CPV kód

79800000-2

Tlačiarenské a príbuzné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 282 200 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 917 983 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 391 062 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 1 278 417 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 13 4 446 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 28 946 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 384 270 EUR
Mesto Trnava 3 2 723 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 1 537 294 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 95 614 EUR
Mesto Nitra 2 39 900 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 6 96 027 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 39 305 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 284 000 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 5 708 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1 813 500 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 5 5 481 109 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 31 20 352 EUR
Literárne informačné centrum 16 82 983 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 172 805 EUR
Slovenská národná knižnica 3 24 168 EUR
Mesto Brezno 3 42 582 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 718 964 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 180 839 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 17 853 500 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 33 4 578 552 EUR
Slovenské národné múzeum 24 229 184 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 8 637 269 EUR
Divadelný ústav 5 241 584 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 14 31 181 968 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 4 219 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 151 082 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 15 636 EUR
Mesto Michalovce 1 28 360 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 15 8 111 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 366 600 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 30 474 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 471 715 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 68 500 EUR
Mesto Trenčín 12 17 991 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 149 983 EUR
Mesto Banská Bystrica 3 13 731 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 30 176 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 208 000 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 225 000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 597 912 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4 38 934 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 28 856 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 12 10 920 EUR
Malá Fatra 7 20 686 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 3 4 389 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 566 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 282 935 EUR
Vojenský historický ústav 12 9 326 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 40 090 EUR
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 1 127 126 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 3 828 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 8 8 639 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 11 800 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 3 850 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 4 6 026 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 3 580 EUR
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 1 7 790 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 694 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 5 2 042 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
kave s.r.o. 1 38 230 EUR
AutoCont SK a.s. 2 2 096 435 EUR
Ultra Print, s.r.o. 51 271 165 EUR
M KREO, s.r.o. 1 38 980 EUR
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 1 64 400 EUR
TBB, a. s. 1 20 075 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 2 44 938 EUR
KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 140 975 EUR
Avid, spol. s.r.o. 1 25 040 EUR
DOLIS s.r.o. 34 15 907 291 EUR
Patria I., spol. s r.o. 2 56 506 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 5 103 597 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 176 559 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 28 946 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 2 5 020 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 6 24 385 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 67 140 EUR
NOVART, s.r.o. 2 113 019 EUR
DMC, s.r.o. 30 107 421 EUR
printio, s.r.o. 3 137 492 EUR
Ing. Ľudovít Foldy, PHOTOVISION 1 28 360 EUR
PRO, s.r.o. 1 7 335 EUR
Alfa print, s.r.o. 1 1 092 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 89 EUR
PRO, s.r.o. 3 46 724 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 5 852 300 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 174 748 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 66 1 581 206 EUR
K A S I C O, a. s. 2 2 565 EUR
Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 39 258 EUR
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 11 460 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 2 104 486 EUR
NITECH, s.r.o. 2 19 170 EUR
HOREČNÝ JAROSLAV Ing.-VYTVARNÁ AGENTÚRA A1 1 28 856 EUR
VERSUS, a.s. 1 213 476 EUR
Petit Press, a.s. 3 52 567 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 16 000 EUR
ENTERPRISE, spol. s r.o. 1 39 305 EUR
Miloš Prekop- and 1 50 400 EUR
i + i print spol. s r.o. 1 127 126 EUR
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. 1 30 176 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1 464 712 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 3 679 495 EUR
AITEC, s. r. o. 1 277 485 EUR
RNDR. Jela Šimeková - Proxima Press 2 66 408 EUR
Promp, s.r.o. 1 6 420 EUR
Slovenská pošta, a.s. 5 5 481 109 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 2 179 680 EUR
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 1 10 385 EUR
KO&KA spol s r.o. 13 718 964 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 3 210 474 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 1 284 000 EUR
Grafis Media, s.r.o. 1 225 000 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 17 853 500 EUR
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. 3 1 114 784 EUR
BONUS REAL, s.r.o. 3 1 278 417 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 1 53 424 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 12 296 EUR
Vydavateľstvo M.R.K. agency spol. s r.o. 1 366 600 EUR
Raprint, s.r.o. 1 52 669 EUR
X print, s.r.o. 1 58 378 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 2 257 664 EUR
AVID, s.r.o. 1 22 173 EUR
MAFRA, a.s. 2 177 586 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 184 EUR
Bittner print s.r.o. 16 570 130 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 2 1 282 200 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 10 88 058 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 3 8 927 EUR
ONE s.r.o. 1 209 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 3 1 540 EUR
Simply supplies s.r.o. 1 1 520 EUR
PALATIN s.r.o. 1 2 660 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 2 40 691 EUR
skRASTer s.r.o. 4 6 375 EUR
Cofin, a.s. 3 2 996 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 12 999 EUR
KRAIN, s.r.o. 2 440 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 253 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 7 200 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 3 17 475 EUR
Mediallhouse s.r.o. 2 161 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 1 200 EUR
Rechtys spol. s r. o. 1 350 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 3 1 114 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 660 EUR
GOEN, spol. s r.o. 2 6 250 000 EUR
Scientific Games International Limited 1 6 000 000 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6 000 000 EUR
Mill Valley s. r. o. 1 4 480 EUR
