CPV kód

71521000-6

Stavebný dozor na stavenisku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 44,167,746 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 229,500 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 53,738,336 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 737,546 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SGS Czech Republic, s.r.o. 4 4,915,937 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 105,000 EUR
imvia - ENGINEERING s. r. o. 1 45,940 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 5 10,161,844 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 233,650 EUR
INFRAM a.s. 1 164,250 EUR
ESP Consult, s.r.o. 4 4,747,160 EUR
Rožňava - inžiniering 1 472,160 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 2 13,935,945 EUR
INFRAM SK s. r. o. 4 5,605,746 EUR
DEC International s.r.o. 3 53,738,336 EUR
INFRAPROJEKT, s.r.o. 1 4,608,260 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 3 138,900 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180,000 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, dobudovanie križovatky Prešov západ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66,010 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100,432 EUR 2016 Služby Nie 1
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa - stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 233,650 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137,250 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Prešov západ - Prešov juh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8,729,045 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,767,194 EUR 2016 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 636,970 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 229,500 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 328,250 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 472,160 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,206,900 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,608,260 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18,900 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 81,800 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41,756 EUR 2017 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 43,977,892 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,658,366 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117,540 EUR 2017 Služby Áno 3
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9,123,474 EUR 2018 Služby Áno 1