CPV kód

63510000-7

Služby cestovných kancelárií a podobné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 954 583 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 12 010 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 900 000 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 2 3 800 000 EUR
Spojená škola 1 2 292 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 19 072 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
GLOBAMERICA, s.r.o. 1 1 900 000 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 1 1 900 000 EUR
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 1 900 000 EUR
SATUR TRAVEL a.s. 1 1 954 583 EUR
SATUR TRANSPORT a.s. 1 12 010 EUR
REKLAMA BA s. r. o. 1 2 292 EUR
FATRA SKI, s.r.o. 2 19 072 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 900 000 1900000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 900 000 900000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zájazd Francúzsko - Venaray les Laumes Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zájazd južné Čechy Spojená škola 2 400 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov školy Stredná zdravotnícka škola 10 886 10886.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy Stredná zdravotnícka škola 12 000 12000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov, reportingu, kontrolno-analytického systému a ostatných súvisiacich služieb príslušníkov rezortu obrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 000 2000000.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Zabezpečenie leteniek, ostatných cestovných lístkov a s nimi súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 400 000 2400000.0 EUR 10. Október 2016 14. November 2016 Nie 2016-10-10 00:00:00 UTC 2016-11-14 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×