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. 1 597 912 EUR
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied 1 1 149 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Publicita projektu a tlačové služby pre projekt “Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky” Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 187 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 23 000 EUR 2014 Služby Nie 1
RNDr. Jela Šimeková- PROXIMA PRESS- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 71 230 EUR 2015 Služby Nie 1
TBB a.s.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23 350 EUR 2015 Služby Nie 1
Wolters Kluwer- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 970 EUR 2015 Služby Nie 1
KONTAKT PLUS- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 17 875 EUR 2015 Služby Nie 1
AVID, spol. s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27 340 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačové služby pre Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum 199 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Patria I.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 840 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80 000 do 85 000 EUR 2015 Služby Nie 3
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Liptovský Mikuláš 45 700 EUR 2014 Služby Nie 1
VIAZANIE PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 3 500 EUR 2014 Služby Nie 1
SPRACOVANIE A TLAČ PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 25 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197 700 EUR 2016 Služby Nie 5
Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti Mesto Michalovce 29 167 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 80 670 EUR 2016 Služby Nie 2
Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekty. Slovenská agentúra životného prostredia 39 725 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií Literárne informačné centrum 20 000 EUR 2014 Služby Nie 6
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue pre roky 2016 a 2017 Literárne informačné centrum 19 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov Literárne informačné centrum 15 860 EUR 2015 Služby Nie 7
Tlač interných učebných textov Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 29 150 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 24 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie Mesto Považská Bystrica 180 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 35 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 27 764 EUR 2015 Služby Áno 1
Spracovanie a tlač publikácií Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 123 333 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačoviny (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 80 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 878 EUR 2013 Služby Nie 1
SPN-ML reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 366 599 EUR 2014 Služby Nie 1
ExpolPedagogika reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 586 679 EUR 2014 Služby Nie 1
Aitec, reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 277 485 EUR 2014 Služby Nie 1
ProximaPress – reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 58 228 EUR 2014 Služby Nie 1
PROMP reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 420 EUR 2014 Služby Nie 1
TRANOSCIUS reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 68 805 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 243 EUR 2013 Služby Nie 1
Tvorba a vydanie publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57 384 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od Terra vydavateľstvo, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 173 470 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 98 113 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III – RNDr. Jela Šimeková – Proxima Press. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 180 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 385 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia III od Expol Pedagogika, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 66 254 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23 705 EUR 2013 Služby Nie 1
Kontakt plus reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 125 950 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3 900 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35 845 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 14 269 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24 958 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 4 364 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85 299 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 498 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 21 621 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 631 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 910 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45 264 EUR 2014 Služby Áno 1
Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 813 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 67 156 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 53 003 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, preklad a tlač publikácií UNIVERZITA J. SELYEHO 498 418 EUR 2016 Služby Nie 1
Polygrafické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15 854 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 614 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 114 383 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 231 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8 241 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23 728 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 872 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 373 642 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 29 149 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21 857 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9 805 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 566 EUR 2011 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 505 865 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35 106 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 214 EUR 2014 Služby Áno 1
NITECH reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 250 EUR 2014 Služby Nie 1
Wolters Kluwer reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31 798 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7 824 691 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3 611 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 9 371 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 690 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23 104 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 386 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43 044 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika Mestská časť Bratislava - Petržalka 366 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 883 183 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 668 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu Centrum vedecko-technických informácií SR 150 305 EUR 2015 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31 845 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby, výroba a potlač propagačných predmetov, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 352 000 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 165 738 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 360 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11 135 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 58 065 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) a jej regionálne pr Pôdohospodárska platobná agentúra 282 935 EUR 2013 Služby Nie 1
EXPOL PEDAGOGIKA- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 562 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 168 965 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 210 EUR 2014 Služby Nie 1
