CPV kód

71300000-1

Inžinierske služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 2 163 065 EUR
Mesto Trnava 1 49 230 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 521 220 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 44 577 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 664 022 756 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 549 798 EUR
Mesto Košice 1 54 756 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 120 EUR
Mesto Kežmarok 1 63 000 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 3 683 086 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 883 946 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 80 239 086 CZK
Slovenské elektrárne, a.s. 16 113 511 916 EUR
Obec Topoľníky 1 25 916 EUR
Reedukačné centrum 1 16 300 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 549 798 EUR
DAQE Slovakia s.r.o. 1 64 490 EUR
VUJE, a.s. 8 30 423 556 EUR
IPOS, s.r.o. 1 54 756 EUR
AXA Projekt s.r.o. 1 25 916 EUR
Environmental Institute, s.r.o. 3 2 285 215 EUR
EKOHYDROGEO spol. s r.o. 1 37 995 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 2 15 662 075 EUR
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 1 49 230 EUR
SGS Holding a.s. 2 28 972 220 EUR
GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEODET SNINA, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
EURO GEO, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEODETICCA, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
HPK engineering a.s. 1 63 000 EUR
ÚJV Řež, a. s. 1 80 239 086 CZK
KIP Brno, spol. s r.o 1 1 100 000 EUR
REAKTORTEST, s.r.o. 2 25 899 624 EUR
MVM, s.r.o. 1 883 946 EUR
Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o. 2 29 058 504 EUR
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
ŠKODA JS a.s 2 44 171 250 EUR
GEOLAND TOP, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
Progetto 10 S.c.r.l. 1 1 950 000 EUR
ANSALDO NUCLEARE SPA 1 1 951 000 EUR
GEOMETRA, s.r.o. 2 29 058 504 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 120 EUR
KIP Brno, spol. s r.o. 1 3 000 000 EUR
JSC RUSATOM SERVICE 1 4 787 340 EUR
ANSALDO NUCLEARE S.P.A. 1 750 366 EUR
Progressum, s.r.o. 1 17 917 EUR
GEODETIC, spol. s r.o. 1 15 563 500 EUR
GEOS Košice, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
Progres CAD Engineering, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEODETING s.r.o. 1 15 563 500 EUR
AQ-BIOS,s.r.o. 1 1 359 876 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 26 660 EUR
GEOTOP Košice, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
Ing. Tomáš Velebír 1 16 300 EUR
GeodetS s.r.o. 2 29 058 504 EUR
GEOPARTNER s.r.o. 2 29 058 504 EUR
EuroGeo - CADaster s.r.o. 1 15 563 500 EUR
TEKDAN spol. s r.o. 2 29 058 504 EUR
GEO3 TRENČÍN, s.r.o. 2 29 058 504 EUR
GEO-KOD, s.r.o. 2 29 058 504 EUR
GEOSPOL s.r.o. 2 29 058 504 EUR
GEODÉZIA UHLÍK s.r.o. 2 29 058 504 EUR
LUPO-GEO s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
Geodézia Bardejov, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GLOBING POPRAD s.r.o. 1 15 563 500 EUR
TRYSS s.r.o. 1 15 563 500 EUR
CYB, spol. s r. o. Spišská Nová Ves 1 15 563 500 EUR
G.K.T., spol. s r.o. 1 15 563 500 EUR
GeoComp-plus, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEOPRO SLOVAKIA s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GEOSPOL SLOVAKIA, s.r.o. 1 15 563 500 EUR
GIS – Bardejov s.r.o 1 15 563 500 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 42 000 EUR 2014 Služby Áno 1
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií Mesto Košice 85 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD Mesto Trnava 66 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Projekčné a inžinierske činnosti pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 80 239 086 CZK 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 1 100 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Dozor nad Kvalitou - podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie. Slovenské elektrárne, a.s. 4 980 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 883 946 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol. Slovenské elektrárne, a.s. 20 919 624 EUR 2016 Služby Nie 1
KOORDINÁCIA ROZHRANÍ JADROVEJ ELEKTRÁRNE TYPU VVER440-213 Slovenské elektrárne, a.s. 21 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 12 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY KOORDINÁCIE A RIADENIA PROJEKTU, INŽINIERSTVA, MONTÁŽE, SKÚŠOK A UVEDENIE DO PREVÁDZKY Slovenské elektrárne, a.s. 23 171 250 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre oblasť potrubí a stavieb konvenčnej a jadrovej časti MO 34 Slovenské elektrárne, a.s. 1 950 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 1 951 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 925 339 EUR 2015 Služby Áno 2
Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok Slovenské elektrárne, a.s. 1 210 373 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-2017 Slovenské elektrárne, a.s. 3 000 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizovanie, zmena a dopracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku – Dostavba a prestavba pre účely nízkoenergetickej viacúčelovej haly“ Mesto Kežmarok 63 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre spúšťanie počas fázy neaktívnych skúšok Slovenské elektrárne, a.s. 4 787 340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 750 366 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície Slovenské elektrárne, a.s. 2 662 661 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV - stavebný dozor Obec Topoľníky 25 916 EUR 2017 Služby Áno 1
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 249 220 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 359 876 EUR 2018 Služby Áno 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 2 500 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 272 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Posúdenie projektovej dokumentácie Ekonomická univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 54 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra“ Reedukačné centrum 43 500 EUR 2017 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 80 850 EUR 2017 Služby Nie 1
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD Slovenská správa ciest 64 490 EUR 2018 Služby Áno 1
I/10 Kolárovice (Čiakov) Slovenská správa ciest 98 575 EUR 2018 Služby Áno 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 6 000 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803 EUR 2019 Služby Áno 5
Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 833 333 EUR 2019 Služby Nie 1
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO Slovenské elektrárne, a.s. 5 529 302 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×