CPV kód

79410000-1

Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 127 80,857,193 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KPMG Slovensko spol. s r.o. 37 16,351,669 EUR
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 18 10,091,256 EUR
ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. 5 3,300,000 EUR
Deloitte Advisory s.r.o. 25 30,433,382 EUR
Valko Marián & partners, s. r. o. 2 3,912,500 EUR
PROCTUM CONSULT, s.r.o. 27 6,249,755 EUR
AKMG, s.r.o. 3 6,825,041 EUR
DEDÁK & Partners, s.r.o. 4 2,430,600 EUR
De minimis, spol. s r. o. 3 569,990 EUR
MAPLE & FISH s.r.o. 3 693,000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,727,448 EUR 2014 Služby Áno 8
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5,471,420 EUR 2014 Služby Áno 6
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 499,100 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,509,800 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,006,830 EUR 2015 Služby Áno 11
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4,795,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17,459,613 EUR 2014 Služby Áno 14
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11,855,320 EUR 2015 Služby Áno 14
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,002,027 EUR 2015 Služby Áno 24
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,254,423 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 647,736 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 154,500 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11,564,970 EUR 2017 Služby Áno 12
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2,932,926 EUR 2017 Služby Áno 21
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 976,080 EUR 2017 Služby Áno 2