CPV kód

77300000-3

Záhradnícke služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Revúca 1 111 382 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 2 37 419 EUR
Mesto Prešov 4 3 783 673 EUR
Mesto Žilina 2 67 007 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 14 650 EUR
Mesto Trnava 1 6 250 EUR
Mesto Nitra 3 335 516 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 23 039 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 41 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 49 609 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 35 431 EUR
Mesto Holíč 1 159 017 EUR
Mesto Šaľa 5 192 220 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 36 272 153 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 14 15 223 456 EUR
Mestské služby Nitra 11 1 760 261 EUR
Mesto Trenčín 5 1 140 138 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 5 338 881 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 1 83 872 EUR
Obec Tomášikovo 1 90 750 EUR
Verejné prístavy, a. s. 3 14 885 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 15 98 219 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 4 272 621 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 2 77 431 EUR
ŠPORTFINAL s.r.o. 1 10 833 EUR
RAKI s. r. o. 1 23 039 EUR
Zoltán Bukovský 1 136 060 EUR
AB Facility s. r. o. 2 212 834 EUR
ZÁHRADA REAL, s.r.o. 2 443 550 EUR
FLORSAD spol. s r.o. 1 49 609 EUR
RUDBECKIA, s.r.o. 1 266 384 EUR
A-Z Záhrady.sk s.r.o. 1 159 017 EUR
landart, s.r.o. 2 481 390 EUR
MIDDLEMAN s. r. o. 1 21 142 EUR
Brantner Gemer s.r.o. 1 111 382 EUR
Milan Gaňa Cleanex 1 25 007 EUR
VOMA - SK, spol. s r.o. 2 21 327 EUR
Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 2 3 340 123 EUR
Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o. 1 37 583 EUR
HALMEX - MG s.r.o. 1 408 332 EUR
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA 9 15 027 830 EUR
Ján Hriczišon 4 21 672 EUR
HRAKOS, s.r.o. 5 29 447 EUR
Peter Bocko - KOHRA 3 28 055 EUR
Otakar Šabík 2 181 337 EUR
GandC s.r.o. 1 185 265 EUR
Zelené mesto s.r.o. 2 189 514 EUR
Ľuboš Cibula 1 65 714 EUR
Ing. Zenob Zeumer BONEZ 2 515 543 EUR
ZASAP 1 200 532 EUR
STAVSAD, s.r.o 1 199 575 EUR
Seman – Ing. František Seman, s.r.o. 1 99 272 EUR
Ing. Peter Šuchter 1 135 996 EUR
PETMART, s. r. o. 2 154 753 EUR
GREENCITY s. r. o. 1 63 760 EUR
PETMART plus s.r.o. 2 120 368 EUR
INEX - Hausgarden s. r. o. 1 24 000 EUR
GREENERY s.r.o. 1 56 645 EUR
UNICARBACK, s.r.o. 1 3 040 EUR
Marian Demko 1 16 277 EUR
Vojtech Oláh - STAV - KOV 3 19 045 EUR
BALMIX s.r.o. 1 90 750 EUR
PROarbor s. r. o. 1 119 066 EUR
L.A. Záhrady, s.r.o. 2 107 332 EUR
ARBORION s.r.o. 1 46 223 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 1 41 000 EUR
Neito, s. r. o. 5 22 749 EUR
KULLA SK, s.r.o. 3 85 945 EUR
URBANSTAU s.r.o. 1 0 EUR
Neito Prešov s.r.o. 29 246 363 EUR
EKOFIT s. r. o. 1 46 000 EUR
LEVIANA, spol. s r.o. 1 36 667 EUR
CURA URGENTIS o.z. 2 46 650 EUR
GARDENSPARK s. r. o. 1 9 900 EUR
Mgr. Jozef Nehaj - Ateliér S.A.K.T. 1 6 250 EUR
EG Trade s. r. o. 1 83 872 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada Mesto Žilina 39 841 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexné zabezpečenie starostlivosti o dreviny v meste Šaľa, vrátane passportu drevín Mesto Šaľa 136 060 EUR 2016 Služby Nie 1
Presov -vysadba verejnej zelene 2014 -revitalizacia a obnova -I. etapa Mesto Prešov 90 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Vysadenie náhradnej výsadby drevín v Parku Andreja Hlinku a obnova trávnika v okolí chodníkov v parku Mestská časť Bratislava - Ružinov 65 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Bylinková záhrada v areáli zámku Holíč. Mesto Holíč 133 417 EUR 2015 Služby Áno 1
Údržba zelene školských areálov Mestská časť Bratislava - Rača 34 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí Mesto Žilina 27 980 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene Mesto Prešov 2 919 540 EUR 2014 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene Mesto Trenčín 831 248 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 1 519 764 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene v meste Nitra. Mestské služby Nitra 2 012 273 EUR 2016 Služby Nie 11
Údržba mestskej zelene v Dubnici nad Váhom, lokality 1,2,4,5,6 Mesto Dubnica nad Váhom 338 883 EUR 2016 Služby Nie 5
Údržba verejnej zelene v meste Nitra - Klokočina, Diely, Čermáň Mesto Nitra 335 517 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova zelene Námestia slobody Hlavné mesto SR Bratislava 124 583 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene školských areálov Mestská časť Bratislava - Rača 16 277 EUR 2017 Služby Nie 1
Kosenie v meste Košice Správa mestskej zelene v Košiciach 985 181 EUR 2017 Služby Neuvedené 15
STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ V BRATISLAVE Hlavné mesto SR Bratislava 1 444 518 EUR 2018 Služby Nie 1
Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo Obec Tomášikovo 90 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 8 729 316 EUR 2018 Služby Nie 1
