CPV kód

71319000-7

Služby znalcov (expertíza)

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 62 226 127 EUR
Mesto Žilina 135 19 633 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 16 197 700 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 388 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 288 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 91 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 35 26 882 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 80 000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 10 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ÚEOS – Komercie, a.s. 7 151 000 EUR
Ing. Blažej Nagyidai 1 16 000 EUR
Ing. Miloš Kovaľ 2 23 000 EUR
Ing. Faško Cyril 1 45 500 EUR
Ing. Robert Gombár 1 35 500 EUR
Ing. Jozef Oravkin 1 24 500 EUR
Ing. Miloš Encinger 1 10 000 EUR
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 1 33 500 EUR
Ing. Jozef Ďuriš 1 1 500 EUR
Ing. Priška Pavlíková 1 3 000 EUR
Ing. Marta Odokienková 1 4 500 EUR
Ing. Ján Víťazka 1 4 000 EUR
Ing. Pavol Jurkovič 1 3 000 EUR
Ing. Jozef Žuffa 1 4 000 EUR
Ing. Peter Makóni 1 6 500 EUR
Ing. Ladislav Nagydai 1 7 500 EUR
Ing. Ján Zachar 1 6 000 EUR
Ing. Ladislav Nagy 1 4 500 EUR
Ing. Dušan Kvaska 1 4 200 EUR
Ing. Juraj Talian, PhD. 15 6 398 EUR
FINDEX, s.r.o. 9 12 605 EUR
PATRIA s r.o. 3 480 EUR
Ing.arch. Milan Haviar 9 7 704 EUR
PATRIA a.s. 5 825 EUR
KORUNA Finance s.r.o. 2 408 EUR
Ing. Juraj Grič - znalec 38 15 720 EUR
KOVAĽ Miloš, Ing. 7 1 655 EUR
Ing. Igor Niko NIKO 28 16 816 EUR
SEIPA, s.r.o. 1 520 EUR
Ing. Peter Juriga 1 50 EUR
Ing. Peter Martiška 8 6 050 EUR
ZNALEX, spol. s r.o. 2 15 745 EUR
Ing. Branislav Hajdučko 2 288 EUR
Jozef Rihák - Garáže Astra 2 60 000 EUR
SK ACTIVE, s.r.o. 1 10 000 EUR
Ing. Miloslav Ilavský, PhD. 1 82 EUR
Ing. Dušan Považan 1 165 EUR
Ing. Ľubomír Mičuda 18 3 447 EUR
Copytrend, s.r.o. 75 14 450 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 110 000 EUR 2014 Služby Nie 6
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 000 EUR 2014 Služby Nie 3
Znalecké posudky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik od 170 700 do 206 999 EUR 2015 Služby Nie 16
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 251 210 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie znaleckých posudkov vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov, stavieb, nájmov a vecných bremien MH Invest, s.r.o. 80 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 251 210 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 10 883 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 880 EUR 2017 Služby Nie 3
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 838 EUR 2017 Služby Nie 4
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecných bremien formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie výšky ročného nájomného pozemkov Mesto Žilina 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 294 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie výšky ročného nájomného pozemku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie reálnej zostatkovej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 180 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 524 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 430 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 530 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 150 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 525 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Ocenenie hodnoty štyroch akciových spoločností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 30 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 093 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 395 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 190 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 265 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 125 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 527 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 638 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 340 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 815 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 560 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 802 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecký posudok na výpočet hodnoty vozidla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 96 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 515 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 130 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 418 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 133 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 990 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 558 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 076 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 898 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 180 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 970 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 997 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 546 EUR 2017 Služby Nie 1
Znalecké posudky na výpočet hodnoty vozidiel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 192 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 023 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti a stanovenie výšky škody na vozidlách po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 228 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 895 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 320 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 334 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckých posudkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie ročného nájomného za pozemok formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 024 EUR 2017 Služby Nie 4
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena formou znaleckého posudku Mesto Žilina 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 1 318 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 2 080 EUR 2017 Služby Nie 4
Znalecké služby Hlavné mesto SR Bratislava 3 842 EUR 2017 Služby Nie 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×