CPV kód

50221000-0

Opravy a údržba lokomotív

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 104,353 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 39,118 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 10,792,200 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137 359,030,075 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
OKV spol. s r.o. 2 143,471 EUR
ŽOS Vrútky a.s. 59 326,846,983 EUR
ŽOS Trnava, a. s. 3 6,297,807 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s. 36 16,536,043 EUR
MAN Truck&Bus Slovakia 22 1,178,784 EUR
Legios Loco, a.s. 4 834,269 EUR
CZ LOKO,a.s., 1 274,744 EUR
CZ LOKO, a.s. 6 3,337,261 EUR
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., 1 7,000,000 EUR
Legios Loco, a.s. 2 79,252 EUR
Pars nova, a.s. 1 789,414 EUR
Legios Loco, a.s., 1 268,450 EUR
Pars nova a.s. 2 995,901 EUR
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 11 5,228,652 EUR
DPOV, a.s. 1 154,715 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy, revízie a technické kontroly motorových lokomotív a ich modifikácií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104,353 EUR 2016 Služby Nie 1
Kysucké múzeum v Čadci – Oprava historických rušňov pre Skanzen Vychylovka Žilinský samosprávny kraj 32,598 EUR 2014 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 68,424 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 769,649 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 117,165 EUR 2014 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy komponentov hnacích dráhových vozidiel radu 263 koncepcii Push-Pull Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150,220 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7,000,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 359,903 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 276,287 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 710.001-9 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144,100 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV 812.037-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8,793 EUR 2014 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 197,084 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 258,099 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 73,455 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,329,232 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 718,439 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenia ŽKV 721.131-1 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48,180 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 361 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8,845 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 789,414 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 861.001-0 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 659,416 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy násilného poškodenie ŽKV 861.022-6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24,621 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Oprava HDV 263.007-7 po požiari Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 413,740 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,137,021 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332,276 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,225,944 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 66,063 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2,750,296 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,320,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Hlavné opravy hnacích dráhových vozidiel 350.020-4 a 350.016-2 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 941,790 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,879,200 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23,743 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 137,987 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,373,136 EUR 2015 Služby Nie 2
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1,700,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566,943 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 798,856 EUR 2015 Služby Nie 2
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120,126 EUR 2015 Služby Nie 2
Pozáručný servis a opravy diesel motorových jednotiek 861 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava násilného poškodenie ŽDV 757.004-7 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 690,048 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338,829 EUR 2015 Služby Nie 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,469,237 EUR 2014 Služby Nie 3
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 97,282 EUR 2014 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 159,709 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 211,438 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za IV. Q 2015. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,379,774 EUR 2015 Služby Nie 2
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389,204 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 171,205 EUR 2015 Služby Nie 3
Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8,790 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,500,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,500,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 124,365 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 324,040 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199,913 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 22,271 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,909,503 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 59,568 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106,387 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120,701 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24,529 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48,197 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70,280 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 99,989 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 379,371 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4,000,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 300,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Hlavné opravy vybraných časti hnacích dráhových vozidiel radu 163 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 199,626 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 150,763 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 39,545 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 77,940 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 154,715 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,241,084 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 47,356 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 40,178 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 88,516 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 101,388 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7,787,922 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9,912,963 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,749,880 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,569,222 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4,200,917 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 870,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 349,450 EUR 2015 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24,851 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,063,915 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177,413 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 108,789 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 298,539 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,205,660 EUR 2017 Služby Nie 2
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2,623 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy spaľovacích motorov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 60,034 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 601,770 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 70,287 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 177 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 468,442 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106,253 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331,197 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 419,993 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 14,690 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 377,323 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 236,317 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie hlavných periodických opráv hnacích dráhových vozidiel Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 343,888 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 238,526 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 707,522 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,000,910 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,037,013 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 18,307 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 72,635 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 591,883 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48,920 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,619,607 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,217,621 LTL 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,633,482 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 141,205 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 685,420 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 989,705 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25,051 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 233,830 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1,188 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 389,771 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35,276 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 511,811 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 802,647 EUR 2018 Služby Nie 1