CPV kód

55120000-7

Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEGA Education, s. r. o. 3 73 245 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 1 60 000 EUR
PELTA, s.r.o. 1 39 204 EUR
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 2 95 263 EUR
Firma Bučko s.r.o. 2 2 799 EUR
Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. 1 4 917 EUR
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 1 20 500 EUR
Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. 1 62 925 EUR
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 1 6 938 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 3 042 EUR
TANKBAR, s.r.o. 1 1 219 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 4 35 541 EUR
PRESS & BURG s.r.o. 2 50 789 EUR
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. 1 5 042 EUR
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. 1 12 331 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 3 45 906 EUR
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. 1 4 800 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie odborných stretnutí pyrotechnikov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s medzinárodnou účasťou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 69 016 69016.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Nájom priestorov a zabezpečovanie obedov a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích modulov a tréningov (ESF) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 80 312 80312.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – školenia, kurzy, konferencie. Slovenská agentúra životného prostredia 114 180 114180.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Európske fórum cestovného ruchu 2016 (EFCR 2016) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 62 925 62925.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie Kontaktného výboru v Bratislave Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 18 351 18351.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie rokovacích priestorov a služieb v jednom objekte Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Usporiadanie kongresu PLD Nemocnica Poprad a. s. 13 000 13000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie konferencie a všetkých súvisiacich služieb v júni 2016 v Košiciach I Úrad vlády Slovenskej republiky 12 064 12063.59 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie konferencie v Bratislave v termíne 17-18 máj 2016 pre max. 120 účastníkov, Aktivita č. 3 Organizácia a účasť na stretnutiach a eventoch PA4 Výskumný ústav vodného hospodárstva 13 900 13900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie neformálneho výjazdového zasadnutia pracovnej skupiny, tzv. Attaché trip SAWP Úrad vlády Slovenskej republiky 64 184 64184.18 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie zasadnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti Úrad vlády Slovenskej republiky 28 626 28626.41 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie medzinárodnej konferencie v dňoch 15.-16. septembra 2016 v okrese Bratislava I Úrad vlády Slovenskej republiky 104 851 104850.69 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020“ v dňoch 15.-16.júna 2016 v okrese Dunajská Streda Úrad vlády Slovenskej republiky 15 580 15580.09 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizačno - technické zabezpečenie seminára Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 528 2528.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Organizačno - technické zabezpečenie konferencie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 500 8500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie ubytovania a stravy pre 120 osôb a konferenčných priestorov a techniky Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 7 000 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov a techniky počas pracovného stretnutia so zástupcami prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry v dňoch 07. 11. 2016 - 08. 11. 2016 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 440 1440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zorganizovanie a zabezpečenie informačných seminárov k výzvam OP ĽZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 968 18968.4 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie školenia v dňoch 29.-30.11.2016 v hoteli min. 3* kategórie v okrese Nitra/ Trenčín/Piešťany Úrad vlády Slovenskej republiky 11 263 11263.14 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie: Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat – máj 2017 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 448 34448.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Organizačno-technické zabezpečenie infoseminárov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 427 2426.76 EUR 2017 Služby Áno 1
Organizačno-technické zabezpečenie infoseminárov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 427 2426.76 EUR 2017 Služby Áno 1
Pobyt UA účastníkov na stážach/workshopoch v SR Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 64 368 64368.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb, prenájom priestorov a techniky v rámci technicko-organizačného zabezpečenia pracovného stretnutia v dňoch 15. 05. 2017 - 17. 05. 2017. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 088 5088.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Organizačno - technické zabezpečenie konferencie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 520 5520.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Medzinárodná konferencia Centrum vedecko-technických informácií SR 8 271 8271.0 EUR 2018 Služby Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×