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Správa a údržba MH Invest II, s.r.o. 165 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarske práce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 34 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba TZB Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 230 000 EUR 2016 Služby Nie 9

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×