CPV kód

64100000-7

Poštové a doručovateľské služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 6,846,789 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 500,000 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 42,440 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 19,949,038 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 18,296 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 0 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 2 34,859,100 EUR
Výskumná agentúra 2 19,705 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Slovenská pošta, a.s. 12 62,192,928 EUR
WORLD COURIER SLOVAK REPUBLIC s.r.o. 1 42,440 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poštové služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18,296 EUR 2014 Služby Áno 1
Univerzálne poštové služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24,859,100 EUR 2015 Služby Nie 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8,600,786 EUR 2015 Služby Nie 1
Poštové služby pre úrad MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poštové služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11,348,252 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6,804,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 25,000 EUR 2016 Služby Áno 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 15,232 EUR 2017 Služby Nie 1
kuriérske služby Univerzitná nemocnica Bratislava 48,750 EUR 2017 Služby Nie 1
Poštové a doručovateľské služby Výskumná agentúra 19,999 EUR 2017 Služby Áno 1
(3) Expedičné služby - časopis Centrum vedecko-technických informácií SR 9,650 EUR 2018 Služby Nie 1
Doručovanie dokladov formátu ID1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42,789 EUR 2018 Služby Nie 1
UNIVERZÁLNE POŠTOVÉ SLUŽBY Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 10,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1