CPV kód

64100000-7

Poštové a doručovateľské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 10 841 490 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 500 000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 140 768 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 19 949 038 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 18 296 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 7 942 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 34 859 100 EUR
Výskumná agentúra 4 19 705 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenská pošta, a.s. 18 66 195 571 EUR
WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o. 2 140 768 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poštové služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 296 18296.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Univerzálne poštové služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100 24859100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786 8600786.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poštové služby pre úrad MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000 500000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 348 252 11348252.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 804 000 6804000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 15 232 15232.3 EUR 2017 Služby Nie 1
kuriérske služby Univerzitná nemocnica Bratislava 48 750 48750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 19 999 19999.4 EUR 2017 Služby Áno 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 9 650 9650.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 789 42789.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 20 000 19999.9 EUR 2018 Služby Áno 1
UNIVERZÁLNE POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10 000 000 10000000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 032 23032.0 EUR 2018 Služby Nie 1
kuriérske služby Univerzitná nemocnica Bratislava 100 050 100050.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 633 000 3633000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 9 530 9530.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 10 100 10100.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 338 669 338669.0 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×