CPV kód

79800000-2

Tlačiarenské a príbuzné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1,199,400 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 6 917,983 EUR
Mesto Považská Bystrica 2 305,061 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 1,278,417 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 3,289 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 28,946 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 384,270 EUR
Mesto Trnava 1 2,723 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 19 1,389,253 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 95,614 EUR
Mesto Nitra 2 39,900 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 6 96,027 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 39,305 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 5,708 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 1,813,500 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 5 5,481,109 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 30 13,018 EUR
Literárne informačné centrum 16 82,983 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 150,305 EUR
Slovenská národná knižnica 3 24,168 EUR
Mesto Brezno 3 42,582 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 13 718,964 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 6,091 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 16 765,002 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 33 4,578,552 EUR
Slovenské národné múzeum 7 199,463 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 8,637,269 EUR
Divadelný ústav 3 240,000 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 12 30,691,968 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 7 4,219 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 149,000 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 13,545 EUR
Mesto Michalovce 1 28,360 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 8 3,598 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 366,600 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 0 EUR
Kancelária prezidenta SR 3 30,474 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 471,715 EUR
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 1 68,500 EUR
Mesto Trenčín 10 14,286 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 149,983 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 7,490 EUR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 1 30,176 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 208,000 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 225,000 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4 38,934 EUR
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 1 28,856 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10 9,247 EUR
Malá Fatra 6 5,959 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 3 4,389 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 566 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 282,935 EUR
Vojenský historický ústav 7 0 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 2 40,090 EUR
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 1 127,126 EUR
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 4 3,828 EUR
Kysucké múzeum v Čadci 4 5,344 EUR
Centrum polygrafických služieb 1 11,800 EUR
Štátna školská inšpekcia 2 3,850 EUR
Galéria mesta Bratislavy 2 0 EUR
Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 4 6,026 EUR
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2 3,580 EUR
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 1 7,790 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 694 EUR
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 5 2,042 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
kave s.r.o. 1 38,230 EUR
AutoCont SK a.s. 2 2,096,435 EUR
Ultra Print, s.r.o. 33 215,056 EUR
M KREO, s.r.o. 1 38,980 EUR
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS 1 64,400 EUR
TBB, a. s. 1 20,075 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 2 44,938 EUR
KONTAKT PLUS, s.r.o. 2 140,975 EUR
Avid, spol. s.r.o. 1 25,040 EUR
DOLIS s.r.o. 32 15,905,707 EUR
Patria I., spol. s r.o. 2 56,506 EUR
Marketing and Business Group, s.r.o. 5 103,597 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 176,559 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 28,946 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 2 5,020 EUR
Tlačiareň P+M, s.r.o. 6 24,385 EUR
Xepap, spol. s r.o. 1 67,140 EUR
NOVART, s.r.o. 2 113,019 EUR
DMC, s.r.o. 20 102,439 EUR
printio, s.r.o. 3 137,492 EUR
Ing. Ľudovít Foldy, PHOTOVISION 1 28,360 EUR
PRO, s.r.o. 1 7,335 EUR
Alfa print, s.r.o. 1 1,092 EUR
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 1 89 EUR
PRO, s.r.o. 3 46,724 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 5 852,300 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 55 1,426,979 EUR
K A S I C O, a. s. 2 2,565 EUR
Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 39,258 EUR
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 1 11,460 EUR
TRANOSCIUS, a.s. 2 104,486 EUR
NITECH, s.r.o. 2 19,170 EUR
HOREČNÝ JAROSLAV Ing.-VYTVARNÁ AGENTÚRA A1 1 28,856 EUR
VERSUS, a.s. 1 213,476 EUR
Petit Press, a.s. 3 52,567 EUR
MGROUP, s.r.o. 1 16,000 EUR
ENTERPRISE, spol. s r.o. 1 39,305 EUR
Miloš Prekop- and 1 50,400 EUR
i + i print spol. s r.o. 1 127,126 EUR
Harmanec - Kuvert , spol. s r.o. 1 30,176 EUR
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 2 1,464,712 EUR
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 3 679,495 EUR
AITEC, s. r. o. 1 277,485 EUR
RNDR. Jela Šimeková - Proxima Press 2 66,408 EUR
Promp, s.r.o. 1 6,420 EUR
Slovenská pošta, a.s. 5 5,481,109 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 2 179,680 EUR
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 1 10,385 EUR
KO&KA spol s r.o. 13 718,964 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 3 210,474 EUR
Grafis Media, s.r.o. 1 225,000 EUR
Grafotlač Prešov, s.r.o. 16 765,002 EUR
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. 3 1,114,784 EUR
BONUS REAL, s.r.o. 3 1,278,417 EUR
Róbert Jurových - NIKARA 1 53,424 EUR
VKÚ, akciová spoločnosť 1 12,296 EUR
Vydavateľstvo M.R.K. agency spol. s r.o. 1 366,600 EUR
Raprint, s.r.o. 1 52,669 EUR
X print, s.r.o. 1 58,378 EUR
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 2 257,664 EUR
AVID, s.r.o. 1 22,173 EUR
MAFRA, a.s. 1 91,585 EUR
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 1 184 EUR
Bittner print s.r.o. 10 309,708 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6,000,000 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 1 1,199,400 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 6 76,721 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 3 8,927 EUR
ONE s.r.o. 1 209 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 3 1,540 EUR
PALATIN s.r.o. 1 2,660 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 2 40,691 EUR
skRASTer s.r.o. 4 6,375 EUR
Cofin, a.s. 2 816 EUR
Cherry Promotion, s.r.o. 1 12,999 EUR
KRAIN, s.r.o. 2 440 EUR
LITOGRAF s. r. o. 3 253 EUR
IMI TRADE s.r.o. 1 7,200 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 3 17,475 EUR
Mediallhouse s.r.o. 2 161 EUR
Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX 1 1,200 EUR
Rechtys spol. s r. o. 1 350 EUR
TYPOPRESS-TLAČIAREŇ s.r.o. 3 1,114 EUR
Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI 1 660 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 6,000,000 EUR
Scientific Games International Limited 1 6,000,000 EUR
IGT Global Solutions Corporation 1 6,000,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Publicita projektu a tlačové služby pre projekt “Podpora kvality vzdelávania a výskumu pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky” Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54,187 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 23,000 EUR 2014 Služby Nie 1
