CPV kód

50300000-8

Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 786 807 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 2 008 976 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 6 299 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 75 257 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 290 375 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 191 200 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 4 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 1 207 430 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 601 015 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 9 688 021 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 18 484 750 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 37 710 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 1 601 208 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 1 528 711 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 5 56 407 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 4 12 587 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 9 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ANASOFT APR, spol. s r.o. 2 3 957 EUR
DATALAN, a.s. 3 11 696 997 EUR
AutoCont SK a.s. 14 786 454 EUR
Gratex International, a.s. 2 8 630 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 1 75 257 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 13 200 000 EUR
TransData s.r.o. 1 710 EUR
MicroStep-MIS, spol. s r.o. 2 290 375 EUR
TEMPEST a.s. 1 191 200 EUR
elfa, s.r.o. 2 1 207 430 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 1 4 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 2 18 000 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 2 19 005 EUR
JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová 1 1 601 208 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 8 492 EUR
DD21 s.r.o. 1 6 299 EUR
EUROPEA group, spol. s r.o. 6 601 015 EUR
VERI2, s.r.o. 1 5 284 750 EUR
SPOJNET s. r. o. 3 1 528 711 EUR
KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 3 36 499 EUR
JKL, s. r. o. 1 4 EUR
ABCOM Košice s.r.o. 1 353 EUR
GRIPEX s.r.o. 2 0 EUR
HTONER s.r.o. 1 11 417 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy monitorov, tlačiarní a zdrojov k PC počítačom Ekonomická univerzita v Bratislave 37 000 37000.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Servis a opravy zariadení systému VARVYR Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 8 876 8876.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis výpočtovej, reprografickej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre TUKE Technická univerzita v Košiciach 529 560 529560.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 601 208 1601208.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 4 800 000 4800000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 21 751 21751.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 4 917 4917.0 EUR 2015 Služby Nie 1
IKT - Pozáručný servis zariadení Univerzita Komenského v Bratislave 306 102 306102.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie servisných služieb podpory HW a SW pre MK SR a organizácie v rezorte kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 200 000 13200000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Servisné služby, služby podpory a služby technických expertov pre SW vybavenie modulu Search server projektu CAIR -10/2013-D1 NP7 pre licenciu VERI2 server na báze IDOL Server pre CAIR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 5 284 750 5284750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia Univerzita Komenského v Bratislave 183 652 183652.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis, oprava počítačov, tlačiarní, monitorov, počítačových sietí a kancelárskej techniky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, oprava počítačov, tlačiarní, monitorov, počítačových sietí a kancelárskej techniky. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 12 230 12230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava hardvérových súčastí zariadenia PANDA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 10 368 10368.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 282 282.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky-kopírovacie stroje, tlačiarne Generálna prokuratúra SR 5 4.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava a údržba kancelárskej techniky-kopírovacie stroje, tlačiarne Generálna prokuratúra SR 5 4.8 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora hardware - maintenance Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 191 300 191300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 13 082 13082.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej starostlivosti o prostriedky IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 10 080 10080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie inštalácií a konfigurácií IT Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 140 140.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava tlačiarne Datacard Ekonomická univerzita v Bratislave 852 852.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis výpočtovej a kancelárskej techniky Generálna prokuratúra SR 28 27.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 20 776 20776.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis tlačiarní, skenerov, kopírovacích, rezacích a kancelárskych strojov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 6 300 6300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
4-ročný servis multifunkčných zariadení RICOH NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 75 257 75257.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach Technická univerzita v Košiciach 677 870 677870.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 172 737 172737.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 008 976 2008976.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 1 000 000 1000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 687 722 687722.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 21 635 21635.11 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020 Univerzita Komenského v Bratislave 75 717 75717.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 783 8783.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 270 058 270058.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky Sociálna poisťovňa, ústredie 4 888 021 4888021.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská inovačná a energetická agentúra 30 978 30978.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 145 16145.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 474 13474.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 690 27690.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 127 28127.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 515 4515.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 258 653 258653.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
SERVIS IKT SSC 2019-2021 Slovenská správa ciest 220 999 220999.0 EUR 8. Apríl 2019 30. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-08 00:00:00 UTC 2019-04-30 10:00:00 UTC
Servis IKT SSC Slovenská správa ciest 207 000 207000.0 EUR 16. Marec 2015 9. Apríl 2015 Nie 2015-03-16 00:00:00 UTC 2015-04-09 10:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×