CPV kód

66515200-5

Poistenie majetku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 185 000 EUR
Mesto Poprad 2 156 498 EUR
Mesto Žilina 6 706 665 EUR
Žilinský samosprávny kraj 22 3 230 336 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 132 861 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 359 558 EUR
Mesto Nitra 2 333 155 EUR
Trnavský samosprávny kraj 10 3 583 182 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 116 652 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 32 606 495 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 6 398 995 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 94 126 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 29 22 515 143 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 126 069 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 126 661 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 3 47 737 854 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 540 078 EUR
Mesto Šaľa 2 173 629 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 23 355 897 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 59 056 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 367 186 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 17 30 162 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 11 574 EUR
Mesto Trenčín 14 77 095 EUR
Mesto Sereď 5 232 639 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 100 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 6 898 273 EUR
Národný onkologický ústav 2 340 651 EUR
MH Invest II, s.r.o. 2 17 380 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 4 366 439 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 26 31 017 361 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 44 32 776 931 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 32 2 681 615 EUR
Generali Poisťovňa a.s. 3 3 013 408 EUR
ČSOB Poisťovňa a.s. 3 27 317 EUR
HDI Versicherung AG 2 25 788 EUR
MSIG Insurance Europe AG 2 25 788 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 16 195 546 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 2 25 788 EUR
Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A., pobočka poisťovne členského štátu 1 15 900 EUR
AMG Security s.r.o. 1 59 056 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 7 546 215 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 19 26 470 815 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 638 722 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 4 16 826 522 EUR
Colonnade Insurance S.A. 1 4 080 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 4 797 679 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81 852 EUR 2016 Služby Nie 6
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 23 127 EUR 2014 Služby Áno 1
Poistenie majetku MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18 800 EUR 2014 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti Mesto Nitra 190 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Poprad 90 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku mesta Šaľa Mesto Šaľa 85 969 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesto Trenčín 136 261 EUR 2014 Služby Nie 14
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) od 100 000 do 140 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 117 644 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ústredia NBS a expozitúr v Banskej Bystrici a Košiciach a objektov na Tomášikovej č. 28/a, Vazovovej č. 2 a Cukrovej č. 8 v Bratislave NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 175 300 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Národný onkologický ústav 190 198 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie budov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku od 21 800 do 29 800 EUR 2016 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Žilina 190 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 1 219 363 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189 439 EUR 2014 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 203 487 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 303 462 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 792 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 021 505 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 220 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150 081 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie majetku Fakultná nemocnica Trnava 359 558 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 150 460 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 175 157 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku Dátového centra Centrum vedecko-technických informácií SR 76 130 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 1 630 830 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 177 511 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 016 960 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 099 910 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 140 809 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 133 408 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14 855 602 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110 827 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj 126 661 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 987 620 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie nehnuteľností spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci regionálneho operačného programu Žilinský samosprávny kraj 444 416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 287 582 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102 858 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55 077 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 132 861 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 279 423 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 144 586 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 179 472 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 106 557 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6 898 273 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168 378 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 125 EUR 2015 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107 723 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 166 082 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Mesto Šaľa 96 009 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 150 339 EUR 2017 Služby Nie 2
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Mesto Nitra 180 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 318 868 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 108 602 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 460 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 110 353 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 436 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230 111 EUR 2018 Služby Nie 7
Poistenie majetku právnických osôb Hlavné mesto SR Bratislava 59 056 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 757 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Poprad 92 743 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 299 085 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 337 299 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 16 441 126 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Národný onkologický ústav 193 895 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8 925 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 167 756 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 196 693 EUR 2019 Služby Nie 2
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií Mesto Sereď 144 956 EUR 2019 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 797 679 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 55 763 EUR 2018 Služby Nie 4

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×