CPV kód

50221000-0

Opravy a údržba lokomotív

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 104 353 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 39 118 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 10 792 200 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 182 445 809 781 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
OKV spol. s r.o. 2 143 471 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 81 372 526 928 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 4 8 025 891 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 50 46 551 404 EUR
MAN Truck&Bus Slovakia 22 1 178 784 EUR
Legios Loco, a.s. 4 834 269 EUR
CZ LOKO,a.s., 1 274 744 EUR
CZ LOKO, a.s. 7 3 721 952 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 2 13 000 000 EUR
Legios Loco, a.s. 2 79 252 EUR
Pars nova, a.s. 1 789 414 EUR
Legios Loco, a.s., 1 268 450 EUR
Pars nova a.s. 4 1 747 232 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 14 6 721 946 EUR
DPOV, a.s. 1 154 715 EUR
ŠKODA VAGONKA a.s. 1 727 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy, revízie a technické kontroly motorových lokomotív a ich modifikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 353 104353.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kysucké múzeum v Čadci – Oprava historických rušňov pre Skanzen Vychylovka Žilinský samosprávny kraj 32 598 32598.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68 424 68424.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 769 649 769649.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 117 165 117165.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy komponentov hnacích dráhových vozidiel radu 263 koncepcii Push-Pull Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150 220 150220.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000 7000000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 359 903 359903.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276 287 276287.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 710.001-9 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 100 144100.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV 812.037-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 793 8793.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 197 084 197084.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 258 099 258099.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73 455 73455.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 329 232 1329232.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 718 439 718439.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenia ŽKV 721.131-1 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 180 48180.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 845 8845.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 789 414 789414.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 861.001-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 659 416 659416.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy násilného poškodenie ŽKV 861.022-6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 621 24621.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 263.007-7 po požiari Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413 740 413740.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 137 021 1137021.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332 276 332276.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 225 944 2225944.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 66 063 66063.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 750 296 2750296.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 320 000 1320000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 941 790 941790.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 879 200 1879200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 743 23743.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137 987 137987.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 373 136 1373136.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 700 000 1700000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566 943 566943.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 798 856 798856.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 126 120126.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 690 048 690048.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338 829 338829.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 469 237 1469237.0 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 97 282 97282.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159 709 159709.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 211 438 211438.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za IV. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 379 774 1379774.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389 204 389204.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 171 205 171205.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 790 8790.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 500 000 2500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 1500000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 124 365 124365.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 324 040 324040.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 913 199913.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 22 271 22271.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 909 503 1909503.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 59 568 59568.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 387 106387.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 701 120701.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 529 24529.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 197 48197.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 280 70280.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 99 989 99989.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379 371 379371.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000 4000000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300 000 300000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199 626 199626.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150 763 150763.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 39 545 39545.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77 940 77940.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154 715 154715.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 241 084 1241084.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 47 356 47356.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 40 178 40178.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88 516 88516.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 101 388 101388.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 787 922 7787922.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 912 963 9912963.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 749 880 1749880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 569 222 1569222.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 200 917 4200917.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 870 000 870000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 349 450 349450.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 851 24851.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 063 915 2063915.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 413 177413.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 789 108789.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 298 539 298539.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 205 660 1205660.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 623 2623.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 60 034 60034.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 601 770 601770.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70 287 70287.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 177.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 468 442 468442.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 253 106253.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 197 331197.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 419 993 419993.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14 690 14690.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 377 323 377323.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236 317 236317.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 343 888 343888.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 238 526 238526.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 707 522 707522.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 000 910 1000910.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 037 013 1037013.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18 307 18307.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 635 72635.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 591 883 591883.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 920 48920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 619 607 1619607.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 217 621 1217621.0 LTL 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 633 482 1633482.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 141 205 141205.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 685 420 685420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 989 705 989705.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 051 25051.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233 830 233830.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 188 1188.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389 771 389771.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35 276 35276.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 511 811 511811.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 802 647 802647.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 247 586 247586.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 328 29328.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 31 055 31055.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 56 998 56998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 261 383 261383.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 599 602 599602.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 384 691 384691.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 685 3685.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 548 407 548407.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 728 084 1728084.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 821 013 1821013.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 93 671 93671.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 220 893 220893.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 578 077 578077.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 53 113 53113.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 557 36557.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 669 193 669193.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 503 745 503745.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava súpravy Push-Pull 004 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 727 000 727000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 210 400 26210400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Nižšie druhy údržby ŽKV Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 000 000 6000000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 465 068 465068.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 281 600 21281600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 436 661 1436661.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 36 788 36788.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 054 321 1054321.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 079 855 1079855.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 021 764 1021764.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72 900 72900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108 081 108081.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 593 249593.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 19 328 19328.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 81 164 81164.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 644 724 644724.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 278 765 278765.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 187 49187.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 266 804 15266804.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 721 468 721468.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 489 034 489034.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 156 486 156486.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 450 912 450912.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 462 6462.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 570 21570.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 982 690 982690.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 162/163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 615 000 6615000.0 EUR 3. Jún 2020 29. Jún 2020 Nie 2020-06-03 00:00:00 UTC 2020-06-29 09:30:00 UTC
Oprava motorového vozňa 812 040-8 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. od do 25. Máj 2020 23. Jún 2020 Nie 2020-05-25 00:00:00 UTC 2020-06-23 09:00:00 UTC
Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 231 000 13231000.0 EUR 3. Jún 2020 29. Jún 2020 Nie 2020-06-03 00:00:00 UTC 2020-06-29 09:00:00 UTC
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 400 000 1400000.0 EUR 3. Jún 2020 29. Jún 2020 Nie 2020-06-03 00:00:00 UTC 2020-06-29 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×