CPV kód

60112000-6

(1) Služby verejnej cestnej dopravy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 304,815,109 EUR
Mesto Levice 1 8,531,250 EUR
Mesto Prievidza 1 46,469,695 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 1,443,880 EUR
Mesto Šaľa 1 1,908,480 EUR
Mesto Senec 1 1 EUR
Mesto Dolný Kubín 1 5,392,237 EUR
Mesto Veľký Meder 1 142,600 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 1 120,000 EUR
Mesto Snina 1 0 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SAD Dunajská Streda 1 142,600 EUR
Xlinebus, s.r.o. 1 120,000 EUR
Marcela Galandová – Gameco 1 0 EUR
ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť 3 315,254,839 EUR
SAD Prievidza a.s. 1 46,469,695 EUR
ARRIVA Liorbus, a.s. 1 5,392,237 EUR
Slovak Lines, a.s. 1 1 EUR
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť 1 1,443,880 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie verejnej cestnej dopravy medzi mestami Veľký Meder a Gyor Mesto Veľký Meder 110,980 EUR 2014 Služby Áno 1
Nepravidelná autobusová preprava pre Umelecký súbor Lúčnica Umelecký súbor Lúčnica 120,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Prevádzkovanie MHD v meste Snina Mesto Snina 133,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Nitrianskom samosprávnom kraji Nitriansky samosprávny kraj 304,815,109 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa Mesto Šaľa 1,908,480 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín 5,392,237 EUR 2017 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava Senec Mesto Senec 523,712 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb vo verejnom záujme – pravidelná mestská autobusová doprava na území mesta Levice a jeho mestských častiach. Mesto Levice 8,531,250 EUR 2017 Služby Nie 1
Mestská autobusová doprava Mesto Žiar nad Hronom 1,440,880 EUR 2017 Služby Nie 1
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Prievidza a mesto Bojnice Mesto Prievidza 32,539,757 EUR 2018 Služby Nie 1