CPV kód

72260000-5

Služby súvisiace so softvérom

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 572 000 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 71 848 714 EUR
Mesto Žilina 1 271 090 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 2 878 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 8 587 757 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 370 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 84 000 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 19 343 100 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 28 133 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 2 179 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 588 760 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 8 1 394 421 EUR
Dopravný úrad 1 99 939 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 9 449 135 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 5 2 247 507 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 249 908 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 7 782 287 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 1 80 625 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 10 379 062 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 10 450 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 204 000 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 31 11 814 800 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 193 176 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 3 8 712 575 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 2 160 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 3 476 550 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 1 199 520 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 52 150 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 18 080 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 2 729 000 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 1 051 088 EUR
Slovenská pošta, a.s. 4 20 337 720 EUR
Slovenská pošta, a.s. 1 0 Neuvedná
Slovenské elektrárne, a.s. 1 441 000 EUR
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 1 456 388 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 96 500 EUR
MIM, s.r.o. 1 310 340 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 84 000 EUR
Siemens s.r.o. 1 193 176 EUR
DATALAN, a.s. 1 17 000 EUR
AutoCont SK a.s. 5 563 750 EUR
EMIS, s.r.o. 2 671 939 EUR
Gratex International, a.s. 2 140 644 EUR
EMM, spol. s r.o. 1 129 900 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 9 671 550 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 3 11 176 254 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 6 29 389 786 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 29 100 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 19 819 081 EUR
DWC Slovakia a.s. 1 80 625 EUR
SVOP, spol. s r.o. 6 131 000 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 2 1 919 348 EUR
CGI Slovakia s. r. o. 10 654 451 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 6 9 430 061 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 9 653 358 EUR
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 2 074 EUR
TEMPEST a.s. 1 18 080 EUR
Lomtec.com a.s. 1 2 632 500 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 3 11 108 875 EUR
InterWay, s.r.o. 2 754 448 EUR
DITEC, a.s. 1 1 199 520 EUR
NESS Slovensko, a.s. 1 47 145 EUR
MARS svk, spol. s r. o. 1 2 160 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 0 EUR
Data System Soft, spol. s r.o. 3 476 550 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 3 28 133 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 28 444 842 EUR
Digital Systems a. s. 1 456 388 EUR
KIOS s.r.o. 1 3 805 000 EUR
Technopol International, a.s. 2 657 000 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 10 650 000 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 12 7 106 225 EUR
SEVITECH a. s. 2 2 624 567 EUR
exe, a.s. 4 127 739 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 1 296 640 EUR
Martes s.r.o. 1 1 449 600 EUR
VIZIO spol. s r.o., zastoupení AVEVA pro ČR a Slovensko 1 441 000 EUR
AITEN, a.s. 2 263 780 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 4 433 120 EUR
J+Consult, spol. s r.o. 1 161 000 EUR
TEN SLOVAKIA, s.r.o. 1 1 370 EUR
Soimco a. s. 1 133 650 EUR
1 0 Neuvedná
Fabrici Management Consulting, spol. s.r.o. 1 310 340 EUR
SoftwareONE Slovakia s. r. o. 1 536 546 EUR
FONET, spol. s r.o. 2 2 878 EUR
MIKO - MAT spol. s r.o. 1 52 150 EUR
DIGMIA s.r.o. 1 11 499 EUR
mediworx software solutions, a.s. 3 588 760 EUR
Dynatech s.r.o. 1 1 726 080 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka aplikácie pre príslušníkov PZ poverených na úseku extrémizmu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Antiplagiátorský systém Centrum vedecko-technických informácií SR 32 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory CREPC a CREUC Centrum vedecko-technických informácií SR 24 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie modulu sledovania pohľadávok aplikácie "Provideri Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmeny v aplikačnom programovom vybavení FOND2008 súvisiace s novelou zákona o ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 134 100 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena a dopracovanie funkcionality aplikačného programového vybavenia FOND2008 Štátny fond rozvoja bývania 150 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory pre McAfee Enterprise Firewall,McAfee Email Gateway, McAfee Web Gateway Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 75 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie APVSPIN a iSPIN o nové funkcionality Prešovský samosprávny kraj 70 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Setting-up of Pan-European Proxy Services at national level in order to link the national eID service to core platform t. j. nasadenie a prevádzka komponentu pre cezhraničnú výmenu autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho p Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 166 600 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytovanie technickej podpory a servisu na informačný systém Centrálny register záverečných prác Centrum vedecko-technických informácií SR 16 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Dopracovanie, rozšírenie a zmena funkcionality APV FOND2008 a jeho subsystémov Štátny fond rozvoja bývania 185 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support. Slovenský hydrometeorologický ústav 249 908 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV vytvorené v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 137 860 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 368 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 194 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 76 980 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft a predplatné právo na nové verzie produktov na obdobie 3 rokov Mesto Žilina 271 090 EUR 2014 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 841 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora pre celoštátny informačný systém automatizovanej daktyloskopickej identifikácie osôb ( AFIS) a celoštátny informačný systém automatizovanej identifikácie osôb pomocou DNA (CODIS) na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj dokument manažment systému pre podporu elektronickej správy registratúry Centrum vedecko-technických informácií SR 651 287 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 880 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka služieb spojených s predmigráciou a migráciou systémov DKI, SPP a SSK Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 296 640 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová integrácia novej funkcionality "Aktivačné centrá" do centrálneho Informačného systému služieb zamestnanosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 157 518 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom licencií PDMS AVEVA na 1 mesiac s variabilnou aktiváciou Slovenské elektrárne, a.s. 441 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality ESID System GIS o automatizovanú zrýchlenú tvorbu zmlúv nehnuteľného majetku Slovenská správa ciest 572 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Konektor T2S pre SWIFT Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. 456 388 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory prevádzky rezortnej elektronickej podateľne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 199 520 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline (OTB) v rámci Pracoviska analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 8 091 992 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 497 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie upgrade centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS). Ministerstvo financií Slovenskej republiky 166 666 EUR 2015 Služby Áno 1
Portálové riešenie pre riadenie ľudských zdrojov na Ministerstve životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 204 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 255 980 EUR 2015 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 847 677 EUR 2015 Služby Áno 1
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov, budovanie monitorovacieho systému pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní cieľov politík v oblasti zamestnanosti, sledovanie spokojnosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 5 417 197 EUR 2015 Služby Áno 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 379 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 458 723 EUR 2015 Služby Nie 1
