CPV kód

72260000-5

Služby súvisiace so softvérom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 572,000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 69,875,434 EUR
Mesto Žilina 1 271,090 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2,878 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 587,757 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1,370 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 84,000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 0 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 28,133 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2,179 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 379,446 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 1,354,921 EUR
Dopravný úrad 1 99,939 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 9,430,061 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 1,960,340 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 249,908 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 723,287 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 80,625 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 10,379,062 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 10,450 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 204,000 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 22 6,095,180 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 193,176 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 8,712,575 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 2,160 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 476,550 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1,199,520 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 52,150 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 18,080 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 96,500 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 1,051,088 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 5,254,600 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 0 Neuvedná
Slovenské elektrárne, a.s. 1 441,000 EUR
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 1 456,388 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 96,500 EUR
MIM, s.r.o. 1 310,340 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 84,000 EUR
Siemens s.r.o. 1 193,176 EUR
AutoCont SK a.s. 2 237,083 EUR
EMIS, s.r.o. 2 671,939 EUR
Gratex International, a.s. 2 140,644 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 129,900 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 1,504,704 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 6 29,389,786 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 29,100 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 19,819,081 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 80,625 EUR
SVOP, spol. s r.o. 3 72,000 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 2 1,919,348 EUR
CGI Slovakia s. r. o. 9 485,191 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 6 9,430,061 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 5 569,901 EUR
TEMPEST a.s. 1 18,080 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 3 11,108,875 EUR
InterWay, s.r.o. 2 754,448 EUR
DITEC, a.s. 1 1,199,520 EUR
NESS Slovensko, a.s. 1 47,145 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 2,160 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 0 EUR
Data System Soft, spol. s r.o. 3 476,550 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 3 28,133 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 28,444,842 EUR
Digital Systems a. s. 1 456,388 EUR
KIOS s.r.o. 1 3,805,000 EUR
Technopol International, a.s. 2 657,000 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 9 3,365,402 EUR
SEVITECH a. s. 1 651,287 EUR
exe, a.s. 4 127,739 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 1 296,640 EUR
Martes s.r.o. 1 1,449,600 EUR
VIZIO spol. s r.o., zastoupení AVEVA pro ČR a Slovensko 1 441,000 EUR
AITEN, a.s. 2 263,780 EUR
J+Consult, spol. s r.o. 1 161,000 EUR
TEN SLOVAKIA, s.r.o. 1 1,370 EUR
Soimco a. s. 1 133,650 EUR
1 0 Neuvedná
Fabrici Management Consulting, spol. s.r.o. 1 310,340 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 536,546 EUR
FONET, spol. s r.o. 2 2,878 EUR
MIKO - MAT spol. s r.o. 1 52,150 EUR
DIGMIA s.r.o. 1 11,499 EUR
mediworx software solutions, a.s. 2 379,446 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka aplikácie pre príslušníkov PZ poverených na úseku extrémizmu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Antiplagiátorský systém Centrum vedecko-technických informácií SR 32,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory CREPC a CREUC Centrum vedecko-technických informácií SR 24,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie "Provideri Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmeny v aplikačnom programovom vybavení FOND2008 súvisiace s novelou zákona o ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 134,100 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena a dopracovanie funkcionality aplikačného programového vybavenia FOND2008 Štátny fond rozvoja bývania 150,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre McAfee Enterprise Firewall,McAfee Email Gateway, McAfee Web Gateway Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 75,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie APVSPIN a iSPIN o nové funkcionality Prešovský samosprávny kraj 70,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform t. j. nasadenie a prevádzka komponentu pre cezhraničnú výmenu autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho p Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 166,600 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Centrálny register záverečných prác Centrum vedecko-technických informácií SR 16,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Dopracovanie, rozšírenie a zmena funkcionality APV FOND2008 a jeho subsystémov Štátny fond rozvoja bývania 185,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support. Slovenský hydrometeorologický ústav 249,908 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV vytvorené v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2,137,860 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7,368 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78,194 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76,980 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft a predplatné právo na nové verzie produktov na obdobie 3 rokov Mesto Žilina 271,090 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12,841 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora pre celoštátny informačný systém automatizovanej daktyloskopickej identifikácie osôb ( AFIS) a celoštátny informačný systém automatizovanej identifikácie osôb pomocou DNA (CODIS) na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry Centrum vedecko-technických informácií SR 651,287 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293,880 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka služieb spojených s predmigráciou a migráciou systémov DKI, SPP a SSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 296,640 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová integrácia novej funkcionality "Aktivačné centrá" do centrálneho Informačného systému služieb zamestnanosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1,157,518 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom licencií PDMS AVEVA na 1 mesiac s variabilnou aktiváciou Slovenské elektrárne, a.s. 441,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality ESID System GIS o automatizovanú zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku Slovenská správa ciest 572,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Konektor T2S pre SWIFT Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 456,388 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,199,520 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) v rámci Pracoviska analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8,091,992 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3,497 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie upgrade centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS). Ministerstvo financií Slovenskej republiky 166,666 EUR 2015 Služby Áno 1
Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 255,980 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847,677 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847,677 EUR 2015 Služby Áno 1
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov, budovanie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v oblasti zamestnanosti, sledovanie spokojnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5,417,197 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80,379 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 458,723 EUR 2015 Služby Nie 1
Modifikácia inšpekčného systému pre kontrolu cestovných dokladov so SAC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361,567 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup údržby národnej multilicencie softvéru IDEA pre 200 používateľov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84,299 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 677,468 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačné úpravy systému IS PATRMV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS Slovenská pošta, a.s. 1,449,600 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27,299 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1,800,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup SW upgradeu systému AFIS v časti EURODAC za účelom zabezpečenia technickej implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 603/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 375,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2,777,645 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 132,882 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394,720 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2,835 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upgrade SW pre automatické triediace linky na listové zásielky a SW nástroja na dynamickú simuláciu spracovania listov Slovenská pošta, a.s. 3,805,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala Hlavné mesto SR Bratislava 193,176 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 17,990 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10,379,062 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8,281 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16,234 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7,192 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394,720 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10,122 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137,510 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61,473 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15,986 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1,891,430 EUR 2018 Služby Nie 1
Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry Ministerstvo financií Slovenskej republiky 382,730 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 536,546 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 33,502 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie VMware HorizonView Slovenský pozemkový fond 22,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérové školenie pracovníkov v oblasti simulácie technologických procesov plošného tvárnenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,375 EUR 2016 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite Banskobystrický samosprávny kraj 96,750 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérový balík pre prístup na internet - predĺženie licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory "Premium Software Maintenance Agreement Level 2" NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2,179 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 52,150 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora Oracle licencií a Red Hat licencií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 25,626 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej technickej podpory licencií Corporate Modeler Sociálna poisťovňa, ústredie 12,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií RedHat Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15,275 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246,761 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 32,787 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb rozvoja a optimalizácie aplikácií výrobcu CA Technologies Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161,727 EUR 2017 Služby Nie 1
Centrálna sterilizácia - spracovanie žiadanie Fakultná nemocnica Trnava 11,160 EUR 2017 Služby Nie 1
Operačné sály- plánovaie operácií, riadenie operčného dňa v zdravotníctve, evidencia priamych nákladov na operácie Fakultná nemocnica Trnava 11,160 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizácia licencie pre bezpečnú prevádzku internetu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,259 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 7,343 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia informačných systémov MEDIX a MEDEA Fakultná nemocnica Trnava 11,460 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39,767 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie pokračovania prevádzky monitoringu a doplnenie o moduly Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161,880 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise, práva na SW aktualizáciu a na služby technickej podpory - formou predplatného (subscriptions) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246,165 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28,444,842 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20,305,194 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora RxViewX Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19,819,081 EUR 2018 Služby Nie 1
Register železničnej infraštruktúry Dopravný úrad 99,939 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19,788 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie dodania, úpravy a prispôsobenia špecifických modulov simulátora veže a konštruktívnej simulácie a ich implementácia do system OneSAF Testbed Baseline (OTB) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220,000 EUR 2018 Služby Nie 1