RNDr. Jela Šimeková- PROXIMA PRESS- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 71,230 EUR 2015 Služby Nie 1
TBB a.s.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 23,350 EUR 2015 Služby Nie 1
Wolters Kluwer- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14,970 EUR 2015 Služby Nie 1
KONTAKT PLUS- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 17,875 EUR 2015 Služby Nie 1
AVID, spol. s.r.o.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27,340 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačové služby pre Slovenské národné múzeum (SNM) Slovenské národné múzeum 199,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Patria I.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29,840 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kd. Divadelný ústav od 80,000 do 85,000 EUR 2015 Služby Nie 3
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Liptovský Mikuláš 45,700 EUR 2014 Služby Nie 1
VIAZANIE PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 3,500 EUR 2014 Služby Nie 1
SPRACOVANIE A TLAČ PUBLIKÁCIÍ Slovenská národná knižnica 25,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 197,700 EUR 2016 Služby Nie 5
Obrazová knižná publikácia o dolnom Zemplíne a Zakarpatskej oblasti Mesto Michalovce 29,167 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 80,670 EUR 2016 Služby Nie 2
Grafické spracovanie a tlač materiálov pre projekty. Slovenská agentúra životného prostredia 39,725 EUR 2014 Služby Áno 3
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií Literárne informačné centrum 20,000 EUR 2014 Služby Nie 6
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue pre roky 2016 a 2017 Literárne informačné centrum 19,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač a knihárske spracovanie knižných publikácií a časopisov Literárne informačné centrum 15,860 EUR 2015 Služby Nie 7
Tlač interných učebných textov Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica 29,150 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlač a knihárske spracovanie umeleckého časopisu pre deti Slniečko Literárne informačné centrum 24,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie Mesto Považská Bystrica 180,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač materiálov Slovenská agentúra životného prostredia 35,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 27,764 EUR 2015 Služby Áno 1
Spracovanie a tlač publikácií Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 123,333 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačoviny (EVO) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 80,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3,878 EUR 2013 Služby Nie 1
SPN-ML reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,366,599 EUR 2014 Služby Nie 1
ExpolPedagogika reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 586,679 EUR 2014 Služby Nie 1
Aitec, reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 277,485 EUR 2014 Služby Nie 1
ProximaPress – reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 58,228 EUR 2014 Služby Nie 1
PROMP reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6,420 EUR 2014 Služby Nie 1
TRANOSCIUS reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 68,805 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5,243 EUR 2013 Služby Nie 1
Tvorba a vydanie publikácií Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 57,384 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od Terra vydavateľstvo, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 173,470 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III od SPN ML – Doplnené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 98,113 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III – RNDr. Jela Šimeková – Proxima Press. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8,180 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia učebníc III Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10,385 EUR 2014 Služby Nie 1
Reedícia III od Expol Pedagogika, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 66,254 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23,705 EUR 2013 Služby Nie 1
Kontakt plus reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 125,950 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 3,900 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35,845 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 14,269 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 24,958 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 4,364 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 85,299 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9,498 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 21,621 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1,631 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9,910 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 45,264 EUR 2014 Služby Áno 1
Prenájom zariadení na centrálnu tlač a súvisiace služby pre celé SVP,š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,813,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 67,156 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 53,003 EUR 2014 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, preklad a tlač publikácií UNIVERZITA J. SELYEHO 498,418 EUR 2016 Služby Nie 1
Polygrafické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,854 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26,614 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 114,383 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22,231 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8,241 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 23,728 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12,872 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 373,642 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 29,149 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 21,857 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačoviny Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 9,805 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Vysoká škola múzických umení v Bratislave 566 EUR 2011 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 505,865 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 35,106 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16,214 EUR 2014 Služby Áno 1
NITECH reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26,250 EUR 2014 Služby Nie 1
Wolters Kluwer reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 31,798 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 7,824,691 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 3,611 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 9,371 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5,690 EUR 2013 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,104 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 386 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 43,044 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika Mestská časť Bratislava - Petržalka 366,600 EUR 2015 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedície učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 883,183 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7,668 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu Centrum vedecko-technických informácií SR 150,305 EUR 2015 Služby Áno 3