Modifikácia inšpekčného systému pre kontrolu cestovných dokladov so SAC Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 361 567 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup údržby národnej multilicencie softvéru IDEA pre 200 používateľov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 299 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory pre informačné systémy a aplikácie na infraštruktúre Oracle Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 677 468 EUR 2014 Služby Nie 1
Aplikačné úpravy systému IS PATRMV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Informačný systém LOGIS Slovenská pošta, a.s. 1 449 600 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technický upgrade systémov SAP ERP LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 299 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančnej správy SR Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 800 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup SW upgradeu systému AFIS v časti EURODAC za účelom zabezpečenia technickej implementácie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 603/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 189 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 375 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 777 645 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB a služby spojené s prípravou a zabezpečením vykonania cvičení CAX Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 132 882 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 835 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Upgrade SW pre automatické triediace linky na listové zásielky a SW nástroja na dynamickú simuláciu spracovania listov Slovenská pošta, a.s. 3 805 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upgrade, dodávka a zabezpečenie prevádzkyschopnosti systému riadenia dopravy VSR Scala Hlavné mesto SR Bratislava 193 176 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 17 990 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby prepožičania a podpory Softvéru pre vzdelávacie riešenia (Microsoft Enrollment for Education, EES) pre regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 379 062 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky IS JSSA Slovenská pošta, a.s. 2017 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 8 281 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 16 234 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 192 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 394 720 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 122 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OTB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 137 510 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 61 473 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 986 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 891 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Návrh a implementácia manažmentu podnikovej architektúry Ministerstvo financií Slovenskej republiky 382 730 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora produktov Microsoft Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 536 546 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 33 502 EUR 2016 Služby Nie 1
Licencie VMware HorizonView Slovenský pozemkový fond 22 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérové školenie pracovníkov v oblasti simulácie technologických procesov plošného tvárnenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 375 EUR 2016 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérových licencií a zabezpečenie servisných služieb pre Fabasoft eGov.Suite Banskobystrický samosprávny kraj 96 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérový balík pre prístup na internet - predĺženie licencie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory "Premium Software Maintenance Agreement Level 2" NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 179 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie podporného softvéru pre prevádzku a údržbu automatov na predaj cestovných lístkov Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 52 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora Oracle licencií a Red Hat licencií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 25 626 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie štandardnej technickej podpory licencií Corporate Modeler Sociálna poisťovňa, ústredie 12 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií RedHat Ministerstvo financií Slovenskej republiky 15 275 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246 761 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 32 787 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb rozvoja a optimalizácie aplikácií výrobcu CA Technologies Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 161 727 EUR 2017 Služby Nie 1
Centrálna sterilizácia - spracovanie žiadanie Fakultná nemocnica Trnava 11 160 EUR 2017 Služby Nie 1
Operačné sály- plánovaie operácií, riadenie operčného dňa v zdravotníctve, evidencia priamych nákladov na operácie Fakultná nemocnica Trnava 11 160 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizácia licencie pre bezpečnú prevádzku internetu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 259 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora IBM WebSphere Application Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 343 EUR 2017 Služby Nie 1
Integrácia informačných systémov MEDIX a MEDEA Fakultná nemocnica Trnava 11 460 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 767 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie pokračovania prevádzky monitoringu a doplnenie o moduly Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 161 880 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise, práva na SW aktualizáciu a na služby technickej podpory - formou predplatného (subscriptions) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 246 165 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 444 842 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 305 194 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora RxViewX Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 7 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 819 081 EUR 2018 Služby Nie 1
Register železničnej infraštruktúry Dopravný úrad 99 939 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 19 788 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie dodania, úpravy a prispôsobenia špecifických modulov simulátora veže a konštruktívnej simulácie a ich implementácia do system OneSAF Testbed Baseline (OTB) Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 220 000 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém "Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 2" (CREPČ2) Centrum vedecko-technických informácií SR 24 000 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) Centrum vedecko-technických informácií SR 23 400 EUR 2018 Služby Nie 1
poskytovanie technickej podpory, úprav a servisu na informačný systém Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 1 (CREPČ 1) Centrum vedecko-technických informácií SR 23 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj dokumentačného systému (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 169 260 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 73 953 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora informačného systému Elektronické služby Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 671 550 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie práva na používanie SW Ensemble Enterprise Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 251 215 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 661 316 EUR 2019 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Podpora a rozvoj Dokumentačného systému - (DKS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 728 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET Slovenská pošta, a.s. 10 650 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 973 280 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 21 470 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie služieb správy a podpory informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a Modul FrontOffice Slovenská pošta, a.s. 4 433 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 168 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 58 087 EUR 2019 Služby Áno 1
Vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 632 500 EUR 2020 Služby Áno 1
Podpora licencií Oracle a Red Hat Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 39 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 799 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Microsoft Premier Support pre informačné systémy Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 172 799 EUR 2020 Služby Nie 1
Predplatné a rozšírenie licencií MATLAB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 510 EUR 2020 Služby Nie 1
Aktualizácia a rozšírenie systému na automatizovanú správu registratúry Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 20 400 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×