CPV kód

71356100-9

Technická kontrola

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
FUN TIME s.r.o. 1 2 EUR
HASIL - HD, s.r.o. 1 45 600 EUR
Intersystem EU s.r.o. 2 2 847 EUR
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. 3 60 643 EUR
Autoškola HÍLEK STK Senica, s.r.o 1 1 320 EUR
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 1 5 599 EUR
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o. 1 13 998 EUR
HP kontrol s.r.o. 1 300 EUR
OPAlight media online s.r.o. 5 6 490 EUR
PROFIS, spol. s r.o. 1 183 EUR
SecuriLas, s.r.o. 1 9 882 EUR
SLOVDEKRA s.r.o. 5 69 868 EUR
3J s. r. o. 1 165 EUR
BTS-PO, s.r.o. 1 325 EUR
DIAFAN, s.r.o. 1 2 550 EUR
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 1 292 EUR
REVIZ-DETVA s.r.o. 2 695 EUR
ELPO, s.r.o. 1 947 EUR
Ing. Jozef Jenčík 1 689 EUR
Denis Kandela - REVYT 1 490 EUR
RIA, spol. s r.o. 1 1 580 EUR
ORS service s.r.o 1 0 EUR
Applipower, s.r.o. 2 29 650 EUR
E-BA, s.r.o. 2 2 500 EUR
Jaroslav Prekop AUTOŠKOLA 3 11 422 EUR
Auto CT, s.r.o. 4 11 844 EUR
Jozef Šupica 1 2 800 EUR
hukoflek group, s. r. o. 2 1 845 EUR
BALÁŽIK-SK s.r.o. 1 779 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 2 4 996 EUR
ATECA s. r. o. 1 2 458 EUR
HAS centrum s.r.o. 1 57 500 EUR
EXPYRO, s.r.o. 2 775 EUR
STK s.r.o. ČADCA 1 1 124 EUR
PYROBOSS, s.r.o. 1 233 EUR
VAMAX, s.r.o. 1 780 EUR
KODRETA Štefanov spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: KODRETA Štefanov s.r.o. 14 14 379 EUR
STK Rybany, s.r.o. 4 13 120 EUR
Igor Janáč - HAS centrum 15 11 995 EUR
STOLAMED PLUS, s. r. o. 64 29 322 EUR
B - Stavmont s. r. o. 1 2 399 EUR
Tibor Holčík - AUTOKLINIKA 1 447 EUR
Ing. Ján Ožvoldík - ROTEX-JO 1 1 000 EUR
PSVP SLOVAKIA s.r.o. 1 23 100 EUR
ROTOS - STK a.s. 1 174 911 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia, odstraňovanie nedostatkov a pohotovostná služba na zariadení plynovej kotolne Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 60 000 60000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
STK a EK na vozidlách N2, N3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 320 1320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 158 3158.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 534 3533.9 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 159 3158.86 EUR 2016 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 838 2837.62 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická a emisná kontrola Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky, opakované úradné skúšky, údržba vysokonapäťových transformačných staníc. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 17 496 17496.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné skúšky tlakových a plynových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 392 392.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 835 2834.8 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2, N3G, N3 a O2, O3, O4 v roku 2016 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100 2100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia hydraulických záchranných zariadení LUCAS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 950 2950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia zlaňovacej výstroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 950 2950.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostno-technická služba, ochrana pred požiarmi, výkon pracovnej zdravotnej služby a kontroly, opravy, plnenie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 157 440 157440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevedenie technických a emisných kontrol zmiešaného vozového parku vozidiel na rok 2017 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Základná škola s materskou školou Cinobaňa 200 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná technická a emisná kontrola vozidla kategórie N2-9ks;N3-10ks;N3G-9ks;O1-3ks;O2-3ks;M1-3ks;N2G-1ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 700 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Bezpečnostno-technická služba, ochrana pred požiarmi, výkon pracovnej zdravotnej služby a kontroly, opravy, plnenie a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 157 440 157440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 923 2922.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Ročná kontrola detských ihrísk Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej požiarnej signalizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 968 967.7 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné kontroly a prehliadky drobných elektrických epotrebičovprehlaidky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000 4000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení a regulačnej stanice plynu Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 256 1255.93 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej požiarnej signalizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 130 3129.83 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 989 1988.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 845 3844.53 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky kompresorov primárneho a náhradného chladenia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 026 4025.64 EUR 2017 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 629 4629.49 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 386 10386.0 EUR 2017 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 428 4428.2 EUR 2017 Služby Nie 1
STK a EK Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 026 4025.64 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie trafostanice Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 904 904.44 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení v zmysle Prílohy č.7 k vyhláške č.508/2009 Z.z. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 348 9348.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650 1650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 099 2099.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 783 783.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 50 50.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 80.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízia železobetónového monolitického 5-zložkového štvorprieduchového komína Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 179 1178.76 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 622 622.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550 550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 332 332.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 323 323.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 399 399.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498 497.54 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 315 315.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a revízie hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a tlakové skúšky prenosných a pojazdných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 300 8300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov Centrum výcviku Lešť 14 710 14709.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 300 3300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 350 4350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
STK a EK I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 932 3932.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 420 2420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola tachografov II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 450 450.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 817 3817.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 040 5040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 800 5800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110 110.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Ročná periodická kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 1100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 765 765.0 EUR 2018 Služby Nie 1
