CPV kód

55300000-3

Reštauračné služby a podávanie jedál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 99 346 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 124 800 000 EUR
Mesto Levoča 5 256 969 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 27 5 683 551 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 366 170 EUR
Národná transfúzna služba SR 12 4 097 452 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 238 167 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 12 382 352 EUR
Dopravný úrad 12 476 498 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 129 000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 1 841 616 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 1 050 493 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 16 192 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 319 292 EUR
Slovenská národná knižnica 1 1 493 EUR
Mesto Krompachy 1 108 931 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 638 253 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 000 000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 17 24 452 479 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 11 369 019 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 2 122 753 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 35 875 EUR
Ústav hydrológie SAV 1 60 000 EUR
Stredná odborná škola 1 30 970 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 925 734 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 53 760 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 1 40 000 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 90 419 EUR
Mesto Tornaľa 2 52 680 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 411 840 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 7 588 763 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 47 703 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 666 712 EUR
Záchranná služba 2 1 249 212 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 701 602 EUR
Obec Prenčov 1 36 576 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 80 000 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 320 670 EUR
Slovenské technické múzeum 1 185 479 EUR
Okresný súd Pezinok 1 5 742 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1 024 129 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 0 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 115 525 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 2 803 815 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 186 990 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 97 526 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 61 887 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 1 62 186 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 813 003 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 2 369 423 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 2 80 057 EUR
Štátne divadlo Košice 3 638 935 EUR
Fond národného majetku Slovenskej republiky 1 40 000 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 47 500 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 95 011 EUR
Krajský súd v Trnave 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 37 289 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 3 EUR
Obec Smižany 1 184 500 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 113 715 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 193 974 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 344 195 EUR
Krajská prokuratúra 1 308 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 3 800 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 98 431 EUR
Okresný súd Rožňava 1 120 000 EUR
Krajská prokuratúra 1 440 000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 3 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 84 952 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 870 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 652 605 EUR
Okresný súd Bratislava I 16 3 809 418 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 513 418 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 361 924 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 6 787 618 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 7 960 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 490 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 23 497 EUR
Úrad vládneho auditu 2 364 044 EUR
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 1 17 851 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 114 66 404 004 EUR
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. 2 318 167 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 45 20 899 325 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 36 6 335 077 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 8 125 939 383 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 115 525 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 1 1 462 441 EUR
BerCash, s.r.o. 1 40 437 EUR
Du monde, s.r.o. 1 49 982 EUR
Radovan Krčula 1 1 493 EUR
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 930 024 EUR
Františka Nigrovičová - FANY 1 353 078 EUR
REKLAMA BA s. r. o. 1 7 960 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 16 192 EUR
PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 1 870 EUR
Ticket Service, s.r.o. 1 64 350 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 129 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov Stredná odborná škola dopravná 36 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – nákup stravných poukážok 2014 Ústav hydrológie SAV 60 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola 30 100 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov mesta Vysoké Tatry r. 2015 Mesto Vysoké Tatry 44 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave od 40 000 do 48 000 EUR 2015 Služby Nie 1
STRAVNÉ POUKÁŽKY PRE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA, Mesto Tornaľa 28 335 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu Kancelária prezidenta SR 80 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 115 525 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Štátny fond rozvoja bývania 186 674 EUR 2014 Služby Nie 1
Obstaranie stravovacích poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 96 960 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok Ekonomická univerzita v Bratislave 204 135 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 59 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 62 400 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok Fond národného majetku Slovenskej republiky 40 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Mestská časť Košice-Nad Jazerom 47 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov Obec Smižany 184 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 114 563 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 100 528 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 39 534 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava na roky 2015 - 2017 Okresný súd Rožňava 120 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik od 86 762 do 170 000 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Obec Prenčov 36 700 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa Mesto Tornaľa 24 334 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok SLUŽBA mestský podnik Stropkov 95 160 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Mesto Krompachy 107 520 EUR 2015 Služby Nie 1
"Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" Mesto Levoča 164 183 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36 480 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 39 000 EUR 2015 Služby Nie 1
CATERINGOVÉ SLUŽBY Slovenská národná knižnica 31 223 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov. Technické služby mesta Levoča 84 952 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 58 525 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318 044 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 369 423 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 731 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 25 368 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 800 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262 860 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 7 614 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 31 121 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 339 159 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 42 751 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266 200 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232 498 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 371 257 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 060 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 EUR 2015 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 318 529 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 871 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 302 719 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 888 102 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 124 468 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cateringové a súvisiace služby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 238 167 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 307 196 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 036 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 347 315 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov NÚCEM prostredníctvom stravovacích poukážok Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 320 670 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 513 418 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 28 630 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 46 287 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 950 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 664 587 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251 234 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101 943 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 220 655 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 344 800 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 30 306 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 25 421 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie služby - stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 36 999 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 24 933 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16 170 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 640 615 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 050 493 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 361 924 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok. Číslo zákazky v systéme EVO: 43.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 392 294 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov a darcov krvi Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1 362 860 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 876 586 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 591 636 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 308 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 652 608 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 41 967 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 739 256 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 337 737 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 106 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 411 840 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 638 253 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 371 281 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 813 003 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 688 823 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 250 482 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 648 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 673 162 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 373 685 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275 571 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117 454 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Okresný súd Pezinok 275 654 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 118 988 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 78 889 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 209 612 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 064 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11 262 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 356 796 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 714 461 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Metodicko-pedagogické centrum 1 841 616 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 536 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 53 936 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42 048 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 446 057 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 238 810 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 282 517 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 439 340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 32 691 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Záchranná služba 603 228 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 244 528 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38 397 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 26 152 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116 946 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2 222 097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1 542 947 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 290 847 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 667 790 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Univerzita Komenského v Bratislave 4 000 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 799 000 EUR 2015 Služby Nie 2
ZABEZPEČOVANIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 372 417 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 353 078 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 160 869 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 024 129 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 22 450 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 108 045 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 21 369 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32 532 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 372 962 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 60 657 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 285 492 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 928 597 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 110 787 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 909 589 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 52 193 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119 859 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 713 920 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49 343 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 269 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323 625 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 902 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 17 878 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 333 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 277 295 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 382 455 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 151 485 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 709 553 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 922 868 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 95 987 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 904 241 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 265 689 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 165 892 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB a jej súčastí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 319 292 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 100 000 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 164 579 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 661 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304 624 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 395 966 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 3 954 645 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 136 471 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 560 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 428 518 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 170 516 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 401 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 824 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 042 862 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173 910 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 347 573 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra 194 568 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie slávnostnej večere dňa 11.02.2016 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 750 EUR 2016 Služby Áno 1
Catering 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 272 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Catering na stretnutia jubilantov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Večera na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 080 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1 386 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 168 840 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40 759 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21 581 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 99 364 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94 620 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 179 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 708 483 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 649 876 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 199 997 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 105 889 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 17 856 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 13 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Slovenské technické múzeum 200 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 103 069 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 696 597 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 121 434 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 193 058 EUR 2019 Služby Nie 3
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109 507 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506 829 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111 595 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 402 597 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov Krajský súd v Bratislave 1 017 594 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok Krajský súd v Trnave 589 642 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×