CPV kód

71351000-3

Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 650 400 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 43 680 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 159 167 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 22 5 005 929 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 164 540 EUR
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 2 131 137 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 1 767 862 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 18 6 532 536 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
GEO Slovakia, s.r.o. 5 826 595 EUR
ENVIGEO, a.s. 9 2 234 742 EUR
T M G , a.s. 2 961 013 EUR
PHOTOMAP, s.r.o. 3 1 292 901 EUR
GEOFOS, s.r.o. 1 68 347 EUR
Geoexperts, spol. s r.o. 1 43 680 EUR
ÚJV Řež, a. s. 1 216 800 EUR
HES – COMGEO spol. s r.o. 1 138 274 EUR
AQUATEST a.s. 1 81 500 EUR
GEOKONTAKT, s.r.o. Košice 5 826 595 EUR
ESPRIT spol. s r.o. 1 1 767 862 EUR
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. 1 159 167 EUR
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. 5 1 337 733 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 216 800 EUR
DECOM, a.s. 1 216 800 EUR
Progres CAD Engineering, s.r.o. 4 1 340 054 EUR
GEODETICCA VISION, s.r.o. 2 1 237 168 EUR
Geokancelária,s.r.o. 4 1 324 680 EUR
IN SITU P & R s.r.o. 1 164 540 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
D1 Dubná Skala - Turany, GTM počas prevádzky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 000 40000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Projekt okamžitých protihavarijných opatrení v k. ú. Kraľovany Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 193 560 193560.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách okresu Prievidza Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 961 014 961014.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 767 862 1767862.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Údržba a udržateľnosť monitorovacej siete Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 332 274 332274.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
IPR I00TUND20008 Hlbinné úložisko - výber lokality, 2. etapa - 1. časť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 216 800 216800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 209 200 1209200.0 EUR 2018 Služby Nie 5
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 165 864 165864.0 EUR 2018 Služby Nie 6
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 91 063 91063.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Záchrana národnej prírodnej pamiatky Technická univerzita v Košiciach 192 865 192865.27 EUR 2016 Služby Nie 1
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond realizované z projektu OP KŽP "Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemných vôd" Slovenský hydrometeorologický ústav 181 333 181333.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prieskumné hydrogeologické vrty, hydrodynamické skúšky a geofyzikálne práce Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 209 116 1209116.0 EUR 2018 Služby Áno 2
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 1. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 244 227 244227.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 774 195 774195.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Vybudovanie monitorovacej siete na zosuvných územiach Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 774 195 774195.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 131 137 131137.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 454 986 454986.0 EUR 2020 Služby Áno 2
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 151 158 151158.0 EUR 2020 Služby Nie 3
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 37 400 37400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 132 118 132118.0 EUR 2021 Služby Nie 3

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond) Slovenský hydrometeorologický ústav 4 892 501 4892501.15 EUR 17. December 2018 21. Január 2019 Áno 2018-12-17 00:00:00 UTC 2019-01-21 10:00:00 UTC
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond Slovenský hydrometeorologický ústav 131 200 131200.0 EUR 14. Máj 2021 31. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-14 00:00:00 UTC 2021-05-31 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×