CPV kód

66000000-0

Finančné a poisťovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 2 167 236 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 5 528 245 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 504 668 EUR
Mesto Trnava 1 386 082 EUR
Mesto Rožňava 1 61 868 EUR
Mesto Rajec 1 522 440 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 10 4 105 553 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 2 317 678 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 24 3 749 124 EUR
Mesto Trebišov 1 584 204 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 77 985 EUR
Obec Lehnice 1 43 309 EUR
National Development Fund II., a.s. 14 168 556 275 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Union poisťovňa, a.s. 3 734 647 EUR
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 12 3 612 589 EUR
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 6 1 875 011 EUR
UNIQA poisťovňa a.s. 6 1 353 292 EUR
Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 1 77 985 EUR
Tatra-Leasing, s.r.o. 1 61 868 EUR
Limerock Advisory, s. r. o. 1 4 538 400 EUR
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 9 6 662 735 EUR
LeasePlan Slovakia, s. r. o. 1 161 260 EUR
BKS-Leasing s. r. o. 1 584 204 EUR
Všeobecná úverová banka a.s. 1 522 440 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 5 4 193 441 EUR
PREMIUM Insurance Company Limited 1 208 920 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 1 1 800 000 EUR
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 1 32 100 000 EUR
Radúz Motáň 1 2 232 100 EUR
Vratko Čársky 1 2 232 100 EUR
Peter Perutka 1 2 232 100 EUR
InfraPartners Management s.r.o. 1 3 378 375 EUR
CEE Capital Management, a. s. 1 4 158 000 EUR
OTP Bank Slovensko, a.s. 1 78 870 000 EUR
Tomáš Bél 1 4 538 400 EUR
Gabriel Horváth 1 4 538 400 EUR
Crowdberry a.s. 1 4 538 400 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 11 700 000 EUR
Towarzystwo Inwestycji Spoleczno-Ekonomicznych SA 1 11 700 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Financovanie stroja na recyklovanie asfaltu Mesto Rožňava 47 600 EUR 2014 Služby Nie 1
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu a poistenie vozidiel . Obec Lehnice 46 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 63 988 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel Mesto Trnava 386 082 EUR 2015 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 035 EUR 2015 Služby Nie 3
Spätný lízing techniky Mesto Trebišov 584 204 EUR 2014 Služby Nie 1
STREDNODOBÝ ÚVER Mesto Rajec 522 440 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 212 EUR 2015 Služby Nie 2
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 64 129 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Nitriansky samosprávny kraj 2 167 236 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcové dohody na poskytnutie poistných služieb Banskobystrický samosprávny kraj 1 810 329 EUR 2015 Služby Nie 3
Poistenie CZO 2017 Mesto Žiar nad Hronom 28 331 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018 Trenčiansky samosprávny kraj 317 073 EUR 2017 Služby Nie 3
Poistenie 2018-2020 Mesto Žiar nad Hronom 289 347 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Úver s rozdelením portfóliového rizika (Portfolio risk sharing loan) National Development Fund II., a.s. 1 800 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel Slovenský pozemkový fond 78 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) National Development Fund II., a.s. 32 100 000 EUR 2018 Služby Áno 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 765 015 EUR 2018 Služby Nie 3
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie National Development Fund II., a.s. 9 768 475 EUR 2018 Tovary Áno 3
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu Banskobystrický samosprávny kraj 161 260 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022 Trenčiansky samosprávny kraj 2 309 409 EUR 2018 Služby Nie 4
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023) LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 504 668 EUR 2019 Služby Nie 1
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel Banskobystrický samosprávny kraj 64 825 EUR 2018 Služby Nie 3
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov National Development Fund II., a.s. 78 870 000 EUR 2019 Služby Áno 1
Poskytnutie poisťovacích služieb. Žilinský samosprávny kraj 3 096 295 EUR 2019 Služby Nie 2
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov National Development Fund II., a.s. 13 615 200 EUR 2019 Služby Áno 3
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku National Development Fund II., a.s. 11 700 000 EUR 2019 Služby Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×