CPV kód

55100000-1

Hotelové služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 28 110 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 892 500 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 54 366 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 80 000 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14 239 055 EUR
IUVENTA 13 250 285 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 3 580 EUR
Okresný súd Skalica 1 123 873 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 196 EUR
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 2 22 664 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 30 048 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MEGA Education, s. r. o. 4 40 462 EUR
Mertel RG Slovenská Republika 2 37 899 EUR
Edenred Slovakia, s.r.o. 1 892 500 EUR
VAŠA Slovensko, s. r. o. 1 123 873 EUR
ANFEMATA, s.r.o. 3 102 790 EUR
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 2 14 133 EUR
Hotel Bankov a.s. 1 29 127 EUR
Firma Bučko s.r.o. 1 196 EUR
TEHELNÉ POLE, a.s. 2 108 110 EUR
Bratislava Hotels and Travel, s. r. o. 1 25 239 EUR
Alena Kublová - Marlene 1 3 580 EUR
Austria Trend Hotel Management Slovakia, spol. s r. o. 3 35 403 EUR
Best Hotel Properties a.s. 3 143 861 EUR
EUROVEA, a.s. 3 34 160 EUR
Carlton Property, s.r.o. 3 11 498 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 6 120 EUR
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. 1 12 050 EUR
PROFILINE Group, s.r.o. 2 11 370 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 3 45 988 EUR
Centrum účelových zariadení 1 34 553 EUR
T.C.T., spol. s r.o. 1 11 765 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových táborov ZAŽI-TO Nitriansky kraj IUVENTA 56 681 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 31 955 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie organizácie 23. stretnutia Homologickej skupiny 2014 v Bratislave Ministerstvo financií Slovenskej republiky 80 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Skalica formou stravných poukážok. Okresný súd Skalica 122 550 EUR 2014 Služby Nie 1
Hosťovanie Rady pre vedu a technológie NATO (Science&Technologies Board NATO na Slovensku v roku 2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 500 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravovania a priestorov pre účely školenia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 37 130 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 218 432 EUR 2015 Služby Neuvedené 5
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 892 500 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 445 000 EUR 2015 Služby Nie 5
Zabezpečenie komplexných ubytovacích služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 627 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Poskytnutie ubytovania a stravovania pre účastníkov vzdelávacieho kurzu v Bratislave, mestská časť Bratislava - Staré Mesto Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici IUVENTA 37 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie ubytovania a stravovania pre lektorov vzdelávacieho kurzu v Bratislave, mestská časť Bratislava - Staré Mesto Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 700 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytnutie ubytovania a stravovania pre účastníkov vzdelávacieho kurzu v Bratislave, mestská časť Bratislava - Staré Mesto Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Žilinskom alebo Trenčianskom kraji IUVENTA 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry IUVENTA 4 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností v Banskobystrickom kraji v oblasti Nízke Tatry IUVENTA 4 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 7 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Bratislave IUVENTA 35 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici IUVENTA 37 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 5 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 3 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností IUVENTA 4 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností IUVENTA 28 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Národné stretnutie siete EURES Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 342 EUR 2016 Služby Áno 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností IUVENTA 4 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvik Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 14 196 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvik Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 14 196 EUR 2017 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×