CPV kód

66515200-5

Poistenie majetku

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 185,000 EUR
Mesto Poprad 2 156,498 EUR
Mesto Žilina 3 337,189 EUR
Žilinský samosprávny kraj 22 3,230,336 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1,132,861 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 359,558 EUR
Mesto Nitra 2 333,155 EUR
Trnavský samosprávny kraj 8 3,247,670 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 116,652 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 32 606,495 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 6,398,995 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 94,126 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 29 22,515,143 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 126,069 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 126,661 EUR
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 14,855,602 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 540,078 EUR
Mesto Šaľa 2 173,629 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 8,962,860 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 59,056 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 367,186 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 16,910 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 11,574 EUR
Mesto Trenčín 14 77,095 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2,100 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 6,898,273 EUR
Národný onkologický ústav 1 146,756 EUR
MH Invest II, s.r.o. 1 8,690 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 3 172,544 EUR
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 25 26,219,682 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 44 32,776,931 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 26 2,176,292 EUR
Generali Poisťovňa a.s. 3 3,013,408 EUR
ČSOB Poisťovňa a.s. 3 27,317 EUR
HDI Versicherung AG 2 25,788 EUR
MSIG Insurance Europe AG 2 25,788 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 4 184,718 EUR
Wüstenrot poisťovňa a.s. 2 25,788 EUR
Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A., pobočka poisťovne členského štátu 1 15,900 EUR
AMG Security s.r.o. 1 59,056 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 6 537,525 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12 5,061,830 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 638,722 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 124,928 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 81,852 EUR 2016 Služby Nie 6
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 23,127 EUR 2014 Služby Áno 1
Poistenie majetku MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 18,800 EUR 2014 Služby Nie 3
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti Mesto Nitra 190,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Mesto Poprad 90,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku mesta Šaľa Mesto Šaľa 85,969 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Mesto Trenčín 136,261 EUR 2014 Služby Nie 14
Rámcová dohoda o poistení majetku, vozidiel, hospodárskych zvierat, poľnohospodárskych plodín a osôb Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) od 100,000 do 140,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 117,644 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ústredia NBS a expozitúr v Banskej Bystrici a Košiciach a objektov na Tomášikovej č. 28/a, Vazovovej č. 2 a Cukrovej č. 8 v Bratislave NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 175,300 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Národný onkologický ústav 190,198 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie budov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku od 21,800 do 29,800 EUR 2016 Služby Áno 1
Poisťovacie služby Mesto Žilina 190,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 134,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 1,219,363 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 189,439 EUR 2014 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 203,487 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 303,462 EUR 2016 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102,792 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,021,505 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102,220 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 150,081 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie majetku Fakultná nemocnica Trnava 359,558 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,150,460 EUR 2014 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 175,157 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku Dátového centra Centrum vedecko-technických informácií SR 76,130 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 1,630,830 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 177,511 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,016,960 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,099,910 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 140,809 EUR 2015 Služby Nie 1
Poistenie v podmienkach Slovenského vodohospodáskeho podniku š.p. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 133,408 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistná zmluva na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 14,855,602 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102,858 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 110,827 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Trenčiansky samosprávny kraj 126,661 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 185,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku v správe Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2,987,620 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie nehnuteľností spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci regionálneho operačného programu Žilinský samosprávny kraj 444,416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 287,582 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 102,858 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 55,077 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1,132,861 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 279,423 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku Centrum vedecko-technických informácií SR 144,586 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4,179,472 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 106,557 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Poistenie majetku ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 6,898,273 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 168,378 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107,125 EUR 2015 Služby Nie 2
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 107,723 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 166,082 EUR 2017 Služby Nie 1
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Mesto Šaľa 96,009 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné poistenie pre mesto Žilina Mesto Žilina 150,339 EUR 2017 Služby Nie 2
POISTENIE MAJETKU A POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU Mesto Nitra 180,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 318,868 EUR 2015 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 108,602 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5,460 EUR 2017 Služby Nie 1
Poisťovacie služby Žilinský samosprávny kraj 110,353 EUR 2015 Služby Nie 2
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16,436 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné poistenie Univerzitná nemocnica Martin 230,111 EUR 2018 Služby Nie 7
Poistenie majetku právnických osôb Hlavné mesto SR Bratislava 59,056 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnickej osoby MH Invest II, s.r.o. 8,757 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu Mesto Poprad 92,743 EUR 2018 Služby Nie 1
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5,299,085 EUR 2018 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o poistení TTSK Trnavský samosprávny kraj 337,299 EUR 2015 Služby Nie 1