CPV kód

50116500-6

Opravy pneumatík vrátane montáže a vyvažovania

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 35 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 699 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 12 428 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 45 837 EUR
IUVENTA 1 798 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 9 993 EUR
Slovenské národné divadlo 2 634 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 2 787 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 77 667 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
NICHOLTRACKT, s.r.o. 1 1 392 EUR
HÍLEK a spol., a.s. 1 2 498 EUR
ContiTrade Slovakia s. r. o. 4 16 394 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 8 694 EUR
A.R.S. spol. s r.o. 1 77 667 EUR
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. 1 798 EUR
MZ PNEU s.r.o 1 1 699 EUR
MAZELI, s.r.o. 2 12 428 EUR
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava 2 634 EUR
CEKOSS, spol. s r.o. 1 2 495 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 1 10 000 EUR
TESPOL Michalovce, s.r.o 1 9 680 EUR
Arriva Service s.r.o. 1 7 499 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby pneuservisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prezutie pneumatík Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 675 1675.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservis nákladných a osobných vozidiel Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 000 3000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letné pneumatiky, disky pre služobné osobné motorové vozidlo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 940 1940.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prezutie pneumatík Slovenské národné divadlo 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby pneuservisu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 500 4500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 10 000 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pneuservisné práce pre vozidlá a mechanizmy Správa ciest Košického samosprávneho kraja 7 500 7500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prezutie pneumatík a súvisiace služby Slovenské národné divadlo 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prezutie pneumatík Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 702 1702.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prezutie pneumatík a súvisiace služby IUVENTA 960 960.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie pneuservisných prác pre vozidlá Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 42.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pneuservisné služby, dodávka nákladných pneumatík, uskladnenie pneumatík pre vozidlá (2) Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 96 000 96000.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×