CPV kód

72250000-2

Služby týkajúce sa podpory systému

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Malacky 1 137,906 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 69,354 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 298,799 EUR
Mesto Prešov 2 661,558 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 100,089 EUR
Mesto Žilina 1 433,939 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 2,296,656 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 167,610 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 2,396,600 EUR
DataCentrum 2 51,902 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 5 2,155,962 EUR
Mesto Martin 2 361,408 EUR
Mesto Levice 2 682,878 EUR
Mesto Nitra 1 503,705 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 525,024 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 569,760 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 7,592,947 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 4 185,642 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 23,040 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 292,000 EUR
Dopravný úrad 1 312,200 EUR
Mesto Brezno 1 186,227 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 159,733 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 16,757,671 EUR
Mesto Senica 1 205,101 EUR
Mesto Holíč 1 58,829 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 8 7,953,314 EUR
Mesto Nové Zámky 1 666 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 42,070,930 EUR
Mesto Trebišov 1 89,096 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 160,809 EUR
Mesto Kežmarok 1 137,947 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 4,856 EUR
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 2 79,884 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 1,836,000 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 200 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 3,291,583 EUR
Mesto Trenčín 1 273,030 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 299,880 EUR
Mesto Hnúšťa 1 35,443 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 402,990 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 4 6,205,432 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 202,000 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 3,215,000 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 322,500 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 101,397 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 3,467,158 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 5,093,000 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 5 10,008,605 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 6,082 EUR
TRANSPETROL, a.s. 1 2,000,000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 114,480 EUR
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 1 22,413 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 114,480 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 1 831,200 EUR
DATALAN, a.s. 5 4,881,696 EUR
AutoCont SK a.s. 2 107,479 EUR
EMIS, s.r.o. 1 35,260 EUR
GAMO a.s. 2 2,001,108 EUR
Výskumný ústav spojov, n. o. 1 200 EUR
ICZ Slovakia a.s. 2 772,140 EUR
Gratex International, a.s. 1 1,500,000 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 4 2,386 EUR
Slovak Telekom, a.s. 1 525,600 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 1 1,836,000 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 3,629,000 EUR
DWC Slovakia a.s. 5 7,062,735 EUR
SVOP, spol. s r.o. 1 23,040 EUR
YMS, a.s. 7 2,476,484 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 110,135 EUR
CORA GEO, s. r. o. 20 4,749,720 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 2,116,134 EUR
BONUL, s.r.o. 1 1,355,272 EUR
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 4 8,053,956 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 1 1,168,080 EUR
ASP FM s.r.o. 2 99,536 EUR
InterWay, s.r.o. 4 559,476 EUR
Disig, a.s. 1 10,000 EUR
DITEC, a.s. 4 44,739,648 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 2 3,436,106 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 1 1,914,088 EUR
eGroup Solutions, a. s. 2 47,647 EUR
Sepia Systems, s.r.o. 1 569,760 EUR
ITSK, s.r.o. 1 18,292 EUR
Aliter Technologies, a.s. 2 2,079,105 EUR
Q-BG spol. s r.o. 1 81,180 EUR
KIOS s.r.o. 1 312,200 EUR
EMARK s.r.o. 2 62,193 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 1 4,250,000 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 159,733 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 6 2,221,198 EUR
AXASOFT, a.s. 1 436,800 EUR
Schrack Technik s.r.o. 2 4,888,600 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 1 299,880 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. 3 1,245,960 EUR
Unicorn Systems SK s. r. o. 1 0 EUR
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka 2 4,410,185 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 843,000 EUR
CSC Computer Sciences spol. s r.o. 1 2,610,000 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 709,820 EUR
Soimco a. s. 1 3,291,583 EUR
Zymestic Solutions, s. r. o. 2 1,875,089 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 1 22,413 EUR
Altrinia s. r. o. 4 34,981 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 658 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technická podpora ESID System GIS. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 29,384 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2016. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39,942 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie servisu a používateľskej podpory knižničného informačného systému DAWINCI Technická univerzita v Košiciach 23,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hnúšťa Mesto Hnúšťa 35,443 EUR 2014 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Malacky 148,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora FM systém GT Facility Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 32,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Aktualizácia softvérovej aplikácie FM systém GTFacility a servisné služby pre podporu prevádzky aplikácie Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 60,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle. Štatistický úrad Slovenskej republiky 130,405 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. Mesto Kežmarok 116,928 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy mesta Levice Mesto Levice 197,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácií eScan, eDocLite, eDocLiteKlient a CUD Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 206,512 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory na programy účtovníctva a výkazníctva Štatistický úrad Slovenskej republiky 81,180 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 39,942 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb pre podporu prevádzky a aplikácie QlieView a nákup nových licencií Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 42,900 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Brezno Mesto Brezno 160,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 162,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory McAfee Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 23,700 EUR 2014 Služby Nie 1