VKÚ- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12 296 EUR 2014 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice slovenskej- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11 460 EUR 2014 Služby Nie 1
Patria I.-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 666 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok svätého Vojtecha-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 119 473 EUR 2014 Služby Nie 1
Tranoscius-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35 681 EUR 2014 Služby Nie 1
Nitech-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 020 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153 501 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 086 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45 857 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33 182 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 606 814 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok Sv.Vojtecha reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138 191 EUR 2014 Služby Nie 1
AVID reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22 173 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 62 636 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 203 297 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 256 589 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. Mesto Považská Bystrica 91 585 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 204 197 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51 819 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94 365 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31 343 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 83 271 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26 737 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 369 594 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22 085 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 34 739 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91 456 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 79 622 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24 444 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 383 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 122 683 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 678 144 EUR 2017 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 193 982 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52 239 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 000 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 37 746 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17 149 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 896 207 EUR 2018 Služby Nie 1
TLAČOVÉ SLUŽBY PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV A MERKANTILU Slovenská národná knižnica 65 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13 024 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32 940 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 68 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 23 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 18 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač dvojmesačného periodika na rok 2016 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 4 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 998 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 448 EUR 2016 Služby Áno 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 15 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 470 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5 998 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a dodávka vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov a osvedčení Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 915 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačové služby - vyhotovenie propagačných materiálov a vizitiek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 248 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač programových letákov Mesto Trenčín 1 590 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu, výročnej správy a informačnej brožúry Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu a historickej prílohy Mesto Trenčín 1 860 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu (Tmp) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 420 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 4 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 517 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie, katalógu Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Knihárske spracovanie stolového kalendára Centrum polygrafických služieb 12 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných a propagačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 7 896 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 924 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač skladaného letáku Mesto Trenčín 198 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 427 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač - pexeso Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov na prihlášky, dokumenty Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 276 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 002 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, propagačných materiálov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 430 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač stolového kalendára 2017 - Regionálneho združenia obcí STREDNÉ PONITRIE VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 9 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 736 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 18 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a tabuliek knihy Vojenský historický ústav 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (katalóg Diplom 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 432 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika Kysucké múzeum v Čadci 3 270 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr a trhacích máp Slovenská agentúra pre cestovný ruch 66 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 12 340 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač správy Štátna školská inšpekcia 3 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 20 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 25 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Potlač s grafickým návrhom na ručný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač testov a dotazníkov Štátna školská inšpekcia 3 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 144 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou poukazov s ochrannými prvkami. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 80 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Klavírne diela slovenských skladateľov Akadémia umení v Banskej Bystrici 470 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu ART3 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 008 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2017 Mesto Trenčín 2 786 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 737 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov, plagátov a PVC liateho bannera AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 800 EUR 2017 Služby Áno 1
Obálky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 1 044 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - praktických odporúčaní Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2 250 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - podkladov k analýze výsledkov z riešenia projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1 050 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - analytického materiálu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3 150 EUR 2017 Služby Áno 1