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 31,845 EUR 2015 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby, výroba a potlač propagačných predmetov, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 352,000 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 165,738 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské a grafické služby pre projekty EÚ UK Univerzita Komenského v Bratislave 360,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 11,135 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 58,065 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) Komplexné zabezpečenie reprografických a tlačiarenských služieb pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len PPA) a jej regionálne pr Pôdohospodárska platobná agentúra 282,935 EUR 2013 Služby Nie 1
EXPOL PEDAGOGIKA- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26,562 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus Istropolitana- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 168,965 EUR 2014 Služby Nie 1
Terra vydavateľstvo-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6,210 EUR 2014 Služby Nie 1
VKÚ- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 12,296 EUR 2014 Služby Nie 1
Vydavateľstvo Matice slovenskej- reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 11,460 EUR 2014 Služby Nie 1
Patria I.-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26,666 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok svätého Vojtecha-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 119,473 EUR 2014 Služby Nie 1
Tranoscius-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 35,681 EUR 2014 Služby Nie 1
Nitech-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10,020 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 153,501 EUR 2015 Služby Áno 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50,086 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 45,857 EUR 2013 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 33,182 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 606,814 EUR 2014 Služby Nie 1
Spolok Sv.Vojtecha reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138,191 EUR 2014 Služby Nie 1
AVID reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 22,173 EUR 2014 Služby Nie 1
Orbis Pictus reedícia učebníc II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 62,636 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. Hybridná pošta Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4,203,297 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta" Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1,256,589 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie. Mesto Považská Bystrica 91,585 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 204,197 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 51,819 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94,365 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 31,343 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 83,271 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 26,737 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Tlačiarenské služby Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 369,594 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 22,085 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 208,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 34,739 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 91,456 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 79,622 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 24,444 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30,383 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 122,683 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 678,144 EUR 2017 Služby Nie 2
Tlačiarenské služby Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 193,982 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich č Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 52,239 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 37,746 EUR 2014 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 17,149 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 896,207 EUR 2018 Služby Nie 1
TLAČOVÉ SLUŽBY PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV A MERKANTILU Slovenská národná knižnica 65,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 13,024 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 32,940 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 68,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 23,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 18,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač dvojmesačného periodika na rok 2016 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 4,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5,998 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5,448 EUR 2016 Služby Áno 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 15,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 470 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač exteriérových plagátov Mesto Trenčín 5,998 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a dodávka vizitiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 147 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač trhacích máp Mesto Trenčín 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 4,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov a osvedčení Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1,915 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačové služby - vyhotovenie propagačných materiálov a vizitiek podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Hlavné mesto SR Bratislava 248,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač programových letákov Mesto Trenčín 1,590 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač plagátov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 45 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu, výročnej správy a informačnej brožúry Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 20,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu a historickej prílohy Mesto Trenčín 1,860 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu (Tmp) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 420 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 4,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckej monografie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 290 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 517 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 950 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 1,700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie, katalógu Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 1,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Knihárske spracovanie stolového kalendára Centrum polygrafických služieb 12,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačných a propagačných materiálov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 7,896 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 924 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr Slovenská agentúra pre cestovný ruch 10,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač skladaného letáku Mesto Trenčín 198 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 2,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu Akadémia umení v Banskej Bystrici 2,150 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,427 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač - pexeso Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač obalov na prihlášky, dokumenty Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 276 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač zborníka Akadémia umení v Banskej Bystrici 2,002 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, propagačných materiálov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 430 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač stolového kalendára 2017 - Regionálneho združenia obcí STREDNÉ PONITRIE VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r. o. 9,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6,736 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné polygrafické práce a služby Kancelária prezidenta SR 18,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého časopisu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Zalomenie textu, obrázkov a tabuliek knihy Vojenský historický ústav 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov, bulletinov, grafické služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (katalóg Diplom 2016) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 432 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika Kysucké múzeum v Čadci 3,270 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných brožúr a trhacích máp Slovenská agentúra pre cestovný ruch 66,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 12,340 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač správy Štátna školská inšpekcia 3,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Brezno 20,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Spravodajské články o samospráve v týždennom periodiku s distribúciou. Mesto Nitra 25,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Potlač s grafickým návrhom na ručný papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač testov a dotazníkov Štátna školská inšpekcia 3,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,144 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou poukazov s ochrannými prvkami. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 80,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač zborníka: Klavírne diela slovenských skladateľov Akadémia umení v Banskej Bystrici 470 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu ART3 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1,008 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 6,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2017 Mesto Trenčín 2,786 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2,737 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov, plagátov a PVC liateho bannera AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 800 EUR 2017 Služby Áno 1
Obálky TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 1,044 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúr Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 430 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie - praktických odporúčaní Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 2,250 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - podkladov k analýze výsledkov z riešenia projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 1,050 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie - analytického materiálu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 3,150 EUR 2017 Služby Áno 1
Dotlač propagačnej brožúrky k projektu Centrum spoločenských a psychologických vied SAV 428 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 538 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafické spracovanie a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry Akadémia umení v Banskej Bystrici 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 28,367 EUR 2017 Služby Nie 1
Roll-up bannery s potlačou, tlač dokumentov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 447 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1,500 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač monografie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,660 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp Mesto Trenčín 1,693 EUR 2017 Služby Nie 1
Dotlač propagačných materiálov Mesto Banská Bystrica 15,510 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač osvedčení , tlač obalov, prihlášok a časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3,000 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 278 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh, spracovanie a tlač brožúry, plagátov a pexesa AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1,600 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač propagačných predmetov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,093 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie produkcie tlače na samolepiacu fóliu a služby s tým súvisiace. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10,800 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 3,103 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač brožúry a tlač letákov AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA 1,500 EUR 2017 Služby Áno 1
Papierová taška TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. EUR 2017 Služby Nie 1
tlač skladačky Ekonomická univerzita v Bratislave 1,200 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pracovných listov a letáku Galéria mesta Bratislavy 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programovníka 4 Galéria mesta Bratislavy 369 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,178 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1,350 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 1,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" Kysucké múzeum v Čadci 3,164 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 3,280 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vedeckého periodika "Acta regionalia" 2017 Kysucké múzeum v Čadci 2,424 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 2,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie - zborníka Gemersko-malohonstské múzeum v Rimavskej Sobote 2,786 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na publikácie Slovenské národné múzeum 825 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač veľkoplošných plagátov 2018 Mesto Trenčín 3,778 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač časopisu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač školského časopisu Stredná zdravotnícka škola 598 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie o Márii Terézii Slovenské národné múzeum 1,700 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač plagátov, letákov, skladačiek, pozvánok Mesto Trnava 8,250 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač kalendária podujatí na rok 2018 Kysucké múzeum v Čadci 558 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 1,019 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy Vojenský historický ústav 2,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 65,521 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 809 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač obalov prihlášok a materiálov Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 942 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač programových letákov a máp 2018 Mesto Trenčín 1,488 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačné a propagačné brožúry Bratislavský samosprávny kraj 8,587 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač zborníka Ekonomická univerzita v Bratislave 720 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúr, pohľadníc, foldrov a fotografií Ekonomická univerzita v Bratislave 1,648 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie tlačiarenských služieb súvisiacich s činnosťou úradu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 5,662 EUR 2018 Služby Áno 1
Tlač publikácie Sprievodca výstavou Slovenské národné múzeum 659 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 33,066 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenske služby Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 21,363 EUR 2014 Služby Nie 1
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,199,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 6,000,000 EUR 2018 Služby Nie 3