Starostlivosť a údržba Monitoringu DC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 86,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby technickej podpory VMware Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 50,800 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis aplikácie Porovnávač cien Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 9,600 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému Mesta Trebišov Mesto Trebišov 128,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému mesta Senica Mesto Senica 202,740 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri podpore a údržbe aplikačného programového vybavenia (APV) pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR) Sociálna poisťovňa, ústredie 41,200 EUR 2015 Služby Nie 1
Obnovenie služieb technickej podpory pre databázový systém Oracle Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 159,733 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií Mesto Trenčín 273,030 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Žilinský samosprávny kraj 2,296,656 EUR 2015 Služby Nie 2
Fyzická bezpečnosť pracovísk VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1,355,272 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Prešov Mesto Prešov 536,560 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpory prevádzky a údržby programového vybavenia systému pre podporu a riadenie prevádzky osobnej dopravy (ďalej len WebDis). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 429,450 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Služby podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Vlakový dispečerský systém (ďalej len VDS). Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 315,420 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie podpory prevádzky a údržby programového vybavenia informačného systému Komplexný automatizovaný systém obehov (ďalej len KASO) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 255,760 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Údržba, podpora, zmeny a rozvoj aplikačného programového vybavenia podporujúceho úrazové poistenie Sociálna poisťovňa, ústredie 1,800,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory pre aplikačné programové vybavenie Rubín a všetky jeho moduly implementované na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, vrátane Centrálneho registra (CReg), komunikácie APV Rubín s Centrálnym registrom (CReg) a komunikačn Národná transfúzna služba SR 525,024 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly VPS v správe MF SR v prostredí FS SR - sekcia colná (ACIS) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2,423,610 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporná servisná služba pre IS APONET Slovenská pošta, a.s. 4,250,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb údržby a rozvoja integrovaného systému správy dokumentov a workflow (IS Fabasoft) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 577,152 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a podpora aplikačného programového vybavenia „Portál MS SR" Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 831,200 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora softvérových produktov IBM a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3,303,756 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečovanie podpory prevádzky a aplikačnej podpory systémov pre podporu prevádzky (SPP) a distribučných kanálov a infraštruktúry (DKI) Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 861,960 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 298,799 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva na vykonávanie aplikačnej podpory ASW POP Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 384,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1,294,600 EUR 2015 Služby Nie 1
Informačný systém RIS - prevádzka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10,000,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory prevádzky Informačného systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4,529,316 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o podpore a údržbe hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1,301,345 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie správy a podpory IS PEEP/FO na základe dohodnutých cieľových úrovní podporných služieb Slovenská pošta, a.s. 843,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie technickej podpory APV vytvoreného v rámci implementácie Národného projektu NP X-2 "Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1,836,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement, Microsoft Select Plus a súvisiace služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2,116,134 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb (SLA) pre sieťovú infraštruktúru rezortu spravodlivosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 3,629,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 436,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné služby hardvérovej a softvérovej podpory dátových centier postavených na technológiách výrobcu Hewlett-Packard Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,918,296 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby centrálneho systému na elektronické testovanie a tvorbu katalógu úloh a testov ako funkčnej databázy (ďalej ako e-Test) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 299,880 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému podporujúceho agendu nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti (IS NP a LPČ), technická podpora, údržba a rozvoj informačného systému finančného riadenia Sociálnej poisťovne (IS FRSP) a Sociálna poisťovňa, ústredie 