CPV kód

72300000-8

Dátové služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 2 249 135 EUR
Obec Terchová 1 27 000 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 218 826 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 220 510 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 191 200 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 68 196 USD
Trenčiansky samosprávny kraj 2 2 563 462 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 26 500 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 65 716 306 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 7 161 600 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 699 056 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 5 518 080 EUR
Štátna pokladnica 1 1 439 382 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 206 429 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 2 6 340 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovanet, a.s. 2 702 896 EUR
Slovak Telekom, a.s. 2 5 997 108 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 175 392 EUR
BENESTRA, s. r. o. 2 206 429 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 1 1 439 382 EUR
Beset, spol. s r.o. 1 1 281 731 EUR
Accalio s.r.o. 1 191 200 EUR
EUROSENSE s.r.o. 2 283 918 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 1 1 281 731 EUR
Slovanet, a.s. - firma zrušená 1 5 518 080 EUR
McGraw Hill Financial, Inc., Platts division 1 68 196 USD
Richard Hrubjak 1 27 000 EUR
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 2 7 161 600 EUR
SWAN, a.s. 3 59 938 024 EUR
Commander Systems, s.r.o. 1 26 500 EUR
ACS spol. s r.o. 1 2 500 EUR
IMAFEX, spol. s r.o. 1 10 335 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Aplikačné moduly informačného systému podniku na komplexnú archiváciu odovzdávaných údajov a publikačný systém MPO a MPR SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 195 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Služby podpory diela Print Office Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 193 636 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie licencie (súhlasu) na používanie sady digitálnych ortofotomáp a digitálneho modelu terénu Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 199 200 EUR 2015 Služby Áno 1
Licenčná zmluva Platts Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 68 196 USD 2015 Služby Nie 1
Odborný portál cestovného ruchu Obec Terchová 52 500 EUR 2015 Služby Áno 1
Telekomunikačné služby Slovenská konsolidačná, a.s. 96 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky EDUNET_SK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282 EUR 2015 Služby Nie 1
Migrácia bankových aplikácií IS ŠP na novú HW platformu a konsolidácia aplikačnej a databázovej vrstvy Štátna pokladnica 1 439 382 EUR 2015 Služby Nie 1
Dátové služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 218 826 EUR 2016 Služby Nie 1
Zriadenie a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 5 518 080 EUR 2015 Služby Nie 1
Štatistické zisťovania o cene práce ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 5 354 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Informačný systém ceny práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 807 600 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné databázy digitálneho terénneho modelu a 2D obvodov budov pre určenie transformácie povodňovej vlny na toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 45 118 EUR 2017 Služby Nie 1
Nemocničný informačný systém Trenčiansky samosprávny kraj 1 281 731 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka a prevádzka monitorovacieho zariadenia GPS. Slovenský hydrometeorologický ústav 38 333 EUR 2016 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10 340 EUR 2016 Služby Nie 1
Telekomunikačné služby Slovenská konsolidačná, a.s. 94 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pevné internetové pripojenie Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 13 608 EUR 2018 Služby Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 53 690 155 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie Mesto Banská Bystrica 790 848 EUR 2019 Služby Nie 1
EDUNET_SK - Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardmi pripojenia pre školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 247 869 EUR 2019 Služby Nie 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×