Dotlač propagačnej brožúrky k projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 428 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 538 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Akadémia umení v Banskej Bystrici 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28 367 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery s potlačou, tlač dokumentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 447 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 660 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp Mesto Trenčín 1 693 EUR 2017 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 15 510 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač osvedčení , tlač obalov, prihlášok a časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 000 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 278 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry, plagátov a pexesa AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 600 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač propagačných predmetov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 093 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 800 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 3 103 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1 500 EUR 2017 Služby Áno 1
Papierová taška TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
tlač skladačky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pracovných listov a letáku Galéria mesta Bratislavy 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programovníka 4 Galéria mesta Bratislavy 369 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 178 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" Kysucké múzeum v Čadci 3 164 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 3 280 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2017 Kysucké múzeum v Čadci 2 424 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2 786 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 825 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2018 Mesto Trenčín 3 778 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 598 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie o Márii Terézii Slovenské národné múzeum 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 8 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2018 Kysucké múzeum v Čadci 558 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 1 019 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 65 521 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 809 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 942 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp 2018 Mesto Trenčín 1 488 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné a propagačné brožúry Bratislavský samosprávny kraj 8 587 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr, pohľadníc, foldrov a fotografií Ekonomická univerzita v Bratislave 1 648 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5 662 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 659 EUR 2018 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a obálky časopisu Vojenský historický ústav 5 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33 066 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21 363 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač zborníka, programovej brožúry a palagátu bez zalomenia, grafických návrhov a korektúr Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 595 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 155 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 26 020 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Horizonty umenia 5/Horizonts of Art 5 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 340 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie o M. Benkovi a K. Plickovi Slovenské národné múzeum 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry v troch jazykových mutáciách Malá Fatra 22 080 EUR 2018 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 199 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6 000 000 EUR 2018 Služby Nie 3
Tlač katalógu z výstavy "Ľudový textil na Kysuciach" Kysucké múzeum v Čadci 1 127 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Bože môj, čo sú to za ľudia Akadémia umení v Banskej Bystrici 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač monografie: Premietané obrazy Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač Katalóg ICW IV.2018 Akadémia umení v Banskej Bystrici 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby v súvislosti s tlačou časopisu Centrum vedecko-technických informácií SR 43 458 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač skrípt Akadémia umení v Banskej Bystrici 520 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Aku.pressúra Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 295 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2018 Kysucké múzeum v Čadci 1 749 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 88 498 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 76 987 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 850 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 546 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave Rusko a Habsburská monarchia Slovenské národné múzeum 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 9 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač omaľovánka Martin Benka Slovenské národné múzeum 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Výroba a dodanie vizitiek na obdobie 48 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava 6 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod Divadelný ústav 1 584 EUR 2019 Služby Nie 2
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Maloformátová tlač I Mesto Trenčín 4 525 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač sprievodcu Klenotnica Slovenské národné múzeum 1 300 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 4 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave Martin Benka Slovenské národné múzeum 7 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok, vizitiek Mesto Trnava 13 064 EUR 2019 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 325 EUR 2019 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82 800 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení Bratislavský samosprávny kraj 230 318 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby Slovenská inovačná a energetická agentúra 597 912 EUR 2019 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 44 729 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač štandardných prvkov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 240 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač neštandardných prvkov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 250 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. Mesto Považská Bystrica 86 001 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb Rozhlas a televízia Slovenska 314 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač numizmatický časopis 2018 Slovenské národné múzeum 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač zborníka 2017-2018 Slovenské národné múzeum 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Locse Levoča Slovenské národné múzeum 6 157 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 800 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 5 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pracovné listy - sprievodné podujatia Slovenské národné múzeum 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie k výstave N89 Slovenské národné múzeum 1 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 14 520 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 700 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2020 Kysucké múzeum v Čadci 484 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2019 Kysucké múzeum v Čadci 1 825 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1 108 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 917 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač katalógu k výstave N89 Slovenské národné múzeum 5 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 547 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×