CPV kód

72400000-4

Internetové služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 168 081 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 390 284 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 47 520 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 36 600 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 203 760 EUR
Záchranná služba 1 22 397 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 5 748 936 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 4 469 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 71 145 EUR
UEZ s.r.o. 1 890 EUR
Úrad vládneho auditu 1 3 250 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 2 5 785 536 EUR
Orange Slovensko, a.s. 1 4 159 EUR
BENESTRA, s. r. o. 2 419 756 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 22 397 EUR
O2 Business Services, a.s. 4 225 058 EUR
SWAN, a.s. 1 71 145 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 890 EUR
VJ control, s.r.o 1 168 081 EUR
VNET a.s. 1 310 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Telekomunikačné služby - pevné linky a internet, pre Záchrannú službu Košice Záchranná služba 22 397 22397.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPN), pripojenie do siete internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť. Národná transfúzna služba SR 321 596 321596.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie služby dátového prepojenia prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete do siete Internet Hlavné mesto SR Bratislava 98 160 98160.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Responzívny e-shop s grafikou na mieru UEZ s.r.o. 1 400 1400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Internetové pripojenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie internetovej konektivity Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 95 040 95040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby - internet, pevná telefónna linka Mesto Dunajská Streda 45 000 45000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Internetové pripojenie Úrad vládneho auditu 5 712 5712.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Internetové pripojenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 500 4500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť Národná transfúzna služba SR 183 280 183280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 114 000 114000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Internetové pripojenie, dátové služby, hlasové služby pevných liniek Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 155 438 155438.04 EUR 2019 Tovary Nie 1
Poskytovanie služieb dátovej siete Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 748 936 5748936.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozšírenie účelovej dátovej siete a pokrytie promenád verejným WiFi HotSpotom „VisitBratislava“ Hlavné mesto SR Bratislava 132 100 132100.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×