CPV kód

55300000-3

Reštauračné služby a podávanie jedál

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 99,346 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 124,800,000 EUR
Mesto Levoča 5 256,969 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 21 5,387,426 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 366,170 EUR
Národná transfúzna služba SR 11 3,976,018 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 238,167 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 17 12,382,352 EUR
Dopravný úrad 12 476,498 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 129,000 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 1 1,841,616 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 1,050,493 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 16,192 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 319,292 EUR
Slovenská národná knižnica 1 1,493 EUR
Mesto Krompachy 1 108,931 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 638,253 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4,000,000 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 15 22,353,285 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 11,369,019 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 5 2,122,753 EUR
Stredná odborná škola dopravná 1 35,875 EUR
Ústav hydrológie SAV 1 60,000 EUR
Stredná odborná škola 1 30,970 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 6 925,734 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 53,760 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 1 40,000 EUR
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 2 90,419 EUR
Mesto Tornaľa 2 52,680 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 411,840 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 7 588,763 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 47,703 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 666,712 EUR
Záchranná služba 2 1,249,212 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 701,602 EUR
Obec Prenčov 1 36,576 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 80,000 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 320,670 EUR
Okresný súd Pezinok 1 5,742 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 1,024,129 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 1 115,525 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 2,803,815 EUR
Štátny fond rozvoja bývania 1 186,990 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 1 97,526 EUR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 1 61,887 EUR
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 1 62,186 EUR
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 813,003 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 2,369,423 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 2 80,057 EUR
Štátne divadlo Košice 1 506,829 EUR
Fond národného majetku Slovenskej republiky 1 40,000 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 47,500 EUR
SLUŽBA mestský podnik Stropkov 1 95,011 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 37,289 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 3 EUR
Obec Smižany 1 184,500 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 1 113,715 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 193,974 EUR
Krajská prokuratúra Nitra 2 344,195 EUR
Krajská prokuratúra 1 308,000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 3,800 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 98,431 EUR
Okresný súd Rožňava 1 120,000 EUR
Krajská prokuratúra 1 440,000 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 1 3 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 84,952 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1 870 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 652,605 EUR
Okresný súd Bratislava I 13 3,482,427 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 513,418 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 1 361,924 EUR
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 6,787,618 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 7,960 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 490 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 9,998 EUR
Úrad vládneho auditu 1 164,248 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 99 63,222,442 EUR
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. 2 318,167 EUR
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 42 20,787,116 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 35 6,300,722 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 8 125,939,383 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 115,525 EUR
CITY GASTRO s. r. o. 1 1,462,441 EUR
BerCash, s.r.o. 1 40,437 EUR
Du monde, s.r.o. 1 49,982 EUR
Radovan Krčula 1 1,493 EUR
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 8 930,024 EUR
Františka Nigrovičová - FANY 1 353,078 EUR
REKLAMA BA s. r. o. 1 7,960 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 1 16,192 EUR
PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 1 870 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 129,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre SOŠ dopravnú Prešov Stredná odborná škola dopravná 36,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – nákup stravných poukážok 2014 Ústav hydrológie SAV 60,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravné lístky Stredná odborná škola 30,100 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov mesta Vysoké Tatry r. 2015 Mesto Vysoké Tatry 44,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave od 40,000 do 48,000 EUR 2015 Služby Nie 1
STRAVNÉ POUKÁŽKY PRE ZAMESTNANCOV MESTSKÉHO ÚRADU TORNAĽA, Mesto Tornaľa 28,335 EUR 2016 Služby Nie 1
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb cateringu Kancelária prezidenta SR 80,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie celodenného stravovania pre pacientov CPLDZ Košice Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice 115,525 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov Štátny fond rozvoja bývania 186,674 EUR 2014 Služby Nie 1
Obstaranie stravovacích poukážok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 96,960 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok Ekonomická univerzita v Bratislave 204,135 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra 59,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania - stravovacie poukážky Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 62,400 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok Fond národného majetku Slovenskej republiky 40,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby hromadného stravovania Mestská časť Košice-Nad Jazerom 47,500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 3 EUR 2014 Služby Nie 1
Nákup stravných lístkov Obec Smižany 184,500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 114,563 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre Mestskú časť Košice-Sídlisko KVP Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 100,528 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 39,534 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava na roky 2015 - 2017 Okresný súd Rožňava 120,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik od 86,762 do 170,000 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok Obec Prenčov 36,700 EUR 2015 Služby Áno 1
Stravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa Mesto Tornaľa 24,334 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok SLUŽBA mestský podnik Stropkov 95,160 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Mesto Krompachy 107,520 EUR 2015 Služby Nie 1
"Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" Mesto Levoča 164,183 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 36,480 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešov 39,000 EUR 2015 Služby Nie 1
CATERINGOVÉ SLUŽBY Slovenská národná knižnica 31,223 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích lístkov. Technické služby mesta Levoča 84,952 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 58,525 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 318,044 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2,369,423 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38,731 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 25,368 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124,800,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 262,860 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 7,614 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 31,121 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 339,159 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 42,751 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 266,200 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 232,498 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6,371,257 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119,060 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Okresný súd Bratislava I 2,222,097 EUR 2015 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 318,529 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503,871 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 302,719 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2,222,097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 888,102 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 124,468 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Cateringové a súvisiace služby Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 238,167 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 307,196 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2,222,097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49,036 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 347,315 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov NÚCEM prostredníctvom stravovacích poukážok Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 320,670 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 513,418 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 28,630 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 46,287 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304,950 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 664,587 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 251,234 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 101,943 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 220,655 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6,344,800 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 30,306 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča Mesto Levoča 25,421 EUR 2014 Služby Áno 1
