CPV kód

72250000-2

Služby týkajúce sa podpory systému

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 1 61 780 EUR
Mesto Malacky 1 137 906 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 69 354 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 298 799 EUR
Mesto Prešov 2 661 558 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 100 089 EUR
Mesto Žilina 1 433 939 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 2 296 656 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 167 610 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 2 463 350 EUR
DataCentrum 2 51 902 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 2 155 962 EUR
Mesto Martin 2 361 408 EUR
Mesto Levice 2 682 878 EUR
Mesto Nitra 1 503 705 EUR
Národná transfúzna služba SR 2 1 510 144 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 1 138 672 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 7 683 771 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 185 642 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 23 040 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 292 000 EUR
Dopravný úrad 1 312 200 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 7 161 000 EUR
Mesto Brezno 1 186 227 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 159 733 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 18 436 627 EUR
Mesto Senica 1 205 101 EUR
Mesto Holíč 1 58 829 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 11 14 595 953 EUR
Mesto Nové Zámky 1 666 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 42 070 930 EUR
Mesto Trebišov 1 89 096 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 160 809 EUR
Mesto Kežmarok 1 137 947 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 5 692 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 79 884 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 1 836 000 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 200 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 10 696 054 EUR
Mesto Trenčín 1 273 030 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 299 880 EUR
Mesto Hnúšťa 1 35 443 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 402 990 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 6 205 432 EUR
Štátna pokladnica 1 591 360 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 367 866 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 3 215 000 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 322 500 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 101 397 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 3 467 158 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 5 093 000 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 3 14 802 999 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 10 008 605 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 6 082 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 2 000 000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 114 480 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 22 413 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 114 480 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 831 200 EUR
DATALAN, a.s. 5 4 881 696 EUR
AutoCont SK a.s. 4 287 245 EUR
EMIS, s.r.o. 1 35 260 EUR
GAMO a.s. 2 2 001 108 EUR
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 200 EUR
ICZ Slovakia a.s. 3 1 757 260 EUR
Gratex International, a.s. 1 1 500 000 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 5 3 222 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 525 600 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 8 693 946 EUR
SOFTIP, a. s. 1 3 418 648 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 3 629 000 EUR
DWC Slovakia a.s. 8 15 902 691 EUR
SVOP, spol. s r.o. 1 23 040 EUR
YMS, a.s. 8 2 543 234 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 110 135 EUR
CORA GEO, s. r. o. 20 4 749 720 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 2 206 958 EUR
BONUL, s.r.o. 1 1 355 272 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 4 8 053 956 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 1 168 080 EUR
ASP FM s.r.o. 2 99 536 EUR
InterWay, s.r.o. 5 6 642 809 EUR
Disig, a.s. 1 10 000 EUR
DITEC, a.s. 4 44 739 648 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 2 3 436 106 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 1 914 088 EUR
eGroup Solutions, a. s. 2 47 647 EUR
Sepia Systems, s.r.o. 1 569 760 EUR
ITSK, s.r.o. 1 18 292 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 2 079 105 EUR
Q-BG spol. s r.o. 1 81 180 EUR
KIOS s.r.o. 2 360 080 EUR
DCIT, a.s. 1 568 912 EUR
EMARK s.r.o. 2 62 193 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 4 250 000 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 159 733 EUR
TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. 1 4 359 833 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 6 2 221 198 EUR
AXASOFT, a.s. 1 436 800 EUR
Schrack Technik s.r.o. 2 4 888 600 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 2 1 182 730 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 3 1 245 960 EUR
Unicorn Systems SK s. r. o. 1 0 EUR
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 2 4 410 185 EUR
Centire s. r. o. 1 4 359 833 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 843 000 EUR
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 2 5 497 666 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 709 820 EUR
Soimco a. s. 1 3 291 583 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 2 1 875 089 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 1 22 413 EUR
Altrinia s. r. o. 4 34 981 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 658 EUR
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. 1 591 360 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora ESID System GIS. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29 384 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2016. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie servisu a používateľskej podpory knižničného informačného systému DAWINCI Technická univerzita v Košiciach 23 040 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hnúšťa Mesto Hnúšťa 35 443 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Malacky 148 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora FM systém GT Facility Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérovej aplikácie FM systém GTFacility a servisné služby pre podporu prevádzky aplikácie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 60 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle. Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 405 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. Mesto Kežmarok 116 928 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy mesta Levice Mesto Levice 197 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácií eScan, eDocLite, eDocLiteKlient a CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 206 512 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory na programy účtovníctva a výkazníctva Štatistický úrad Slovenskej republiky 81 180 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39 942 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre podporu prevádzky a aplikácie QlieView a nákup nových licencií Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 42 900 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Brezno Mesto Brezno 160 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 162 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory McAfee Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23 700 EUR 2014 Služby Nie 1
Starostlivosť a údržba Monitoringu DC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory VMware Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 50 800 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis aplikácie Porovnávač cien Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 9 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov Mesto Trebišov 128 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému mesta Senica Mesto Senica 202 740 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia (APV) pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41 200 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnovenie služieb technickej podpory pre databázový systém Oracle Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 159 733 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií Mesto Trenčín 273 030 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Žilinský samosprávny kraj 2 296 656 EUR 2015 Služby Nie 2
Fyzická bezpečnosť pracovísk VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 355 272 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Prešov Mesto Prešov 536 560 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpory prevádzky a údržby programového vybavenia systému pre podporu a riadenie prevádzky osobnej dopravy (ďalej len WebDis). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 429 450 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Vlakový dispečerský systém (ďalej len VDS). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 315 420 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Komplexný automatizovaný systém obehov (ďalej len KASO) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 255 760 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie Sociálna poisťovňa, ústredie 1 800 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho moduly implementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg), komunikácie APV Rubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačn Národná transfúzna služba SR 525 024 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí FS SR - sekcia colná (ACIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 423 610 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporná servisná služba pre IS APONET Slovenská pošta, a.s. 4 250 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 577 152 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a podpora aplikačného programového vybavenia „Portál MS SR" Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 831 200 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora softvérových produktov IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 303 756 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečovanie podpory prevádzky a aplikačnej podpory systémov pre podporu prevádzky (SPP) a distribučných kanálov a infraštruktúry (DKI) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 861 960 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 298 799 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva na vykonávanie aplikačnej podpory ASW POP Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 384 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 294 600 EUR 2015 Služby Nie 1
