CPV kód

71300000-1

Inžinierske služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 2 163,065 EUR
Mesto Trnava 1 49,230 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 521,220 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 44,577 EUR
Mesto Košice 1 54,756 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 120 EUR
Mesto Kežmarok 1 63,000 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 3,683,086 EUR
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 883,946 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 80,239,086 CZK
Slovenské elektrárne, a.s. 14 101,982,614 EUR
Obec Topoľníky 1 25,916 EUR
Reedukačné centrum 1 16,300 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DAQE Slovakia s.r.o. 1 64,490 EUR
VUJE, a.s. 6 18,894,254 EUR
IPOS, s.r.o. 1 54,756 EUR
AXA Projekt s.r.o. 1 25,916 EUR
Environmental Institute, s.r.o. 3 2,285,215 EUR
EKOHYDROGEO spol. s r.o. 1 37,995 EUR
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 1 98,575 EUR
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 1 49,230 EUR
HPK engineering a.s. 1 63,000 EUR
ÚJV Řež, a. s. 1 80,239,086 CZK
KIP Brno, spol. s r.o 1 1,100,000 EUR
REAKTORTEST, s.r.o. 2 25,899,624 EUR
MVM, s.r.o. 1 883,946 EUR
ŠKODA JS a.s 2 44,171,250 EUR
Progetto 10 S.c.r.l. 1 1,950,000 EUR
ANSALDO NUCLEARE SPA 1 1,951,000 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 120 EUR
KIP Brno, spol. s r.o. 1 3,000,000 EUR
JSC RUSATOM SERVICE 1 4,787,340 EUR
ANSALDO NUCLEARE S.P.A. 1 750,366 EUR
Progressum, s.r.o. 1 17,917 EUR
AQ-BIOS,s.r.o. 1 1,359,876 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 26,660 EUR
Ing. Tomáš Velebír 1 16,300 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochrana tranzhraničných zdrojov pitných vôd (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 42,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií Mesto Košice 85,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Rekonštrukcia objektu bývalej ZŠ na Mozartovej ulici č. 10, Trnava - spracovanie PD Mesto Trnava 66,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Projekčné a inžinierske činnosti pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 80,239,086 CZK 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 1,100,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Dozor nad Kvalitou - podpora výkonu činnosti Riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek a kontrola Sprievodnej technickej dokumentácie. Slovenské elektrárne, a.s. 4,980,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Horná Ždaňa - lokalita Oslany" Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 883,946 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol. Slovenské elektrárne, a.s. 20,919,624 EUR 2016 Služby Nie 1
KOORDINÁCIA ROZHRANÍ JADROVEJ ELEKTRÁRNE TYPU VVER440-213 Slovenské elektrárne, a.s. 21,000,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky v závode Atómové elektrárne Bohunice a závode Atómové elektrárne Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 12,000,000 EUR 2014 Služby Nie 1
SLUŽBY KOORDINÁCIE A RIADENIA PROJEKTU, INŽINIERSTVA, MONTÁŽE, SKÚŠOK A UVEDENIE DO PREVÁDZKY Slovenské elektrárne, a.s. 23,171,250 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre oblasť potrubí a stavieb konvenčnej a jadrovej časti MO 34 Slovenské elektrárne, a.s. 1,950,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 1,951,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách (EVO) Výskumný ústav vodného hospodárstva 925,339 EUR 2015 Služby Áno 2
Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok Slovenské elektrárne, a.s. 1,210,373 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-2017 Slovenské elektrárne, a.s. 3,000,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Aktualizovanie, zmena a dopracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku – Dostavba a prestavba pre účely nízkoenergetickej viacúčelovej haly“ Mesto Kežmarok 63,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre spúšťanie počas fázy neaktívnych skúšok Slovenské elektrárne, a.s. 4,787,340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Inžinierske činnosti pre manažment fyzických a funkčných rozhraní konvenčnej a jadrovej časti Mochovce 3 a 4 blok Slovenské elektrárne, a.s. 750,366 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vyhodnotenie ožarovacej sady R43 ZPOV 4. bloku JE BO po 7 rokoch expozície Slovenské elektrárne, a.s. 2,662,661 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV - stavebný dozor Obec Topoľníky 25,916 EUR 2017 Služby Áno 1
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch, z ktorej sú vyrobené puzdrá zásobníka KZ-48 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 249,220 EUR 2018 Služby Nie 1
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II Výskumný ústav vodného hospodárstva 1,359,876 EUR 2018 Služby Áno 1
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce Slovenské elektrárne, a.s. 2,500,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 272,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Posúdenie projektovej dokumentácie Ekonomická univerzita v Bratislave 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 54,590 EUR 2017 Služby Nie 1
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra“ Reedukačné centrum 43,500 EUR 2017 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 80,850 EUR 2017 Služby Nie 1
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD Slovenská správa ciest 64,490 EUR 2018 Služby Áno 1
I/10 Kolárovice (Čiakov) Slovenská správa ciest 98,575 EUR 2018 Služby Áno 1