CPV kód

50114000-7

Oprava a údržba nákladných vozidiel

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 8 290 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 610 700 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 527 959 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 78 252 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 31 121 941 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 13 845 495 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 169 590 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 3 2 578 704 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 165 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 1 134 500 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 81 921 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tempus - Trans s.r.o. 1 110 806 EUR
HYDREX, s.r.o. 1 3 095 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 5 327 580 EUR
SCANIA SLOVAKIA s.r.o., 1 2 791 EUR
AF-CAR, s.r.o. 1 3 350 EUR
SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 609 880 EUR
AUTO-IMPEX spol. s r.o. 1 134 500 EUR
Ing.Róbert Križan EUROCAR 1 2 151 004 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 3 9 525 EUR
Živa SK s.r.o. 2 3 938 EUR
THT SLOVENSKO, s.r.o. 2 427 700 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 49 065 EUR
BB KOMES - EXPORT - IMPORT, s.r.o. 2 31 900 EUR
GTB a.s. 8 639 600 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 44 000 EUR
BCI-S&T, s.r.o. 7 27 235 EUR
TATRA BOČIAR, s.r.o. 3 141 470 EUR
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 1 3 200 EUR
STROJSTAV PREŠOV s.r.o. 2 59 500 EUR
HRIVŇÁK s.r.o. 7 3 371 EUR
František Miško - PRENAD 1 29 999 EUR
WEXIM TRUCK s.r.o. 2 128 930 EUR
MMJ Trade s.r.o. 1 78 500 EUR
Auto Becchi, s. r. o. 1 7 495 EUR
AUTOCOMPANY s.r.o. 5 42 541 EUR
NIRA, s.r.o. 1 8 290 EUR
FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o. 1 78 252 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonávanie pozáručného servisu, záručných servisných a servisných prehliadok, opráv a úkonov pre vozidlá IVECO Správa ciest Košického samosprávneho kraja 199 756 199756.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis a dodávka náhradných dielov pre špeciálne nákladné vozidlá. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2 151 004 2151004.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie servisných opráv a úkonov malých nákladných vozidiel Správa ciest Košického samosprávneho kraja 30 000 30000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava korby špeciálnej nadstavby zn. MULAG HS 2400 v.č.06S021235 uloženej na špeciálnom podvozku s hydrostatom Mercedes Benz Actros VIN: WDB9320731L142394. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 700 3700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava-výmena servoriadenia nákladného vozidla Mercedes Benz Actros 2536AK VIN: WDB9320731L142394. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis a vykonávanie opráv skupín a podskupín špeciálnach nákladných motorových vozidiel Tatra 815 Euro I./II. Správa ciest Košického samosprávneho kraja 100 000 100000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava spojky motora Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 700 2700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava a servis na nadstavbe UDS 114a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500 6500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB ACTROS VIN WDB9321821L491666 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 570 570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB ACTROS VIN WDB9321821L492213 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 570 570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB ACTROS VIN WDB9320731L487556 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 570 570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB ACTROS VIN WDB9321821L725118 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 970 970.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB ATEGO VIN WDB9700351L633102 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB UNIMOG VIN WDB4051021V210344 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 370 370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis nákladného vozidla MB UNIMOG VIN WDB4051031V232210 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 330 330.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava uzávierok diferenciálov na svahovej kosačke Reform Metrac G5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 750 1750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Výmena riadiacej jednotky GM Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 600 2600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Havarijná oprava nepojazdného vozidla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 496 7496.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelného servisu nákladných motorových vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 440 3440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelného servisu nákladných motorových vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 800 9800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Úprava sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 600 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prevedenie servisných prehliadok vozidiel MERCEDES ACTROS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 600 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla Avia A21T-F po 12. mesiacoch/ 10 000km Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 204 204.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelný servis typu L - špeciálneho vozidla SCANIA P400, VIN: VLUP8X20009147319 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 800 2800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ročný servis nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 8000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rekonštrukcia nákladného motorového vozidla Š 706MTSP 25; sypacej nadstavby VSV-6 a kabíny Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 55 000 55000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodanie a výmena nových náhradných dielov na svahovej kosačke Reform Metrac Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 200 2200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné opravy a úkony kolesových nakladačov rady UN 053, UNO 150, 180 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 70 000 70000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 900 24900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Generálna oprava Tatra Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 208 000 207999.9 EUR 2017 Služby Nie 1
