CPV kód

71521000-6

Stavebný dozor na stavenisku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 44 167 746 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3 6 744 360 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 229 500 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 4 56 010 825 EUR
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 869 746 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SGS Czech Republic, s.r.o. 4 4 915 937 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 3 2 353 120 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 2 272 489 EUR
imvia - ENGINEERING s. r. o. 1 45 940 EUR
BUNG Slovensko s.r.o. 7 10 294 044 EUR
Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 1 233 650 EUR
INFRAM a.s. 1 164 250 EUR
ESP Consult, s.r.o. 5 6 995 280 EUR
Rožňava - inžiniering 1 472 160 EUR
AE DOZORING, s.r.o. 2 13 935 945 EUR
INFRAM SK s. r. o. 4 5 605 746 EUR
DEC International s.r.o. 3 53 738 336 EUR
INFRAPROJEKT, s.r.o. 1 4 608 260 EUR
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 3 138 900 EUR
Survey plus, s.r.o. 1 2 248 120 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 180 000 180000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, dobudovanie križovatky Prešov západ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 010 66010.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R1 Sielnica – úprava križovatky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 432 100432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - I. etapa - stavebný dozor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 233 650 233650.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Zelený most na diaľnici D2 - Moravský Svätý Ján Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137 250 137250.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Prešov západ - Prešov juh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 729 045 8729045.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 767 194 4767194.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 636 970 636970.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť stavebno-technického dozoru pre električkové trate Hlavné mesto SR Bratislava 229 500 229500.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 328 250 328250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 472 160 472160.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 206 900 5206900.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 608 260 4608260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 900 18900.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 81 800 81800.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 41 756 41756.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 43 977 892 43977892.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 658 366 1658366.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 117 540 117540.0 EUR 2017 Služby Áno 3
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 9 123 474 9123474.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 79 800 79800.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: "Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 248 120 2248120.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 149 478 149478.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Stavebný dozor na stavbách spolufinancovaných z EÚ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 272 489 2272489.0 EUR 2020 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 400 000 5400000.0 EUR 19. November 2019 20. December 2019 Nie 2019-11-19 00:00:00 UTC 2019-12-20 09:00:00 UTC
Stavebnotechnický dozor Úrad vlády Slovenskej republiky 2 433 000 2433000.0 EUR 30. September 2019 25. Október 2019 Nie 2019-09-30 00:00:00 UTC 2019-10-25 09:00:00 UTC
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 830 000 2830000.0 EUR 13. November 2019 18. December 2019 Nie 2019-11-13 00:00:00 UTC 2019-12-18 09:00:00 UTC
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru objednávateľa MH Invest, s.r.o. 1 100 000 1100000.0 EUR 1. Jún 2016 6. Júl 2016 Nie 2016-06-01 00:00:00 UTC 2016-07-06 10:00:00 UTC
Činnosť stavebno-technického dozoru pre projekt R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 188 981 1188981.4 EUR 9. Október 2014 21. November 2014 Áno 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-11-21 10:00:00 UTC
Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu "Cesta I/75 Šaľa-obchvat" Slovenská správa ciest 1 791 242 1791242.0 EUR 15. Október 2019 13. November 2019 Áno 2019-10-15 00:00:00 UTC 2019-11-13 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×