CPV kód

65200000-5

Rozvod plynu a súvisiace služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 29 366 EUR
Slovenská správa ciest 1 90 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16 278 728 000 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 764 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 5 830 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 10 31 307 451 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 2 000 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 30 31 124 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 4 404 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 5 685 EUR
IUVENTA 2 1 298 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 5 940 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 2 140 000 EUR
eustream, a.s. 3 31 032 000 EUR
Dalkia Industry Žiar na Hronom, a.s. 2 61 450 EUR
Veolia Energia Slovakia, a.s. 5 10 919 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 4 82 940 000 EUR
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 44 000 EUR
Východoslovenská distribučná, a.s. 4 82 940 000 EUR
SPP - distribúcia , a.s. 4 29 908 000 EUR
GLOBAL ENERGY, s.r.o. 1 30 000 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 5 82 940 001 EUR
K-KONTROL, spol. s r.o. 1 650 EUR
Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA 8 16 027 EUR
Karol Škrina - REPOZ 2 1 247 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 7 3 272 EUR
REVIZ-DETVA s.r.o. 11 6 152 EUR
Michal Servátka Aquel M.S Servis 1 770 EUR
Denis Kandela - REVYT 17 16 911 EUR
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. 2 6 900 EUR
Rudolf Masár - RM Kontrol 1 155 EUR
DUAL D+A, s. r. o. 1 999 EUR
Plynoinštala, s.r.o. 1 4 404 EUR
GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 17 18 095 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 70 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby Title Transfer Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť od 2 000 do 180 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode - Dalkia Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 30 450 EUR 2014 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Airport Bratislava Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 44 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Chirana Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 70 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode Veolia Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 31 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúcia zemného plynu na vstupnom bode GLOBAL ENERGY Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 30 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete a prepravu plynu a pre pripojenie k prepravnej sieti Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 1 000 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Prístup do prepravnej siete zemného plynu, preprava zemného plynu a poskytovanie služby Title Transfer Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 10 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 EUR 2015 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 212 000 EUR 2017 Služby Nie 4
odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 685 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc IUVENTA 2 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačnej stanice plynu a rozvodov plynu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 500 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 458 EUR 2016 Služby Nie 1
odborná prehliadka výmeníkovej stanice Ekonomická univerzita v Bratislave 208 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 666 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie ročnej odbornej prehliadky tlakových nádob Slovenská správa ciest 90 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie vykonávania pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových počas prevádzky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob. Ekonomická univerzita v Bratislave 2 700 EUR 2016 Služby Nie 1
odb. prehliadka reg. stanice plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 467 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a plynových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 322 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 650 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových a tlakových zariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení a odborné prehliadky tlakových nádob stabilných (TNS) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených tlakových zariadení, podľa platnej legislatívy, vrátane predloženia správy o vykonaní predmetných úkonov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 450 EUR 2016 Služby Nie 1
odb. prehliadka reg. stanice plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 600 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 852 EUR 2016 Služby Nie 1
odborné prehliadky a servis plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 720 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravu rozvodov plynu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 985 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky VZT plynových zariadení a rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 228 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 408 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 278 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 162 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 808 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 283 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 354 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 330 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 034 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 002 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 678 EUR 2017 Služby Nie 1
Odboré prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 494 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 664 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 251 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie zákonných revízií na vyhradených technických zariadeniach plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní a výmenníkových staníc, vrátane zaškolenia obsluhy IUVENTA 900 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 744 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 296 EUR 2018 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary Ekonomická univerzita v Bratislave 1 160 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 720 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 140 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 020 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 020 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 432 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 510 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 2 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné technické prehliadky VZT kotolní, odborné prehliadky tlakových nádob a tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu Ekonomická univerzita v Bratislave 1 140 EUR 2018 Služby Nie 1
Ročné odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 340 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových zariadení rozvodov plynu a tlakových zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 400 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 716 EUR 2019 Služby Nie 1
odborné prehliadky a skúšky plynových kotolní a zariadení a odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary Ekonomická univerzita v Bratislave 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 2 667 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 650 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 146 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 709 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 836 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 739 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 014 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 618 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 329 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 501 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborný dozor nízkotlakovej plynovej kotolne V. triedy Ekonomická univerzita v Bratislave 5 190 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×