CPV kód

50232200-2

Údržba dopravných návestí

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Vodárenské a technické služby, s.r.o. 1 106 800 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 17 386 899 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 4 4 502 254 EUR
PPA INŽINIERING s.r.o. 9 8 901 922 EUR
Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. 1 106 800 EUR
ELTODO SK, a.s. 4 1 718 183 EUR
ACP AuComp, s.r.o. 1 935 603 EUR
BETAMONT s.r.o. 3 1 328 937 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy, čistenie a letná údržba mestských komunikácií a odvoz odpadu z košov na území mesta Hlohovec a m. č.Šulekovo Vodárenské a technické služby, s.r.o. 100 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela Bôrik podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Važec-Mengusovce-Jánovce, III. úsek. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 032 134 EUR 2015 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - tunel Horelica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 371 350 EUR 2015 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti, opráv technologickej časti a výkon odborných prehliadok a odborných skúšok tunela Branisko a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 - Jablonov - Studenec - Beharovce - Fričovce. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 155 421 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Fričovce - Svinia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 398 669 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Jánovce – Jablonov I. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 230 448 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 594 605 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš – Važec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 720 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Svinia – Prešov západ a Prešov - Budimír Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 935 603 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 711 407 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 559 900 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 331 704 EUR 2019 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 867 936 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 868 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 413 EUR 2019 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 725 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 716 EUR 2020 Služby Nie 1
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 441 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 906 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×