Informačný systém RIS - prevádzka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10 000 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 529 316 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 301 345 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie správy a podpory IS PEEP/FO na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb Slovenská pošta, a.s. 843 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory APV vytvoreného v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 836 000 EUR 2015 Služby Áno 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Select Plus a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 116 134 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb (SLA) pre sieťovú infraštruktúru rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3 629 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 436 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné služby hardvérovej a softvérovej podpory dátových centier postavených na technológiách výrobcu Hewlett-Packard Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 918 296 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy (ďalej ako e-Test) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 299 880 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému podporujúceho agendu nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (IS NP a LPČ), technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne (IS FRSP) a Sociálna poisťovňa, ústredie 3 132 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 728 020 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa Správa ciest Košického samosprávneho kraja 292 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 69 354 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o. TT-IT, s.r.o. 322 500 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vybudovanie a rozvoj Integrovaného Ropovodného Informačného Systému Prevádzky TRANSPETROL, a.s. 1 965 408 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby technickej podpory a správy pre Dátové centrum rezortu školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 914 088 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba technických a programových prostriedkov systému SlovRIS Dopravný úrad 312 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Žilina Mesto Žilina 436 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice Mesto Levice 485 890 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 392 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie, servis a údržba vysielacieho systému SEPIA Rozhlas a televízia Slovenska 569 760 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 199 585 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 782 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 533 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč Mesto Holíč 58 829 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry Sociálna poisťovňa, ústredie 2 996 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 168 080 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 517 193 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 390 672 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 720 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora informačných systémov KASO, VDS a WebDIS Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 220 568 EUR 2018 Služby Nie 3
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 108 840 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3 594 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27 500 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licencií QPR Portálu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 37 944 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 158 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre integrovanú ochranu serverov a pracovných staníc a pre firewaly na ochranu webových aplikácií-(obnova supportov na obdobie 15.4.2016 - 14.4.2017). Národné centrum zdravotníckych informácií 237 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 736 300 EUR 2018 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U2JR2PE Mesto Nové Zámky 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis pre diskové pole IBM DS3524 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 329 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby týkajúce sa podpory systému DataCentrum 41 836 EUR 2016 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U5BT8PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 619 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware DataCentrum 22 751 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard Sociálna poisťovňa, ústredie 36 806 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie licencií a rozšírenej záruky na softvér a zariadenia Agentúra na podporu výskumu a vývoja 29 640 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 416 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie programu k podpisovaniu elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom Sociálna poisťovňa, ústredie 19 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 156 960 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia integračnej platformy a integrácia správy registratúry na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 159 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server - služby podpory Úrad pre verejné obstarávanie 8 450 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 002 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 468 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 246 200 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 993 EUR 2018 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68 993 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 101 397 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba (maintenance) licencií pre ESRI ArcGIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 121 248 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 172 440 EUR 2018 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 056 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Nitra 503 705 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie HW a SW podpory a konsolidácia užívateľských licencií Slovenská správa ciest 77 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov Mesto Prešov 124 998 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora integračnej platformy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 291 583 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 114 480 EUR 2018 Služby Áno 1
Obnova podpory licencií Microsoft Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 138 554 EUR 2018 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby H6HD6PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 174 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 722 674 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory pre prevádzku produkčného interného informačného systému Štátnej pokladnice Štátna pokladnica 591 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 EUR 2007 Služby Nie 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4 843 583 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM_ Sociálna poisťovňa, ústredie 882 850 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Rubín a všetkých jeho modulov implementovaných na pracoviskách NTS SR Národná transfúzna služba SR 985 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory a rozvoja pre Administratívny informačný systém dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa, ústredie 2 872 123 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a služby spojené s údržbou infomačných systémov Slovenský pozemkový fond 65 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby ochrany sietí a dodávka zariadení Fortigate Slovenský pozemkový fond 142 412 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 418 648 EUR 2019 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 946 667 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory pre APV Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 985 823 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevádzka, servis a údržba informačného systému PROVYS Rozhlas a televízia Slovenska 572 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Technická podpora a rozvoj Informačného systému nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a technická podpora pre licenčné softvérové vybavenie SYRIUS Sociálna poisťovňa, ústredie 2 887 666 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Štátny inštitút odborného vzdelávania 10 443 166 EUR 2019 Služby Áno 2

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×