STK a EK II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 484 2483.7 EUR 2018 Služby Nie 1
STK a EK III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 334 2333.75 EUR 2018 Služby Nie 1
STK a EK I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 932 3932.06 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410 410.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 010 1010.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 900.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 162 4161.58 EUR 2018 Služby Nie 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
STK a EK III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 109 4108.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 280 2280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola - revízia prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 922 922.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola - revízia prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 112 112.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 327 326.84 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 850 1850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380 380.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 553 552.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 175 175.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 111 110.81 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 388 388.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150 1150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 782 781.96 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly prenosných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 359.71 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 102 102.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213 212.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly a revízie hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 850 850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 418 2417.55 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700 700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontroly prenosných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 560 559.86 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 324 324.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola - revízia prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 235 1234.55 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 149 148.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia lezeckej a zlaňovacej súpravy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 441 441.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 273 273.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 1800.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 577 1576.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 871 871.34 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 401 401.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava hasiacich prístrojov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 598 4598.32 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 057 1056.9 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných HP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 089 1088.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola - revízia prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 466 465.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 688 687.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 317 317.0 EUR 2020 Služby Nie 1
STK a EK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 359 359.05 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly a revízie hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990 990.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 727 727.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 620 620.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 114 113.68 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola a revízia hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 132.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 1100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 750 749.76 EUR 2020 Služby Nie 1
STK a EK Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 67 067 67067.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 280 280.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 199 198.56 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 549 549.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165 165.47 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 306 1306.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 040 1040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 450 1450.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Periodická funkčná skúška a kontrola technického stavu súpravy indikačného zariadenia na detekciu úniku ropných látok Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 060 1060.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie drobných spotrebičov Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 5 320 5320.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie Securiton - SecuriFire 2000 SCP 2010 Úrad vlády Slovenskej republiky 11 880 11880.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Hlavná ročná kontrola detských ihrísk a FIT prvkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 800 5800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 100 2100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 108 108.4 EUR 2021 Služby Nie 1
Pozáručný servis, pravidelné profylaktické prehliadky a spotrebný materiál do frankovacích strojov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 23 100 23100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Technické a emisné kontroly pre potreby MHD Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 213 763 213763.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Profylaktické prehliadky náhradných zdrojov Centrum výcviku Lešť 21 024 21024.43 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 120 120.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Kontroly hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100 1100.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 828 828.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
STK a EK I. - cestmajsterstvo Myjava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 423 1422.5 EUR 11. Máj 2021 14. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-11 00:00:00 UTC 2021-05-14 10:00:00 UTC
STK a EK I. - cestmajsterstvo Myjava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 423 1422.5 EUR 18. Máj 2021 20. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-18 00:00:00 UTC 2021-05-20 10:00:00 UTC
STK a EK I. - cestmajsterstvo Myjava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 423 1422.5 EUR 25. Máj 2021 28. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-25 00:00:00 UTC 2021-05-28 09:00:00 UTC
STK a EK II. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 499 5499.17 EUR 17. Jún 2021 21. Jún 2021 Neuvedené 2021-06-17 00:00:00 UTC 2021-06-21 10:00:00 UTC
STK a EK III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 971 2970.9 EUR 7. Júl 2021 9. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-07 00:00:00 UTC 2021-07-09 14:00:00 UTC
STK a EK III. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 971 2970.9 EUR 13. Júl 2021 15. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-13 00:00:00 UTC 2021-07-15 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×