3,132,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora centralizovaného prevádzkového informačného systému MES2 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 728,020 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa Správa ciest Košického samosprávneho kraja 292,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 69,354 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trnava v správe TT-IT,s.r.o. TT-IT, s.r.o. 322,500 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vybudovanie a rozvoj Integrovaného Ropovodného Informačného Systému Prevádzky TRANSPETROL, a.s. 1,965,408 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby technickej podpory a správy pre Dátové centrum rezortu školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1,914,088 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 4,843,583 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba technických a programových prostriedkov systému SlovRIS Dopravný úrad 312,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Žilina Mesto Žilina 436,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Levice Mesto Levice 485,890 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,392,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie, servis a údržba vysielacieho systému SEPIA Rozhlas a televízia Slovenska 569,760 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Martin Mesto Martin 199,585 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1,782,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 533,550 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisné služby na prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Holíč Mesto Holíč 58,829 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry Sociálna poisťovňa, ústredie 2,996,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1,168,080 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Centrálnej Správy Referenčných Údajov IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1,517,193 EUR 2018 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,390,672 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 720,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 60,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora informačných systémov KASO, VDS a WebDIS Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,220,568 EUR 2018 Služby Nie 3
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Hlavného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3,108,840 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmluva o monitoringu, podpore a údržbe Záložného systému ASZD Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 3,594,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 27,500,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb technickej podpory licencií QPR Portálu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 37,944 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 158,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre integrovanú ochranu serverov a pracovných staníc a pre firewaly na ochranu webových aplikácií-(obnova supportov na obdobie 15.4.2016 - 14.4.2017). Národné centrum zdravotníckych informácií 237,120 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 736,300 EUR 2018 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U2JR2PE Mesto Nové Zámky 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis pre diskové pole IBM DS3524 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,329 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby týkajúce sa podpory systému DataCentrum 41,836 EUR 2016 Služby Nie 1
HP Care Pack - číslo služby U5BT8PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 619 EUR 2016 Služby Nie 1
Softvérová podpora na produkty VMware DataCentrum 22,751 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie subskripcií Red Hat Enterprise Linux Server Standard Sociálna poisťovňa, ústredie 36,806 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie licencií a rozšírenej záruky na softvér a zariadenia Agentúra na podporu výskumu a vývoja 29,640 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 892 EUR 2016 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 416 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie programu k podpisovaniu elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom Sociálna poisťovňa, ústredie 19,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 156,960 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia integračnej platformy a integrácia správy registratúry na Ústredný portál verejnej správy (e-schránka) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 159,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Red Hat Enterprise Linux Server - služby podpory Úrad pre verejné obstarávanie 8,450 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,002 EUR 2017 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2UQ3PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 468 EUR 2017 Služby Nie 1
Implementácia IS správy registratúry na platforme Fabasoft Slovenský pozemkový fond 246,200 EUR 2017 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68,993 EUR 2018 Služby Nie 1
SW podpora licencií IBM WebSphere Application Server a IBM WebSphere Portal Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 68,993 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná a licenčná podpora na SW a HW infraštruktúru Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 101,397 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba (maintenance) licencií pre ESRI ArcGIS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 121,248 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Geodetický a kartografický ústav Bratislava 172,440 EUR 2018 Služby Nie 1
HP - Care Pack - číslo služby U2VU2PE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,056 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Mesto Nitra 503,705 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 280,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov Mesto Prešov 124,998 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora integračnej platformy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3,291,583 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 114,480 EUR 2018 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 129,950 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania podpory pre licenčné softvérové vybavenie SAP Sociálna poisťovňa, ústredie 722,674 EUR 2018 Služby Nie 1