Arboristické orezy vo verejnej zeleni Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 248 621 EUR 2018 Služby Nie 3
Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín Mesto Trenčín 308 891 EUR 2018 Služby Áno 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 690 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu. Hlavné mesto SR Bratislava 39 312 EUR 2016 Služby Nie 1
Výsadba 14 ks stromov Tilia cordata “Erecta” a ich údržba a starostlivosť Verejné prístavy, a. s. 6 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 507 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 28 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 131 EUR 2016 Služby Nie 1
Kosenie a odstraňovanie náletových drevín Verejné prístavy, a. s. 38 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 330 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 972 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 972 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 046 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 330 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 340 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejných priestranstiev Mesto Šaľa 13 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 853 EUR 2016 Služby Nie 1
Vybavenie átria zeleňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 55 529 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 045 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 808 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 824 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 950 EUR 2017 Služby Nie 1
(4) Údržba zelene a komunikácii na parcelách zapísaných na LV objednávateľa 2017-2018 Rozhlas a televízia Slovenska 25 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 317 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia Hlavné mesto SR Bratislava 58 091 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 050 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a samozavlažovacích pyramíd kvetinovej výzdoby a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia Hlavné mesto SR Bratislava 58 091 EUR 2017 Služby Nie 1
Zálievka a hnojenie plôch zelene počas obdobia máj – október 2017 Hlavné mesto SR Bratislava 132 360 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 105 EUR 2017 Služby Nie 1
Starostlivosť o zeleň Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 21 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Odburinenie a ostrihanie odkvitnutých kvetov a suchých častí rastlín v trvalkových a kríkových záhonoch a doplnenie mulču do záhonov počas obdobia jún – október 2017 Hlavné mesto SR Bratislava 61 048 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 145 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 120 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 901 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 855 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 930 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 215 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 982 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 020 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 033 EUR 2018 Služby Nie 1
Kosenie a odstraňovanie náletových drevín Verejné prístavy, a. s. 20 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 175 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 466 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 675 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a pyramíd, starostlivosť o kvetinovú výzdobu Hlavné mesto SR Bratislava 106 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 901 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 1 291 193 EUR 2018 Služby Nie 1
Rez živých plotov a rez, nakopcovanie a odburinenie ruží Mesto Trnava 13 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 621 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba zelene a komunikácii v areáli objednávateľa Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 8 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Celoročná údržba zelene a komunikácií Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 86 738 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep Mesto Prešov 337 975 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 990 928 EUR 2018 Služby Nie 1
Záhradnícke práce v rámci jarnej a jesennej náhradnej výsadby Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 35 202 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 163 915 EUR 2018 Služby Nie 1
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy Mesto Žiar nad Hronom 35 431 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov Mesto Prešov 420 583 EUR 2019 Služby Nie 1
Kosenie verejnej zelene Mesto Revúca 111 382 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 778 435 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba plôch verejnej zelene Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 83 872 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×