Stravovacie služby - stravné poukážky Krajská prokuratúra Nitra 36,999 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 24,933 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 16,170 EUR 2013 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 640,615 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1,050,493 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave 361,924 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok. Číslo zákazky v systéme EVO: 43.01 Úrad vlády Slovenskej republiky 392,294 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov a darcov krvi Národnej transfúznej služby SR Národná transfúzna služba SR 1,362,860 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,876,586 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2,591,636 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 308,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Úrad pre verejné obstarávanie 652,608 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 41,967 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 739,256 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 337,737 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117,106 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2,222,097 EUR 2015 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky pre mesto Bánovce nad Bebravou Mesto Bánovce nad Bebravou 411,840 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 638,253 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 371,281 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 813,003 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 688,823 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 250,482 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119,648 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 673,162 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 373,685 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275,571 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 117,454 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Okresný súd Pezinok 275,654 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 118,988 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave formou stravovacích poukážok. Ekonomická univerzita v Bratislave 78,889 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4,209,612 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42,064 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 11,262,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 356,796 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 714,461 EUR 2012 Služby Nie 1
Stravovacie poukážky Metodicko-pedagogické centrum 1,841,616 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116,536 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 53,936 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu Dopravný úrad 42,048 EUR 2014 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 446,057 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 238,810 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 282,517 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry v jej obvode Krajská prokuratúra 439,340 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 32,691 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Záchranná služba 603,228 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 244,528 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 38,397 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 26,152 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 116,946 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 2,222,097 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 1,542,947 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 290,847 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 667,790 EUR 2012 Služby Nie 1
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok. Univerzita Komenského v Bratislave 4,000,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 799,000 EUR 2015 Služby Nie 2
ZABEZPEČOVANIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1,372,417 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave 353,078 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 160,869 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky Slovenská inšpekcia životného prostredia 1,024,129 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 22,450 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 108,045 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 21,369 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 32,532 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1,372,962 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 60,657 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 285,492 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 928,597 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 110,787 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 909,589 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu. Dopravný úrad 52,193 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 119,859 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 713,920 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 49,343 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111,269 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 323,625 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173,902 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok Úrad vlády Slovenskej republiky 17,878 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 111,333 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 277,295 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 382,455 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 151,485 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 709,553 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 922,868 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 95,987 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 904,241 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 265,689 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 165,892 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezepčenie stravovania formou stravných poukážok pre UMB a jej súčastí Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 319,292 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 2,100,000 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 164,579 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109,661 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 304,624 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,395,966 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné lístky pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 3,954,645 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 136,471 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109,560 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 428,518 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 170,516 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 147,401 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 109,824 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1,042,862 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 173,910 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,347,573 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok Štátne divadlo Košice 506,829 EUR 2018 Služby Nie 1
Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra 194,568 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie slávnostnej večere dňa 11.02.2016 Akadémia Policajného zboru v Bratislave 750 EUR 2016 Služby Áno 1
Catering 2016 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 8,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40,272 EUR 2016 Služby Nie 1
Stravné poukážky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Catering na stretnutia jubilantov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Večera na podujatie Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 1,080 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 1,386,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 24,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok Úrad vládneho auditu 168,840 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 40,759 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie cateringových služieb na rok 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 21,581 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie stravovania v stravovacích zariadeniach formou stravných poukážok Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok Okresný súd Bratislava I 99,364 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Štatistický úrad Slovenskej republiky 94,620 EUR 2018 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok Národná transfúzna služba SR 179,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania zamestnancov ZSSK CARGO formou stravovacích poukážok Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 708,483 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok Záchranná služba 649,876 EUR 2018 Služby Nie 1