Generálne opravy skupín a podskupín nákladných motorových vozidiel AVIA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 39 900 39900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonávanie servisných úkonov a opráv nákladných vozidiel PRAGA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 71 370 71370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výmena riadiacej jednotky hydrauliky na vozidle MERCEDES BENZ UNIMOG UGN 405 U300 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 400 2400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava nakladača Bobcat T3571 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 114 3114.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná servisná prehliadka MB Unimog U400 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Ročný servis nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Generálna oprava TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 209 000 208999.9 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevedenie servisných prehliadok vozidiel Mercedes - Actros, Arocs, Atego, Axor v autorizovanom, alebo zmluvnom servise Mercedes-Benz Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 200 8200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelný servis+výmena olejov, filtrov špeciálnej nadstavby zn. MULAG HS 2400 v.č.06S021235 uloženej na špeciálnom podvozku s hydrostatom Mercedes Benz Actros VIN:WDB9320731L142394. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 200 3200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava klimatizácie na vozidle Unimog U300 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800 1800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 - pomocný motor Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 100 58100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné opravy a úkony rýpadiel-nakladačov HIDROMEK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 109 802 109802.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonávanie servisných úkonov a opráv nákladných vozidiel PRAGA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 19 999 19999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ročný servis nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 78 252 78252.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 610 700 610700.0 EUR 2018 Služby Nie 7
Oprava nákladného vozidla MITSHUBISHI CANTER FE85, VIN: TYBFE85DG6DU10620 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 900 2900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Generálna oprava TATRA Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 157 081 157080.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Generálna oprava - nákladného motorového vozidla na vývoz odpadových vôd Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 98 339 98339.41 EUR 2019 Služby Nie 1
Ročný servis nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava traktorov typu ZETOR 7011, 7711 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 000 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a opravy nákladných motorových vozidiel (bez nadstavby) a dodanie náhradných dielov Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 190 500 190500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ročný servis nákladných vozidiel Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000 9000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisné opravy a úkony špeciálnych kolesových nakladačov UN 053, UNO 180 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 69 976 69976.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Servisné opravy a úkony špeciálnych motorových vozidiel Mercedes Benz Správa ciest Košického samosprávneho kraja 62 476 62476.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Servis a opravy posypových nadstavieb VSV a SK Správa ciest Košického samosprávneho kraja 212 900 212900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Opravy, pozáručný servis a servisné prehliadky na motorových vozidlách značky Iveco Trakker 190T a Iveco Trakker 260T Správa ciest Košického samosprávneho kraja 69 857 69857.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pozáručný servis a vykonávanie opráv skupín a podskupín špeciálnych nákladných vozidiel TATRA Správa ciest Košického samosprávneho kraja 53 572 53572.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 213 900 213900.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Servis a generálne opravy nákladných automobilov TATRA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 686 546 686546.0 EUR 22. Marec 2021 15. Apríl 2021 Nie 2021-03-22 00:00:00 UTC 2021-04-15 10:00:00 UTC
Servis úžitkových vozidiel – oprava VW Crafter Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 080 1079.7 EUR 12. Apríl 2021 14. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-12 00:00:00 UTC 2021-04-14 10:30:00 UTC
Servis úžitkových vozidiel – oprava VW Crafter Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 080 1079.7 EUR 15. Apríl 2021 19. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-15 00:00:00 UTC 2021-04-19 10:30:00 UTC
Servis úžitkových vozidiel – oprava VW Crafter Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 080 1079.7 EUR 21. Apríl 2021 23. Apríl 2021 Neuvedené 2021-04-21 00:00:00 UTC 2021-04-23 09:00:00 UTC
Správa vozového parku Západoslovenská distribučná, a.s. 5 582 000 5582000.0 EUR 6. Máj 2021 1. Jún 2021 Nie 2021-05-06 00:00:00 UTC 2021-06-01 11:00:00 UTC
Oprava a údržba nákladných vozidiel Mestské lesy Košice a.s. 80 000 80000.0 EUR 9. Júl 2014 29. Júl 2014 Nie 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-07-29 14:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×