CPV kód

48822000-6

Počítačové servery

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 3 63 117 EUR
Slovenská správa ciest 1 28 112 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 147 235 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 47 500 EUR
Slovak Business Agency 1 6 517 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 143 400 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 633 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 179 099 EUR
Mesto Humenné 1 54 415 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 8 990 EUR
Mesto Ružomberok 1 29 249 EUR
MH Invest, s.r.o. 1 26 739 EUR
Mesto Zvolen 3 3 127 EUR
Mesto Sereď 1 9 808 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 56 892 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 3 3 337 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 3 410 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 149 299 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 1 2 409 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 4 19 667 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 3 270 EUR
Spojená škola 1 1 278 EUR
Úrad komisára pre deti 1 3 448 EUR
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 1 3 877 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 4 227 EUR
Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 1 2 345 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 5 258 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 8 990 EUR
Siemens s.r.o. 1 6 977 EUR
DATALAN, a.s. 2 235 067 EUR
AutoCont SK a.s. 2 82 527 EUR
GAMO a.s. 1 166 000 EUR
F.A.T., s.r.o. 2 7 325 EUR
Gratex International, a.s. 1 26 739 EUR
SOFOS, s r. o. 1 11 582 EUR
Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH 2 15 371 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 2 20 377 EUR
PC SEMA, s.r.o. 6 53 609 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 3 270 EUR
TEMPEST a.s. 2 206 191 EUR
ITSK, s.r.o. 2 3 409 EUR
GEMINY s.r.o. 1 29 249 EUR
PERFORMANCE, s.r.o. 1 1 150 EUR
Altrinia s. r. o. 3 15 106 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 34 486 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 633 EUR
ACTE, s. r. o. 3 12 895 EUR
HENRYSO, s.r.o. 1 41 708 EUR
SINO s. r. o. 1 21 654 EUR
Pavel Scholtz 1 2 345 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup hardvéru pre server a príslušenstva MH Invest, s.r.o. 26 852 26852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
OEM Windows Server Standard 2012 R2 x64 English DVD 4CPU/4VM Slovenská agentúra pre cestovný ruch 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP Z640 Workstation alebo ekvivalent Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 930 3930.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Server Fujitsu PRIMERGY TX1330 M1 alebo ekvivalent Spojená škola 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serve a diskové pole alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000 20000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Technická infraštruktúra Slovak Business Agency 8 300 8300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka servera a záložného zdroja Úrad komisára pre deti 4 495 4494.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika "BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 4 000 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rozšírenie IKT infraštruktúry TT-IT, s.r.o. 151 422 151422.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výkonná pracovná stanica Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 100 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Compellent SC4020 a Blade riešenie (Šasi M1000e, 8x Blade Server M630 a 2x prepínač MXL) Rozhlas a televízia Slovenska 144 000 144000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Mesto Sereď 14 700 14700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 990 23990.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena sieťovej a serverovej infraštruktúry Mesto Ružomberok 41 520 41520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade pre počítačový server Mesto Zvolen 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverová zostava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 120 81120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Doplnenie prvkov hardvérovej infraštruktúry 2017 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 83 605 83605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade diskového poľa HP 3PAR Slovenská správa ciest 35 000 35000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T130 + dátové úložisko Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 3 700 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup serverov, softwaru a príslušenstva Mesto Humenné 65 340 65340.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servery, diskové polia a potrebná infraštruktúra Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge R230 a lyžiny statické DELL Static Rack Rails Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 528 1527.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 8 300 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HP 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 1 520 1520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 9 000 9000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
NAS server s redundantným napájaním Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 695 1695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge R230 - racková verzia Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server Dell PowerEdge T30 Hontiansko-novohradská knižnica A.H. Škultétyho 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servery Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 167 374 167373.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 076 212076.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačovej učebne Nitriansky samosprávny kraj 25 985 25985.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória – meranie a kontrola, edukačný hardvér a softvér Nitriansky samosprávny kraj 41 384 41384.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie učebne na programovanie PLC, edukačný hardvér a softvér Nitriansky samosprávny kraj 8 372 8372.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup servera a operačného systému pre potrebu rozšírenia HW infraštruktúry Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 68 339 68338.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server bez operačného systému Kancelária verejného ochrancu práv 25 000 25000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Školský rackový NAS server Synology RackStation RS1619xs Stredná odborná škola polytechnická 5 644 5644.25 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Upgrade virtuálneho prostredia pre testovacie prostredie ECRIS a pre systém tenkých klientov SunRay Registra trestov GP SR Generálna prokuratúra SR 29 000 29000.0 EUR 27. Október 2015 16. November 2015 Nie 2015-10-27 00:00:00 UTC 2015-11-16 10:00:00 UTC
Počítačová sieť a databázový server MOLPIR, s.r.o. 82 711 82711.0 EUR 17. Máj 2017 5. Jún 2017 Áno 2017-05-17 00:00:00 UTC 2017-06-05 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×