CPV kód

50221000-0

Opravy a údržba lokomotív

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 104 353 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 39 118 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 10 792 200 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 167 426 283 513 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
OKV spol. s r.o. 2 143 471 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 72 355 295 946 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 4 8 025 891 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 47 45 749 412 EUR
MAN Truck&Bus Slovakia 22 1 178 784 EUR
Legios Loco, a.s. 4 834 269 EUR
CZ LOKO,a.s., 1 274 744 EUR
CZ LOKO, a.s. 7 3 721 952 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 2 13 000 000 EUR
Legios Loco, a.s. 2 79 252 EUR
Pars nova, a.s. 1 789 414 EUR
Legios Loco, a.s., 1 268 450 EUR
Pars nova a.s. 4 1 747 232 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 11 5 228 652 EUR
DPOV, a.s. 1 154 715 EUR
ŠKODA VAGONKA a.s. 1 727 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy, revízie a technické kontroly motorových lokomotív a ich modifikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 353 EUR 2016 Služby Nie 1
Kysucké múzeum v Čadci – Oprava historických rušňov pre Skanzen Vychylovka Žilinský samosprávny kraj 32 598 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 424 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 769 649 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 117 165 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy komponentov hnacích dráhových vozidiel radu 263 koncepcii Push-Pull Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150 220 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 359 903 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 287 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 710.001-9 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 100 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV 812.037-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 793 EUR 2014 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 197 084 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 258 099 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 455 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 329 232 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 718 439 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenia ŽKV 721.131-1 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 180 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 845 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 789 414 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 861.001-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 659 416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy násilného poškodenie ŽKV 861.022-6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 621 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 263.007-7 po požiari Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 740 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 137 021 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332 276 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 225 944 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 66 063 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 750 296 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 320 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 941 790 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 879 200 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 743 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137 987 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 373 136 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 700 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566 943 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 798 856 EUR 2015 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 126 EUR 2015 Služby Nie 2
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 690 048 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338 829 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 469 237 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 97 282 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 709 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 211 438 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za IV. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 379 774 EUR 2015 Služby Nie 2
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389 204 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 171 205 EUR 2015 Služby Nie 3
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 790 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 500 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 124 365 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 324 040 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 913 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 22 271 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 909 503 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 59 568 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 387 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 701 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 529 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 197 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 280 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 99 989 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379 371 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300 000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 626 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150 763 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 39 545 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 940 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154 715 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 241 084 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 47 356 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 40 178 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88 516 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 101 388 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 787 922 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 912 963 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 749 880 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 569 222 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 200 917 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 870 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 349 450 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 851 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 063 915 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 413 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 789 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 298 539 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 205 660 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 623 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 60 034 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 601 770 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 287 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 468 442 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 253 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 197 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 419 993 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 690 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 377 323 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236 317 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 343 888 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 238 526 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 707 522 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 000 910 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 037 013 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 307 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 635 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 591 883 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 920 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 619 607 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 217 621 LTL 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 633 482 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 141 205 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 685 420 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 989 705 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 051 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 830 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 188 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389 771 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 276 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 511 811 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 802 647 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 247 586 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 328 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 055 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 56 998 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 261 383 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 599 602 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 384 691 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 685 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 548 407 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 728 084 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 821 013 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 93 671 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 220 893 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 578 077 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 53 113 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 557 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 669 193 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 503 745 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava súpravy Push-Pull 004 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 727 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 210 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Nižšie druhy údržby ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 000 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 465 068 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 281 600 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 436 661 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 788 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 054 321 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 079 855 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 021 764 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 900 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×